Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης ή έλεγχος ταυτότητας για αγορές

Μπορείτε να συμβάλετε στην αποτροπή ακούσιων αγορών στη συσκευή σας από διαθέσιμες εφαρμογές και παιχνίδια εκτός της ενότητας Οικογένεια, ενεργοποιώντας τον έλεγχο ταυτότητας (οι εφαρμογές και τα παιχνίδια στην ενότητα Οικογένεια ζητούν αυτόματα έλεγχο ταυτότητας πριν από την αγορά μέσω του συστήματος χρέωσης του Google Play).

Ο έλεγχος ταυτότητας συνεπάγεται ότι ορισμένες πληροφορίες, όπως ένας κωδικός πρόσβασης, πρέπει να καταχωριστούν στη συσκευή σας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια αγορά. Εάν χρειαστεί, μπορείτε να αλλάξετε ή να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας Google.

Για να εγκρίνετε αγορές με τον Βοηθό Google, μάθετε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε τα στοιχεία πληρωμής σας.

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας για αγορές ισχύουν μόνο για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος χρέωσης του Google Play.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας

Εκτός από τις ρυθμίσεις για το play.google.com και ορισμένες ρυθμίσεις του Βοηθού Google, οι οποίες ισχύουν για όλες τις συσκευές, οι ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας ισχύουν μόνο για τον ενεργό λογαριασμό στη συσκευή όπου τις προσθέτετε. Εάν χρησιμοποιείτε τον Λογαριασμό σας Google σε περισσότερες από μία συσκευές, επαναλάβετε τα παρακάτω βήματα για κάθε συσκευή. Εάν χρησιμοποιείτε πολλούς λογαριασμούς στη συσκευή σας, επαναλάβετε τα παρακάτω βήματα για κάθε λογαριασμό στη συσκευή. Επιπλέον, οι ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας ισχύουν μόνο για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος χρέωσης του Google Play.

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας στην κινητή συσκευή σας
 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Play Google Play.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε το εικονίδιο προφίλ.
 3. Πατήστε Ρυθμίσεις και μετά Έλεγχος ταυτότητας και μετά Να απαιτείται έλεγχος ταυτότητας για αγορές.
 4. Επιλέξτε μια ρύθμιση.
 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Συμβουλή: Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας, θα χρειαστείτε τον κωδικό πρόσβασης Google. Εάν δεν θυμάστε τον κωδικό πρόσβασής σας, επισκεφτείτε την ανάκτηση λογαριασμού

Αλλαγή των ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας του Βοηθού Google
 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, πείτε "Ok Google, άνοιξε τις ρυθμίσεις του Βοηθού". .
 2. Στην ενότητα Δημοφιλείς ρυθμίσεις, πατήστε Εσείς και μετά Πληρωμές.
 3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή Πληρωμή μέσω του Βοηθού σας.
 4. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις επιλογές Επιβεβαίωση με δακτυλικό αποτύπωμα ή πρόσωπο και Επιβεβαίωση με το Voice Match.

Μάθετε πώς μπορείτε να πραγματοποιείτε πληρωμές με το Voice Match.

Αλλαγή των ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας στο Chromebook

Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Play Store στο Chromebook:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Play Store Google Play.
 2. Κάντε κλικ στο Μενού Μενού και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις ελέγχου ταυτότητας.
 4. Επιλέξτε μια ρύθμιση.
 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες οθόνης.

Συμβουλή:

 • Αυτή η μέθοδος λειτουργεί μόνο αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Google Play Store στο Chromebook. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Play Store σε Chromebook
 • Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας, θα χρειαστείτε τον κωδικό πρόσβασης Google. Εάν δεν θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης, επισκεφτείτε την ανάκτηση λογαριασμού.
Ρύθμιση ελέγχου ταυτότητας μέσω δακτυλικού αποτυπώματος (σε επιλεγμένες συσκευές)

Εάν η συσκευή σας επιτρέπει τον έλεγχο ταυτότητας μέσω δακτυλικού αποτυπώματος, μπορείτε να εγκρίνετε αγορές στο Google Play που πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος χρέωσης του Google Play με μια σάρωση του δακτυλικού αποτυπώματος.

Θα σας ζητηθεί έλεγχος ταυτότητας μέσω δακτυλικού αποτυπώματος μόνο εάν η εφαρμογή το απαιτεί ή εάν έχετε ακολουθήσει τα παραπάνω βήματα ώστε να απαιτείται έλεγχος ταυτότητας για αγορές.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Play Google Play.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε το εικονίδιο προφίλ.
 3. Πατήστε Ρυθμίσεις και μετά Έλεγχος ταυτότητας.
 4. Ενεργοποιήστε την Βιομετρικός έλεγχος ταυτότητας.
 5. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας. 
 6. Πατήστε OK.

Συμβουλή: Για να ρυθμίσετε τον έλεγχο ταυτότητας μέσω δακτυλικού αποτυπώματος, θα χρειαστείτε τον κωδικό πρόσβασης Google. Εάν δεν θυμάστε τον κωδικό πρόσβασής σας, επισκεφτείτε την ανάκτηση λογαριασμού. 

Αλλαγή των ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας στο Android TV

Συμβουλή: Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας, χρειάζεστε τον κωδικό πρόσβασης Google. Εάν δεν θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης, επισκεφτείτε την ανάκτηση λογαριασμού.

Αλλαγή ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας στο play.google.com

Αυτή η ρύθμιση ισχύει για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος χρέωσης του Google Play. Ο έλεγχος ταυτότητας απαιτείται για όλες τις απομακρυσμένες εγκαταστάσεις εφαρμογών μέσω του ιστού.

 1. Μεταβείτε στη διεύθυνση play.google.com.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο προφίλ σας.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και συσκευές.
 4. Στην ενότητα Προτιμήσεις ελέγχου ταυτότητας, επιλέξτε μια ρύθμιση.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση.

Συμβουλή: Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας, θα χρειαστείτε τον κωδικό πρόσβασης Google. Εάν δεν θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης, επισκεφτείτε την ανάκτηση λογαριασμού.

Αλλαγή των ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας στην εφαρμογή Παιχνίδια Google Play του υπολογιστή
 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε τα Παιχνίδια Google Play .
 2. Στο επάνω μέρος, κάντε κλικ στο όνομα gamer.
 3. Κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
 4. Δίπλα στην επιλογή Επαναφορά ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας αγοράς, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά.

Τι σημαίνουν οι ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας

Εάν απενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας για αγορές, ενδέχεται να πραγματοποιηθούν μη εξουσιοδοτημένες αγορές. Αναλαμβάνετε την ευθύνη για όλες τις χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ακούσιων ή των μη εξουσιοδοτημένων αγορών.

Μπορείτε να επιλέξετε έναν τρόπο πληρωμής για να πραγματοποιήσετε αγορές μέσω του Google Play. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη ρύθμιση και τη διαχείριση μιας ομάδας οικογένειας στο Google Play.

Συμβουλές:

 • Οι ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας ισχύουν μόνο για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος χρέωσης του Google Play.
 • Ο έλεγχος ταυτότητας απαιτείται πάντα για κάθε αγορά που πραγματοποιείται μέσω του συστήματος χρέωσης του Google Play μιας εφαρμογής ή ενός παιχνιδιού που έχει σχεδιαστεί για χρήστες ηλικίας 12 ετών και κάτω, ακόμη και αν έχετε ορίσει διαφορετικά τις ρυθμίσεις σας.
 • Όταν δημιουργείτε μια ομάδα οικογένειας στο Google Play, τα μέλη της οικογένειάς σας μπορούν να χρησιμοποιούν τον οικογενειακό τρόπο πληρωμής για να πραγματοποιούν αγορές μέσω του συστήματος χρέωσης του Google Play. Μάθετε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε και να διαχειριστείτε μια ομάδα οικογένειας.
Για όλες τις συσκευές (εκτός των περιπτώσεων για το play.google.com)

Για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος χρέωσης του Google Play σε αυτήν τη συσκευή (προεπιλεγμένη ρύθμιση): Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας για κάθε αγορά ψηφιακού περιεχομένου μέσω του συστήματος χρέωσης του Google Play (συμπεριλαμβανομένων των αγορών εντός εφαρμογών).

Κάθε 30 λεπτά (μόνο για κινητές συσκευές): Κάθε φορά που πραγματοποιείτε έλεγχο ταυτότητας για μια αγορά, για τα επόμενα 30 λεπτά θα μπορείτε να συνεχίσετε να αγοράζετε όλες τις μορφές ψηφιακού περιεχομένου μέσω του συστήματος χρέωσης του Google Play (συμπεριλαμβανομένων των αγορών εντός εφαρμογών), χωρίς να απαιτείται ξανά έλεγχος ταυτότητας.

Ποτέ: Δεν απαιτείται έλεγχος ταυτότητας για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος χρέωσης του Google Play.

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας ισχύουν μόνο για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος χρέωσης του Google Play.

Για το play.google.com

Αυτές οι ρυθμίσεις ισχύουν όταν είστε συνδεδεμένοι στη διεύθυνση play.google.com σε οποιαδήποτε συσκευή και ισχύουν μόνο για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος χρέωσης του Google Play. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν τις ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας εκτός του play.google.com (για παράδειγμα, όταν βρίσκεστε στην εφαρμογή Google Play στην κινητή συσκευή σας).

Όλες οι αγορές και οι εγκαταστάσεις εφαρμογών μέσω του play.google.com (προεπιλεγμένη ρύθμιση): Ο έλεγχος ταυτότητας απαιτείται για όλες τις αγορές ψηφιακού περιεχομένου μέσω του Λογαριασμού σας Google στο play.google.com.

Μόνο εγκαταστάσεις εφαρμογών μέσω του play.google.com: Όταν είστε συνδεδεμένοι στο play.google.com, ο έλεγχος ταυτότητας δεν είναι απαραίτητος για αγορές ψηφιακού περιεχομένου όπως περιεχόμενο επί πληρωμή και αγορές εντός εφαρμογής. Ο έλεγχος ταυτότητας απαιτείται για απομακρυσμένες εγκαταστάσεις εφαρμογών μέσω του Λογαριασμού σας Google στο play.google.com.

Συμβουλές:

 • Εάν μοιράζεστε τις συσκευές σας με άλλα άτομα ή αν θέλετε να αποτρέψετε τις αγορές περιεχομένου κατάλληλου για παιδιά μέσω του play.google.com, ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας για τις αγορές.
 • Οι ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας ισχύουν μόνο για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος χρέωσης του Google Play.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
false
true
true
84680