Povinné ověření nebo zadání hesla při nákupech

Chcete-li v zařízení zabránit neúmyslným nákupům aplikací a her, které jsou dostupné mimo sekci Rodina, můžete zapnout ověření (aplikace a hry v sekci Rodina před zakoupením vyžadují ověření automaticky).

Ověření znamená, že při nákupu bude nutné v zařízení zadat určité informace, například heslo. V případě potřeby můžete heslo účtu Google změnit nebo resetovat.

Pokud chcete schvalovat nákupy pomocí Asistenta Google, přečtěte si, jak nastavit platební údaje.

Zapnutí nebo vypnutí ověření

Nastavení ověření platí pouze pro aktivní účet v zařízení, kde jste ho přidali (s výjimkou nastavení na webu play.google.com a některých nastavení Asistenta Google, která platí ve všech zařízeních). Pokud svůj účet Google používáte ve více zařízeních, je třeba uvedený postup opakovat v každém z nich. Pokud v zařízení používáte několik účtů, opakujte níže uvedené kroky pro každý z účtů v zařízení.

Změna nastavení ověření v mobilním zařízení

 1. Otevřete aplikaci Google Play Google Play.
 2. Vpravo nahoře klepněte na ikonu profilu.
 3. Klepněte na Nastavení a pak Ověření a pak Požadovat ověření při nákupech.
 4. Zvolte nastavení.
 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka: Ke změně nastavení ověření budete potřebovat heslo svého účtu Google. Pokud si ho nepamatujete, navštivte stránku k obnovení účtu

Změna nastavení ověření přes Asistenta Google
 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem řekněte „Ok Google, otevři nastavení Asistenta“.
 2. V sekci Vy klepněte na Platby.
 3. Zapněte nebo vypněte možnost Placení pomocí Asistenta.
 4. Zapněte nebo vypněte možnosti Potvrdit pomocí otisku prstu nebo obličejePotvrdit pomocí funkce Voice Match.
Změna nastavení ověření na Chromebooku

Poznámka: Tento postup bude fungovat, pouze pokud máte v Chromebooku aplikaci Obchod Google Play. Přečtěte si, jak používat aplikaci Obchod Google Play v Chromeboocích

Pokud aplikaci Obchod Play používáte v Chromebooku:

 1. Otevřete aplikaci Obchod Google Play Google Play.
 2. Klikněte na nabídku Nabídka a pak Nastavení.
 3. Klikněte na Předvolby ověření.
 4. Zvolte nastavení.
 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka: Ke změně nastavení ověření budete potřebovat heslo svého účtu Google. Pokud si ho nepamatujete, navštivte stránku k obnovení účtu

Nastavení ověření otiskem prstu (ve vybraných zařízeních)

Pokud vaše zařízení podporuje ověření otiskem prstu, můžete nákupy na Google Play schvalovat naskenováním otisku prstu.

Výzva k ověření otiskem prstu se zobrazí, jen pokud to vyžaduje aplikace nebo pokud jste výše uvedeným postupem nastavili, že se má ověření při nákupech vyžadovat.

 1. Otevřete aplikaci Obchod Google Play Google Play.
 2. Klepněte na nabídku Nabídka a pak Nastavení.
 3. Zapněte Ověření otiskem prstu.
 4. Zadejte heslo. Heslo bude třeba zadat jen při prvním nastavování ověření otiskem prstu.

Poznámka: K nastavení ověření otiskem prstu budete potřebovat heslo k účtu Google. Pokud si ho nepamatujete, navštivte stránku k obnovení účtu. 

Změna nastavení ověření v zařízení Android TV nebo Google TV

Důležité: Ke změně nastavení ověření potřebujete heslo svého účtu Google. Pokud si ho nepamatujete, navštivte stránku k obnovení účtu.

 V zařízení Android TV

 1. Z domovské obrazovky Android TV přejděte na Aplikace
 2. Vyberte aplikaci Obchod Google Play Google Play.
 3. Vyberte Nastavení a pak Autorizace k nákupu.
 4. Vyberte způsob ověření:

V zařízení Google TV

 1. Z domovské obrazovky Google TV přejděte na ikonu uživatelského profilu vpravo nahoře a vyberte Nastavení.
 2. Vyberte Účty a přihlašování a pak váš účet. 
 3. Vyberte Nákupy a pak Ověření nákupu.
 4. Vyberte způsob ověření:
Změna nastavení ověření na webu play.google.com

Toto nastavení platí jen pro nákupy z webu play.google.com. Pro všechny vzdálené instalace aplikací z webu bude nadále vyžadováno ověření.

 1. V prohlížeči přejděte na web play.google.com.
 2. Klikněte na Nastavení Nastavení.
 3. V sekci Předvolby ověření vyberte požadované nastavení.
 4. Postupujte podle pokynů.

Poznámka: Ke změně nastavení ověření budete potřebovat heslo svého účtu Google. Pokud si ho nepamatujete, navštivte stránku k obnovení účtu.

Co nastavení ověření znamená

Pro všechna zařízení (mimo web play.google.com)

Pro všechny nákupy na Google Play v tomto zařízení (výchozí nastavení): Ověření bude nutné provést při každém nákupu digitálního obsahu na Google Play (včetně nákupů v aplikacích).

Každých 30 minut (pouze v mobilních zařízeních): Po každém ověření nákupu budete mít 30 minut na nákup libovolného typu digitálního obsahu na Google Play (včetně nákupů v aplikacích). Po uplynutí této doby bude ověření třeba provést znovu.

Nikdy: Ověření se při nákupech nevyžaduje.

Pro web play.google.com
Tato nastavení platí, když jste na libovolném zařízení přihlášeni k webu play.google.com. Nemá vliv na nastavení ověření mimo web play.google.com (např. když používáte aplikaci Google Play v mobilním zařízení).
Tip: Pokud svá zařízení sdílíte s dalšími uživateli nebo chcete zabránit nákupům obsahu určeného pro děti na webu play.google.com, je důležité zapnout ověření nákupů.

Všechny nákupy a instalace aplikací z webu play.google.com (výchozí nastavení): Pro všechny nákupy digitálního obsahu prostřednictvím účtu Google na webu play.google.com je vyžadováno ověření.

Pouze instalace aplikací z webu play.google.com: Když jste přihlášeni k webu play.google.com, u nákupů digitálního obsahu (například placeného obsahu a nákupů v aplikacích) není vyžadováno ověření. Pro vzdálené instalace aplikací prostřednictvím účtu Google na webu play.google.com je vyžadováno ověření.

Pokud ověření nákupů vypnete, může dojít k neoprávněným nákupům. Za veškeré platby (včetně neúmyslných a neoprávněných nákupů) přebíráte odpovědnost.

Poznámka: Ověření je vždy povinné při nákupech aplikací a her určených pro děti mladší 12 let, a to bez ohledu na vaše nastavení.

Tip: Když na Google Play vytvoříte rodinu, členové rodiny mohou k nákupům na Google Play používat rodinnou platební metodu. Další informace o nastavení a správě rodinné skupiny na Google Play

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory