Quản lý các ứng dụng không dùng đến trên thiết bị Android

Nếu bạn không sử dụng ứng dụng nào đó trong một thời gian dài, để tối ưu hoá ứng dụng đó, Android sẽ:

  • Xoá các tệp tạm thời để giải phóng dung lượng.
  • Thu hồi quyền cho ứng dụng.
  • Ngăn không cho các ứng dụng không dùng đến chạy ở chế độ nền.
  • Ngăn không cho các ứng dụng không dùng đến gửi thông báo.

Để xem lại những ứng dụng không dùng đến và được tối ưu hoá, hãy chuyển đến phần Ứng dụng sau đó Ứng dụng không dùng đến.

Nếu bạn muốn loại trừ ứng dụng cụ thể nào đó khỏi tính năng này, hãy chuyển đến phần Thông tin ứng dụng sau đó Ứng dụng không dùng đến. Sau đó tắt chế độ Tạm dừng hoạt động trong ứng dụng nếu không dùng.

Thông tin có liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
17200769362962731906
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
84680