Jak wymagać podania hasła lub uwierzytelnienia zakupów

Aby zapobiec dokonywaniu na Twoim urządzeniu przypadkowych zakupów w grach i aplikacjach dostępnych poza sekcją Familijne, włącz uwierzytelnianie (gry i aplikacje dostępne w sekcji Familijne automatycznie żądają uwierzytelniania zakupów). Wymusi to podawanie określonych informacji, na przykład hasła, przy każdym zakupie. W razie potrzeby możesz zmienić lub zresetować hasło do swojego konta Google.

Włączanie i wyłączanie uwierzytelniania

Ustawienia uwierzytelniania obowiązują wyłącznie na aktywnym koncie, na urządzeniu, na którym je dodasz. Jeśli korzystasz z danego konta Google na kilku urządzeniach, powtórz te czynności na każdym z nich. Jeśli na jednym urządzeniu korzystasz z wielu kont, powtórz te czynności na każdym koncie.

Jak zmienić ustawienia uwierzytelniania na urządzeniu mobilnym

 1. Otwórz aplikację Sklep Google Play Google Play.  
 2. Kliknij Menu Menu a potem Ustawienia.
 3. Kliknij Uwierzytelnianie przy zakupach.
 4. Wybierz odpowiednie ustawienie.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Uwaga: do zmiany ustawień uwierzytelniania potrzebne Ci będzie hasło Google. Jeśli go nie pamiętasz, wejdź na stronę odzyskiwania konta.

Jak zmienić ustawienia uwierzytelniania na Chromebooku

Uwaga: aby wykonać te czynności na Chromebooku, musisz używać aplikacji Sklep Google Play. Dowiedz się więcej o tym, jak korzystać ze Sklepu Google Play na Chromebookach.

Jeśli używasz aplikacji Sklep Play na Chromebooku:

 1. Otwórz aplikację Sklep Google Play Google Play.
 2. Kliknij Menu Menu a potem Ustawienia.
 3. Kliknij Uwierzytelnianie przy zakupach.
 4. Wybierz odpowiednie ustawienie.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Uwaga: do zmiany ustawień uwierzytelniania potrzebne Ci będzie hasło Google. Jeśli go nie pamiętasz, wejdź na stronę odzyskiwania konta.

Jak zmienić uwierzytelnianie odciskiem palca (na wybranych urządzeniach)

Jeśli Twoje urządzenie obsługuje uwierzytelnianie odciskiem palca, możesz zatwierdzać zakupy w Google Play odciskiem palca.

Prośba o uwierzytelnienie odciskiem palca pojawi się tylko wtedy, gdy aplikacja tego wymaga lub jeśli włączysz wymóg uwierzytelnienia zakupów (zgodnie z instrukcjami powyżej).

 1. Otwórz aplikację Sklep Google Play Google Play.
 2. Kliknij Menu Menu a potem Ustawienia.
 3. Włącz Uwierzytelnianie odciskiem palca.
 4. Wpisz hasło. Jest to wymagane tylko przy pierwszej konfiguracji uwierzytelniania odciskiem palca.

Uwaga: do skonfigurowania uwierzytelniania odciskiem palca potrzebne Ci będzie hasło Google. Jeśli go nie pamiętasz, wejdź na stronę odzyskiwania konta.

Jak zmienić ustawienia uwierzytelniania na Androidzie TV
 1. Otwórz aplikację Sklep Google Play Google Play.
 2. Wybierz Ustawienia a potem Autoryzacja zakupu.
 3. Wybierz odpowiednie ustawienie.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Uwaga: do zmiany ustawień uwierzytelniania potrzebne Ci będzie hasło Google. Jeśli go nie pamiętasz, wejdź na stronę odzyskiwania konta.

Co oznaczają ustawienia uwierzytelniania

Przy każdym zakupie w Google Play na tym urządzeniu (ustawienie domyślne): uwierzytelnianie jest wymagane w przypadku każdego zakupu treści cyfrowych w Google Play (także w aplikacjach).

Co 30 minut: po każdym uwierzytelnieniu zakupu możesz kontynuować kupowanie wszystkich rodzajów treści cyfrowych w Google Play (także w aplikacjach) przez następne 30 minut, bez konieczności przeprowadzania ponownego uwierzytelnienia.

Nigdy: do dokonania zakupu uwierzytelnienie nie jest wymagane. Po wyłączeniu uwierzytelniania mogą zdarzyć się nieautoryzowane zakupy. Odpowiadasz wtedy za wszelkie obciążenia, w tym za niechciane i nieautoryzowane zakupy.

Uwaga: w przypadku gier i aplikacji przeznaczonych dla odbiorców w wieku do 12 lat uwierzytelnianie zakupów jest zawsze wymagane, nawet jeśli Twoje ustawienia są inne.

Wskazówka: gdy utworzysz w Google Play grupę rodzinną, jej członkowie będą mogli robić zakupy w tej usłudze, korzystając z rodzinnej formy płatności. Więcej informacji o tworzeniu grupy rodzinnej i zarządzaniu nią w Google Play

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?