Vyžiadanie hesla alebo overenie totožnosti pri nákupoch

Nechceným nákupom v aplikáciách a hrách dostupných mimo sekcie Rodina môžete vo svojom zariadení zabrániť zapnutím overenia (aplikácie a hry v sekcii Rodina pred nákupom automaticky vyžadujú overenie).

Overenie znamená, že pri nákupe bude potrebné v zariadení zadať určité informácie, napríklad heslo. V prípade potreby zmeňte alebo resetujte heslo svojho účtu Google.

Ak chcete nákupy schvaľovať svojím Asistentom Google, prečítajte si, ako nastaviť platobné údaje.

Zapnutie alebo vypnutie overenia

Okrem nastavení na play.google.com a niektorých nastavení Asistenta Google, ktoré sa uplatňujú vo všetkých zariadeniach, platia nastavenia overenia iba pre aktívny účet v zariadení, v ktorom ich pridáte. Ak svoj účet Google používate vo viacerých zariadeniach, je potrebné postup uvedený nižšie opakovať v každom z nich. Ak v zariadení používate niekoľko účtov, opakujte postup uvedený nižšie pre každý z nich.

Zmena nastavení overenia v mobilnom zariadení

 1. Otvorte aplikáciu Obchod Google Play Google Play.  
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia.
 3. Klepnite na Požadovať pri nákupoch overenie.
 4. Vyberte nastavenie.
 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka: Na zmenu nastavení overenia budete potrebovať heslo svojho účtu Google. Ak si ho nepamätáte, navštívte stránku na obnovenie účtu

Zmena nastavení overenia Asistenta Google
 1. Ak používate telefón alebo tablet s Androidom, povedzte „Hey Google, open Assistant settings“ (Hej Google, otvor nastavenia Asistenta) alebo prejdite do nastavení Asistenta.
 2. V sekcii Vy klepnite na Platby.
 3. Zapnite alebo vypnite Platiť prostredníctvom Asistenta.
 4. Zapnite alebo vypnite Potvrdiť odtlačkom prsta alebo tvárouPotvrdiť pomocou funkcie Voice Match.
Zmena nastavení overenia v Chromebooku

Poznámka: Nasledujúci postup bude fungovať iba v prípade, ak používate aplikáciu Obchod Google Play v Chromebooku. Prečítajte si viac o používaní Obchodu Google Play v Chromebookoch

Ak v Chromebooku používate aplikáciu Obchod Play:

 1. Otvorte aplikáciu Obchod Google Play Google Play.
 2. Kliknite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia.
 3. Kliknite na Predvoľby overenia.
 4. Vyberte nastavenie.
 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka: Na zmenu nastavení overenia budete potrebovať heslo svojho účtu Google. Ak si ho nepamätáte, navštívte stránku na obnovenie účtu

Nastavenie overenia odtlačkom prsta (vo vybraných zariadeniach)

Ak vaše zariadenie podporuje overenie odtlačkom prsta, môžete nákupy na Google Play schvaľovať naskenovaním odtlačku prsta.

Výzva na overenie odtlačkom prsta sa zobrazí, iba ak to vyžaduje aplikácia alebo ak ste postupom uvedeným vyššie nastavili, že sa má overenie totožnosti pri nákupoch vyžadovať.

 1. Otvorte aplikáciu Obchod Google Play Google Play.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia.
 3. Zapnite Overenie odtlačkom prsta.
 4. Zadajte heslo. Heslo bude potrebné zadať iba pri prvom nastavovaní overenia odtlačkom prsta.

Poznámka: Na nastavenie overenia odtlačkom prsta budete potrebovať heslo Google. Ak si ho nepamätáte, navštívte stránku na obnovenie účtu. 

Zmena nastavení overenia v službe Android TV

Poznámka: Na zmenu nastavení overenia budete potrebovať heslo svojho účtu Google. Ak si ho nepamätáte, navštívte stránku na obnovenie účtu

 1. Otvorte aplikáciu Obchod Google Play Google Play.
 2. Vyberte Nastavenia a potom Autorizácia na nakupovanie.
 3. Vyberte nastavenie.
 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Zmena nastavení overenia na play.google.com

Toto nastavenie platí iba pre nákupy prostredníctvom stránky play.google.com. Overenie sa bude vyžadovať pri všetkých inštaláciách aplikácií na diaľku na internete.

 1. Prejdite v prehliadači na play.google.com.
 2. Kliknite na Nastavenia Nastavenia.
 3. V sekcii Predvoľby overenia vyberte nastavenie.
 4. Postupujte podľa pokynov.

Poznámka: Na zmenu nastavení overenia budete potrebovať svoje heslo Google. Ak si ho nepamätáte, navštívte stránku na obnovenie účtu.

Čo znamenajú nastavenia overenia

Pre všetky zariadenia (nie nákupy prostredníctvom stránky play.google.com)

Pre všetky nákupy na Google Play v tomto zariadení (predvolené nastavenie): overenie sa požaduje pri každom nákupe digitálneho obsahu na Google Play (vrátane nákupov v aplikáciách).

Každých 30 minút (iba v mobilných zariadeniach): Keď pri nákupe overíte svoju totožnosť, môžete počas nasledujúcich 30 minút na Google Play ďalej nakupovať všetky typy digitálneho obsahu (vrátane nákupov v aplikáciách) bez potreby opätovného overenia.

Nikdy: Overenie sa pri nákupoch nevyžaduje.

Pre play.google.com
Tieto nastavenia platia, keď ste sa v ľubovoľnom zariadení prihlásili na play.google.com. Tieto nastavenia nemajú vplyv na konfiguráciu overenia mimo stránky play.google.com (keď máte napríklad v mobilnom zariadení otvorenú aplikáciu Google Play).
Tip: Zapnutie overenia pri nákupoch je dôležité, ak zdieľate zariadenia s inými osobami alebo chcete zabrániť nákupom obsahu vhodného pre deti na play.google.com.

Pre všetky nákupy a inštalácie aplikácií prostredníctvom stránky play.google.com (predvolené nastavenie): overenie sa vyžaduje pri každom nákupe digitálneho obsahu prostredníctvom účtu Google na play.google.com.

Iba inštalácie aplikácií prostredníctvom stránky play.google.com: po prihlásení na play.google.com sa nevyžaduje overenie pri nákupoch digitálneho obsahu (napríklad plateného obsahu alebo nákupov v aplikácii). Overenie sa vyžaduje v prípade inštalácie aplikácií na diaľku prostredníctvom účtu Google na play.google.com.

Ak overovanie pri nákupoch vypnete, môže to viesť k neoprávneným nákupom. Preberáte zodpovednosť za všetky platby vrátane neúmyselných a neoprávnených nákupov.

Poznámka: Overenie sa vyžaduje pri všetkých nákupoch aplikácií a hier pre vekovú skupinu do 12 rokov (dokonca aj vtedy, keď používate iné nastavenia).

Tip: Keď na Google Play vytvoríte rodinnú skupinu, členovia rodiny môžu na nákupy prostredníctvom tejto služby používať rodinný spôsob platby. Ďalšie informácie o nastavení a správe rodinnej skupiny na Google Play

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory