Ako nastaviť vyžiadanie hesla alebo overenie totožnosti pri nákupoch

Nechceným nákupom vo svojom zariadení z aplikácií a hier dostupných mimo sekcie Rodina môžete zabrániť tým, že zapnete overenie totožnosti (aplikácie a hry v sekcii Rodina pred nákupom automaticky vyžadujú overenie totožnosti). Overenie totožnosti znamená, že pri nákupe bude nutné v zariadení zadať určité informácie, napríklad heslo. V prípade potreby zmeňte alebo resetujte heslo svojho účtu Google.

Zapnutie alebo vypnutie overenia totožnosti

Nastavenia overenia totožnosti platia iba pre aktívny účet v zariadení, v ktorom ich pridáte. Ak svoj účet Google používate vo viacerých zariadeniach, je potrebné postup uvedený nižšie opakovať v každom z nich. Ak v zariadení používate niekoľko účtov, opakujte kroky uvedené nižšie pre všetky účty v zariadení.

Zmena nastavení overenia totožnosti na mobilnom zariadení

 1. Otvorte aplikáciu Obchod Google Play Google Play.  
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia.
 3. Klepnite na Požadovať pri nákupoch overenie.
 4. Vyberte nastavenie.
 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka: Na zmenu nastavení overenia totožnosti budete potrebovať heslo svojho účtu Google. Ak si ho nepamätáte, navštívte stránku na obnovenie účtu

Zmena nastavení overenia totožnosti na Chromebooku

Poznámka: Nasledujúci postup bude fungovať iba v prípade, ak používate aplikáciu Obchod Google Play v Chromebooku. Prečítajte si, ako používať Obchod Google Play v Chromebookoch

Ak v Chromebooku používate aplikáciu Obchod Play:

 1. Otvorte aplikáciu Obchod Google Play Google Play.
 2. Kliknite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia.
 3. Kliknite na Požadovať pri nákupoch overenie.
 4. Vyberte nastavenie.
 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka: Na zmenu nastavení overenia totožnosti budete potrebovať heslo svojho účtu Google. Ak si ho nepamätáte, navštívte stránku na obnovenie účtu

Nastavenie overenia totožnosti odtlačkom prsta (na vybraných zariadeniach)

Ak vaše zariadenie podporuje overenie totožnosti odtlačkom prsta, môžete nákupy v službe Google Play schvaľovať naskenovaním odtlačku prsta.

Výzva na overenie totožnosti odtlačkom prsta sa zobrazí, iba ak to vyžaduje aplikácia alebo ak ste postupom uvedeným vyššie nastavili, že sa má overenie totožnosti pri nákupoch vyžadovať.

 1. Otvorte aplikáciu Obchod Google Play Google Play.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia.
 3. Zapnite Overenie digitálnym odtlačkom.
 4. Zadajte heslo. Heslo bude potrebné zadať iba pri prvom nastavovaní overenia totožnosti odtlačkom prsta.

Poznámka: Na nastavenie overenia totožnosti odtlačkom prsta budete potrebovať heslo Google. Ak si ho nepamätáte, navštívte stránku na obnovenie účtu

Zmena nastavení overenia totožnosti v zariadení Android TV
 1. Otvorte aplikáciu Obchod Google Play Google Play.
 2. Vyberte Nastavenia a potom Autorizácia na nakupovanie.
 3. Vyberte nastavenie.
 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka: Na zmenu nastavení overenia totožnosti budete potrebovať heslo svojho účtu Google. Ak si ho nepamätáte, navštívte stránku na obnovenie účtu

Čo znamenajú nastavenia overenia totožnosti

Pre všetky nákupy prostredníctvom služby Google Play v tomto zariadení (predvolené nastavenie): Overenie totožnosti sa požaduje pri každom nákupe digitálneho obsahu prostredníctvom služby Google Play (vrátane nákupov v aplikácii).

Každých 30 minút: Keď počas nákupu overíte svoju totožnosť, môžete počas nasledujúcich 30 minút ďalej nakupovať všetky typy digitálneho obsahu prostredníctvom služby Google Play (vrátane nákupov v aplikácii) bez potreby opätovného overenia totožnosti.

Nikdy: Overenie totožnosti sa pri nákupoch nevyžaduje. Zakázanie overenia totožnosti môže viesť k neoprávneným nákupom. Preberáte zodpovednosť za všetky platby vrátane neúmyselných a neoprávnených nákupov.

Poznámka: Overenie totožnosti sa vyžaduje pre všetky nákupy v rámci aplikácií a hier zo sekcie Rodina (dokonca aj vtedy, keď používate iné nastavenia).

Tip: Keď v službe Google Play vytvoríte rodinnú skupinu, členovia rodiny môžu na nákupy v službe Google Play používať rodinný spôsob platby. Ďalšie informácie o nastavení a správe rodinnej skupiny v službe Google Play

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?