Xóa lịch sử tìm kiếm trên Google Play của bạn

Bạn có thể xóa các tìm kiếm bạn đã thực hiện trên Google Play bằng ứng dụng Cửa hàng Google Play:

  1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
  2. Nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Cài đặt.
  3. Nhấn vào Xóa lịch sử tìm kiếm trên máy.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố