Lösa betalningsproblem i kontot

Om du försöker köpa något på Google Play men betalningen avvisas eller inte går igenom testar du stegen nedan.

Om det uppstår problem med något du har köpt, eller om du har en fråga om det, läser du om problem med köp i appar eller om hur du returnerar köp på Google Play och får pengarna tillbaka.

Verifiera dina betalningsuppgifter

Din betalningsprofil kan ha inaktiverats. Återaktivera profilen genom att skicka in dina betalningsuppgifter.

 1. Logga in på Google Pay.
 2. Välj Aviseringar Klockikon för aviseringar högst upp.
 3. Om det visas en röd varning anger du betalningsuppgifterna och väntar på att teamet ska svara.

  Google Pay notifications
 4. Du får granskningens resultat via e-post.

Testa en annan betalningsmetod

Om det blir problem med en betalningsmetod kan du försöka betala med en annan.

 1. Öppna Google Play Butik-appen Google Play på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Återgå till varan du ville köpa och tryck på priset.
 3. Tryck på den befintliga betalningsmetoden.
 4. Välj en annan betalningsmetod eller lägg till en ny.
 5. Slutför köpet genom att följa instruktionerna på skärmen.

Åtgärda problem med kredit- och bankkort

Om ett felmeddelande i stil med följande visas kan det vara problem med kredit- eller bankkortet:

 • Det gick inte att bearbeta betalningen: saldot på kortet är för lågt
 • Det gick inte att slutföra transaktionen. Använd en annan betalningsmetod
 • Transaktionen kan inte slutföras
 • Det gick inte att slutföra transaktionen: kortet har upphört att gälla
 • Rätta kortuppgifterna eller testa med ett annat kort

Testa om följande åtgärder hjälper:

Kontrollera att kort- och adressuppgifterna är aktuella

Kreditkort som har upphört eller gamla faktureringsadresser är vanliga orsaker till att betalningar inte fungerar ordentligt. Du uppdaterar dessa uppgifter via Google Payments:

Ta bort eller uppdatera kort som har upphört att gälla

Betalningar avvisas om kortet har upphört att gälla. Så här uppdaterar du kort som har upphört att gälla:

 1. Logga in på https://pay.google.com med ditt Google-konto.
 2. Hitta betalningsmetoden du försöker använda för köpet.
 3. Kontrollera utgångsdatumen för de angivna betalningsmetoderna.
 4. Ta bort eller uppdatera betalningsmetoder som har upphört att gälla.

Kontrollera att kortadressen matchar adressen i Google Payments

Om kreditkortet är registrerat på en annan adress kan betalningarna avvisas. Kontrollera att postnumret överensstämmer med din aktuella adress.

 1. Logga in på https://pay.google.com med ditt Google-konto.
 2. Hitta betalningsmetoden du försöker använda för köpet.
 3. Klicka på Redigera.
 4. Kontrollera att adressen som visas matchar kortets faktureringsadress.
 5. Uppdatera adressen om det behövs.

Försök sedan genomföra köpet igen.

Skicka ytterligare uppgifter som efterfrågas

Om felmeddelandet följs av anvisningar om att skicka ytterligare uppgifter till Google måste du skicka in dem. Annars går det inte att slutföra transaktionen.

Kontrollera att det finns tillräckligt mycket pengar på kontot

Ibland avvisas en transaktion därför att pengarna på kontot inte räcker. Kontrollera att saldot på kontot räcker till det du vill köpa.

Kontakta banken eller kortutgivaren

Kortet kan ha begränsningar som gör att transaktionen avvisas. Kontakta den som utfärdade kortet och se om de kan säga varför transaktionen avvisades.

Åtgärda fel med andra betalningsmetoder (direktdebitering via operatören, banktjänster online, saldo i Google Play, presentkort med mera)

Om det står att betalningen avvisades på grund av ett problem med kontot

Om ett meddelande av det här slaget visas kan det bero på att

 • vi har upptäckt en misstänkt transaktion i din betalningsprofil
 • vi behöver mer information för att skydda ditt konto mot bedrägerier
 • vi behöver mer information enligt lagstiftningen inom EU (gäller endast kunder i medlemsstater inom EU).

Så här kan du åtgärda den här typen av problem:

 1. Besök betalningscentret.
 2. Åtgärda eventuella fel som visas i betalningscentret eller komplettera med mer information om det står att du behöver göra det.
 3. Kontrollera att namn, adress och betalningsuppgifter är aktuella.
Om du försöker betala med direktdebitering via operatören (betala via räkningen till mobiloperatören)

Testa följande om det uppstår problem när du försöker använda direktdebitering via operatören:

 • Kontrollera att du är ansluten till operatörens nätverk, antingen direkt eller via wifi.
 • Kontrollera att du har lagt till direktdebitering via operatören som betalningsmetod.
 • Kontrollera att du använder den lokala valutan.

Om det fortfarande inte fungerar kontaktar du mobiloperatören.

Om en betalningsmetod inte går att lägga till eller om du får problem med en annan betalningsmetod

Om det blir problem med en annan betalningsmetod besöker du Google Payments och åtgärdar saken där.

 1. Logga in på https://pay.google.com med ditt Google-konto.
 2. Titta efter aviseringar eller meddelanden om att det saknas information och ange uppgifterna som saknas.
 3. Kontrollera att adressen är aktuell.
 4. Kontrollera att betalningsmetoderna som visas är de som du vill använda.
Kortet är nedtonat och det står att det måste verifieras på pay.google.com

Kortet har anmälts stulet. Du måste verifiera kortet innan du kan använda det igen:

 1. Öppna play.google.com och logga in på kontot.
  1. Om du har flera konton loggar du in på kontot för det nedtonade kortet.
 2. Klicka på Betalningsmetoder.
 3. Klicka på Verifiera följt av Byt kort bredvid kortet som markerats med Verifiering krävs.
 4. Inom två dagar visas en tillfällig debitering tillsammans med en åttasiffrig kod på kontoutdraget.
 5. Slutför verifieringen genom att öppna pay.google.com och ange den åttasiffriga koden. 

Gör följande om du försöker verifiera betalningsmetoden igen:

 1. Bekräfta vilket kort som ska verifieras.
 2. Kontrollera hur lång tid som har gått sedan du försökte verifiera kortet.
  • Mindre än två dagar: vänta i upp till två dagar.
  • Längre än två dagar: titta på kontoutdraget. Det bör finnas en tillfällig debitering från Google med meddelandet GOOGLE TEST och en åttasiffrig kod.
Kortet är nedtonat och det står att kortet inte är kvalificerat

Det gör inte att betala det här köpet med kortet. Testa att genomföra köpet igen med ett annat kort.

Om kortet du vill använda inte finns med i listan lägger du till ett nytt kort genom att följa anvisningarna på skärmen.

Om du använder enheter med dubbla SIM-kort
Kontrollera att rätt SIM-kort sitter på plats 1 och ta ur SIM-kort som eventuellt sitter på plats 2.
Andra betalningsmetoder
Andra betalningsmetoder finns listade i Godkända betalningsmetoder på Google Play.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
false
true
true
84680
false
false