Paroles vai autentifikācijas pieprasīšana pirkumiem

Ieslēdzot autentifikāciju, varat palīdzēt novērst nejaušus pirkumus savā ierīcē no lietotnēm un spēlēm, kas pieejamas ārpus sadaļas “Ģimene” (autentifikācija pirms iegādes tiek automātiski pieprasīta sadaļā “Ģimene” esošajām lietotnēm un spēlēm).

Ja ir ieslēgta autentifikācija, ierīcē ir jāievada noteikta informācija, piemēram, parole, lai varētu veikt pirkumu. Ja nepieciešams, varat mainīt vai atiestatīt Google konta paroli.

Lai apstiprinātu pirkumus, izmantojot Google asistentu, uzziniet, kā iestatīt maksājumu informāciju.

Autentifikācijas ieslēgšana vai izslēgšana

Gandrīz visi autentifikācijas iestatījumi attiecas tikai uz aktīvo kontu ierīcē, kurā tos pievienojat. Tikai play.google.com iestatījumi un noteikti Google asistenta iestatījumi attiecas uz visām ierīcēm. Ja izmantojat Google kontu vairākās ierīcēs, katrā ierīcē veiciet tālāk norādītās darbības. Ja savā ierīcē izmantojat vairākus kontus, šajā ierīcē katram kontam veiciet tālāk norādītās darbības.

Autentifikācijas iestatījumu maiņa mobilajā ierīcē

 1. Atveriet lietotni Google Play veikals Google Play.  
 2. Pieskarieties vienumam Izvēlne Izvēlne un pēc tam Iestatījumi.
 3. Pieskarieties vienumam Pieprasīt autentifikāciju pirkumiem.
 4. Izvēlieties iestatījumu.
 5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Piezīme. Lai mainītu autentifikācijas iestatījumus, ir nepieciešama jūsu Google parole. Ja neatceraties savu paroli, apmeklējiet konta atkopšanas lapu. 

Google asistenta autentifikācijas iestatījumu maiņa
 1. Savā Android tālrunī vai planšetdatorā sakiet “Hey Google, open Assistant settings” (Ok Google, atvērt Asistenta iestatījumus).
 2. Cilnē “Jūs” pieskarieties vienumam Maksājumi.
 3. Ieslēdziet vai izslēdziet opciju Maksāšana, izmantojot Asistentu.
 4. Ieslēdziet vai izslēdziet opcijas Apstiprināšana ar pirksta nospiedumu vai seju un Apstiprināšana ar funkciju Voice Match.
Autentifikācijas iestatījumu maiņa Chromebook datorā

Piezīme. Šī iespēja pieejama, tikai izmantojot lietotni Google Play veikals Chromebook datorā. Uzziniet vairāk par to, kā izmantot lietotni Google Play veikals Chromebook datoros

Ja izmantojat lietotni Play veikals savā Chromebook datorā, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Atveriet lietotni Google Play veikals Google Play.
 2. Noklikšķiniet uz Izvēlne Izvēlne un pēc tam Iestatījumi.
 3. Noklikšķiniet uz Autentifikācijas preferences.
 4. Izvēlieties iestatījumu.
 5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Piezīme. Lai mainītu autentifikācijas iestatījumus, ir nepieciešama jūsu Google parole. Ja neatceraties savu paroli, apmeklējiet konta atkopšanas lapu. 

Autentifikācijas ar pirksta nospiedumu iestatīšana (noteiktās ierīcēs)

Ja ierīcē ir atļauta autentifikācija ar pirksta nospiedumu, varat apstiprināt Google Play pirkumus, nolasot pirksta nospiedumu.

Autentifikācija ar pirksta nospiedumu tiks prasīta tikai tad, ja tā ir nepieciešama lietotnē vai ja esat izpildījis iepriekš norādītās darbības pirkumu autentifikācijas pieprasīšanai.

 1. Atveriet lietotni Google Play veikals Google Play.
 2. Pieskarieties vienumam Izvēlne Izvēlne un pēc tam Iestatījumi.
 3. Ieslēdziet opciju Autentifikācija ar pirksta nospiedumu.
 4. Ievadiet paroli. Parole ir jāievada tikai pirmajā reizē, kad iestatāt autentifikāciju ar pirksta nospiedumu.

Piezīme. Lai iestatītu autentifikāciju ar pirksta nospiedumu, ir nepieciešama jūsu Google parole. Ja neatceraties savu paroli, apmeklējiet konta atkopšanas lapu. 

Android TV autentifikācijas iestatījumu maiņa

Piezīme. Lai mainītu autentifikācijas iestatījumus, ir nepieciešama jūsu Google parole. Ja neatceraties savu paroli, apmeklējiet konta atkopšanas lapu. 

 1. Atveriet lietotni Google Play veikals Google Play.
 2. Atlasiet Iestatījumi un pēc tam Pirkumu autorizācija.
 3. Izvēlieties iestatījumu.
 4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Autentifikācijas iestatījumu maiņa vietnē play.google.com

Šis iestatījums attiecas tikai uz pirkumiem, kas veikti vietnē play.google.com. Autentifikācija vienmēr būs nepieciešama, tīmeklī veicot attālu lietotņu instalēšanu.

 1. Pārlūkā atveriet vietni play.google.com.
 2. Noklikšķiniet uz Iestatījumi Iestatījumi.
 3. Sadaļā “Autentifikācijas preferences” atlasiet iestatījumu.
 4. Izpildiet norādījumus.

Piezīme. Lai mainītu autentifikācijas iestatījumus, ir nepieciešama jūsu Google parole. Ja neatceraties savu paroli, apmeklējiet konta atkopšanas lapu.

Autentifikācijas iestatījumu nozīme

Visās ierīcēs (bet ne vietnē play.google.com)

Visiem pirkumiem, kas no šīs ierīces tiek veikti pakalpojumā Google Play (noklusējuma iestatījums): autentifikācija tiek pieprasīta katram digitālā satura pirkumam, kas tiek veikts pakalpojumā Google Play (tostarp lietotnēs).

Ik pēc 30 minūtēm (tikai mobilajā ierīcē): 30 minūšu laikā pēc pirkuma autentificēšanas varat turpināt digitālā satura iegādi pakalpojumā Google Play (tostarp lietotnēs), neveicot atkārtotu autentificēšanu.

Nekad: veicot pirkumus, netiek pieprasīta autentifikācija.

Vietnē play.google.com
Šie iestatījumi tiek piemēroti, kad jebkurā ierīcē esat pierakstījies vietnē play.google.com. Šie iestatījumi neietekmē jūsu autentifikācijas iestatījumus ārpus vietnes play.google.com (piemēram, ja mobilajā ierīcē izmantojat lietotni Google Play).
Padoms. Ja koplietojat ierīces ar citiem vai vēlaties novērst bērniem piemērota satura iegādi vietnē play.google.com, ir svarīgi ieslēgt pirkumu autentifikāciju.

Visi pirkumi un lietotņu instalēšana, izmantojot vietni play.google.com (noklusējuma iestatījums): autentifikācija ir nepieciešama katram digitālā satura pirkumam, kuram tiek izmantots jūsu Google konts vietnē play.google.com.

Tikai instalējot lietotnes vietnē play.google.com: ja esat pierakstījies vietnē play.google.com, digitālā satura pirkumiem (piemēram, maksas saturam un pirkumiem lietotnē) autentifikācija nav nepieciešama. Autentifikācija ir nepieciešama attālai lietotņu instalēšanai, izmantojot Google kontu vietnē play.google.com.

Ja izslēdzat pirkumu autentifikāciju, var tikt veikti neautorizēti pirkumi. Jūs esat atbildīgs par visām izmaksām, tostarp par nejaušiem vai neautorizētiem pirkumiem.

Piezīme. Autentifikācija vienmēr ir nepieciešama katrai iegādātajai lietotnei un spēlei, kas paredzēta bērniem līdz 12 gadu vecumam, pat ja jūsu iestatījumi atšķiras.

Padoms. Kad izveidojat ģimenes grupu pakalpojumā Google Play, jūsu ģimenes locekļi var izmantot ģimenes maksājuma veidu, lai veiktu pirkumus pakalpojumā Google Play. Uzziniet vairāk par ģimenes grupas iestatīšanu un pārvaldību pakalpojumā Google Play.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.