Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης ή έλεγχος ταυτότητας για αγορές

Μπορείτε να συμβάλετε στην αποτροπή τυχαίων αγορών στη συσκευή σας από διαθέσιμες εφαρμογές και παιχνίδια εκτός της ενότητας "Οικογένεια" ενεργοποιώντας τον έλεγχο ταυτότητας (οι εφαρμογές και τα παιχνίδια στην ενότητα "Οικογένεια" ζητούν αυτόματα έλεγχο ταυτότητας πριν από την αγορά). Ο έλεγχος ταυτότητας συνεπάγεται ότι ορισμένες πληροφορίες, όπως ένας κωδικός πρόσβασης, πρέπει να καταχωριστούν στη συσκευή σας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια αγορά. Εάν χρειαστεί, μπορείτε να αλλάξετε ή να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας Google.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας

Οι ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας ισχύουν μόνο για τον ενεργό λογαριασμό στη συσκευή όπου τις έχετε προσθέσει. Εάν χρησιμοποιείτε το Λογαριασμό σας Google σε περισσότερες από μία συσκευές, επαναλάβετε τα παρακάτω βήματα για κάθε συσκευή. Εάν χρησιμοποιείτε πολλούς λογαριασμούς στη συσκευή σας, επαναλάβετε τα παρακάτω βήματα για κάθε λογαριασμό στη συσκευή.

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας στην κινητή συσκευή σας

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Play Store Google Play.  
 2. Πατήστε Μενού Μενού και έπειτα Ρυθμίσεις.
 3. Πατήστε την επιλογή Να απαιτείται έλεγχος ταυτότητας για αγορές.
 4. Επιλέξτε μια ρύθμιση.
 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σημείωση: Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας, θα χρειαστείτε έναν κωδικό πρόσβασης Google. Εάν δεν θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης, μεταβείτε στην ενότητα ανάκτηση λογαριασμού

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας στο Chromebook

Σημείωση: Αυτή η μέθοδος λειτουργεί μόνο αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Google Play Store στο Chromebook. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Play Store σε Chromebook

Αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Play Store στο Chromebook:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Play Store Google Play.
 2. Κάντε κλικ στο Μενού Μενού και έπειτα Ρυθμίσεις.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Να απαιτείται έλεγχος ταυτότητας για αγορές.
 4. Επιλέξτε μια ρύθμιση.
 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σημείωση: Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας, θα χρειαστείτε έναν κωδικό πρόσβασης Google. Εάν δεν θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης, μεταβείτε στη σελίδα ανάκτηση λογαριασμού

Ρυθμίστε τον έλεγχο ταυτότητας μέσω δακτυλικού αποτυπώματος (σε επιλεγμένες συσκευές)

Εάν η συσκευή σας επιτρέπει τον έλεγχο ταυτότητας μέσω δακτυλικού αποτυπώματος, μπορείτε να εγκρίνετε αγορές στο Google Play με μια σάρωση του δακτυλικού αποτυπώματος.

Θα σας ζητηθεί έλεγχος ταυτότητας μέσω δακτυλικού αποτυπώματος μόνο εάν η εφαρμογή το απαιτεί ή εάν έχετε ακολουθήσει τα παραπάνω βήματα ώστε να απαιτείται έλεγχος ταυτότητας για αγορές.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Play Store Google Play.
 2. Πατήστε Μενού Μενού και έπειτα Ρυθμίσεις.
 3. Ενεργοποιήστε τον Έλεγχο ταυτότητας μέσω δακτυλικού αποτυπώματος.
 4. Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Θα χρειαστεί να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης μόνο την πρώτη φορά που ρυθμίζετε τον έλεγχο ταυτότητας μέσω δακτυλικού αποτυπώματος.

Σημείωση: Για να ρυθμίσετε τον έλεγχο ταυτότητας μέσω δακτυλικού αποτυπώματος, θα χρειαστείτε τον κωδικό πρόσβασης Google. Εάν δεν θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης, μεταβείτε στην ενότητα ανάκτηση λογαριασμού

Αλλαγή των ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας στο Android TV
 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Play Store Google Play.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσειςκαι έπειτα Εξουσιοδότηση αγοράς.
 3. Επιλέξτε μια ρύθμιση.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σημείωση: Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας, θα χρειαστείτε έναν κωδικό πρόσβασης Google. Εάν δεν θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης, μεταβείτε στην ενότητα ανάκτηση λογαριασμού

Τι σημαίνουν οι ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας

Για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω Google Play σε αυτήν τη συσκευή (προεπιλεγμένη ρύθμιση): Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας για κάθε αγορά ψηφιακού περιεχομένου μέσω Google Play (συμπεριλαμβανομένων των αγορών εντός εφαρμογών).

Κάθε 30 λεπτά: Κάθε φορά που πραγματοποιείτε έλεγχο ταυτότητας για μια αγορά, μπορείτε να εξακολουθήσετε να αγοράζετε όλες τις μορφές ψηφιακού περιεχομένου μέσω του Google Play (ακόμη και εντός εφαρμογών) για τα επόμενα 30 λεπτά χωρίς να απαιτείται εκ νέου έλεγχος ταυτότητας.

Ποτέ: Δεν απαιτείται έλεγχος ταυτότητας για αγορές. Η απενεργοποίηση του ελέγχου ταυτότητας ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα μη εξουσιοδοτημένες αγορές. Αναλαμβάνετε την ευθύνη για όλες τις χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ακούσιων ή των μη εξουσιοδοτημένων αγορών.

Σημείωση: Ο έλεγχος ταυτότητας απαιτείται πάντα για κάθε αγορά εφαρμογής ή παιχνιδιού στην ενότητα "Οικογένεια", ακόμη και αν έχετε ορίσει διαφορετικά τις ρυθμίσεις σας.

Συμβουλή: Όταν δημιουργείτε μια ομάδα οικογένειας στο Google Play, τα μέλη της οικογένειάς σας μπορούν να χρησιμοποιούν τον οικογενειακό τρόπο πληρωμής για να πραγματοποιούν αγορές μέσω του Google Play. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη ρύθμιση και τη διαχείριση μιας ομάδας οικογένειας στο Google Play.

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;