Xoá ứng dụng trên thiết bị Android

Lưu ý quan trọng:

Xoá ứng dụng bạn đã cài đặt

  1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ.
  3. Nhấn vào Quản lý ứng dụng và thiết bị sau đó Quản lý.
  4. Chọn tên của ứng dụng mà bạn muốn xoá.
  5. Nhấn vào Gỡ cài đặt.

Mẹo: Nếu xoá hoặc tắt một ứng dụng, thì bạn có thể thêm lại ứng dụng đó vào điện thoại. Nếu đã mua ứng dụng, bạn có thể cài đặt lại ứng dụng đó mà không cần phải mua lại. Tìm hiểu cách cài đặt lại và bật lại ứng dụng.

Thông tin có liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
5251165445457751600
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
84680