สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เราได้จำกัดจำนวนผู้เชี่ยวชาญในทีมสนับสนุนซึ่งเป็นมาตรการเพื่อการป้องกันสุขภาพ ขอขอบคุณที่อดทนรอเนื่องจากการติดต่อกับเราอาจใช้เวลานานกว่าปกติ โปรดดูข้อมูลในศูนย์ช่วยเหลือเพื่อรับการสนับสนุนเพิ่มเติม

แก้ไขปัญหาการชำระเงินในบัญชี

หากคุณพยายามซื้อสินค้าใน Google Play แต่ระบบปฏิเสธหรือไม่ดำเนินการชำระเงิน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

หากคุณซื้อสินค้าไปแล้วแต่มีปัญหาหรือข้อสงสัย ให้ดูปัญหาเกี่ยวกับการซื้อในแอปหรือการคืนสินค้าและการคืนเงินสำหรับการซื้อใน Google Play

ยืนยันข้อมูลการชำระเงิน

โปรไฟล์การชำระเงินอาจถูกปิดใช้งาน หากต้องการเปิดใช้งานโปรไฟล์อีกครั้ง ให้ส่งข้อมูลการชำระเงิน

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Pay
 2. เลือก "การแจ้งเตือน" Alert ที่ด้านบน
 3. หากมีการแจ้งเตือนสีแดง ให้ป้อนข้อมูลการชําระเงินและรอให้ทีมตอบกลับ


 4. ตรวจสอบผลการตรวจสอบทางอีเมล

ลองชำระเงินด้วยวิธีการชำระเงินแบบอื่น

หากมีปัญหากับวิธีการชำระเงินแบบใดแบบหนึ่ง ให้ลองชำระเงินด้วยวิธีอื่น ดังนี้

 1. เปิดแอป Google Play Store Google Play ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. กลับไปที่รายการที่คุณต้องการซื้อและแตะราคา
 3. แตะวิธีการชำระเงินในปัจจุบัน
 4. เลือกวิธีการชำระเงินวิธีอื่นหรือเพิ่มวิธีใหม่
 5. ทำตามวิธีการในหน้าจอเพื่อซื้อให้เสร็จสมบูรณ์

แก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับบัตรเครดิตและบัตรเดบิต

บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณอาจมีปัญหา หากคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดใดต่อไปนี้

 • "ดำเนินการชำระเงินไม่ได้: ยอดคงเหลือในบัตรต่ำ"
 • "ทำธุรกรรมไม่ได้ โปรดใช้รูปแบบการชำระเงินอื่น"
 • "ดำเนินการกับธุรกรรมของคุณไม่ได้"
 • "ดำเนินการกับธุรกรรมไม่ได้: บัตรหมดอายุ"
 • "แก้ไขข้อมูลของบัตรนี้หรือลองใช้บัตรอื่น"

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด

ตรวจสอบว่าข้อมูลบัตรและที่อยู่เป็นข้อมูลล่าสุดแล้ว

บ่อยครั้งที่การชำระเงินเกิดปัญหาเนื่องจากบัตรเครดิตหมดอายุหรือที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินไม่อัปเดต หากต้องการอัปเดตข้อมูลดังกล่าว ให้ดำเนินการใน Google Payments ดังนี้

นำบัตรที่หมดอายุออกหรืออัปเดตข้อมูลบัตร

บัตรที่หมดอายุจะเป็นเหตุให้การชำระเงินถูกปฏิเสธ วิธีอัปเดตบัตรที่หมดอายุ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ https://pay.google.com ด้วยบัญชี Google
 2. หาวิธีการชำระเงินที่คุณพยายามใช้ซื้อสินค้า
 3. ตรวจสอบวันหมดอายุของวิธีการชำระเงินที่แสดงอยู่
 4. อัปเดตหรือนำวิธีการชำระเงินที่หมดอายุออก

ตรวจสอบว่าที่อยู่ในบัตรตรงกับที่อยู่ใน Google Payments

การที่บัตรเครดิตของคุณลงทะเบียนด้วยที่อยู่อื่นอาจทำให้การชำระเงินถูกปฏิเสธได้ ดังนั้นโปรดตรวจสอบว่ารหัสไปรษณีย์ตรงกับที่อยู่ปัจจุบันของคุณ 

 1. ลงชื่อเข้าใช้ https://pay.google.com ด้วยบัญชี Google
 2. หาวิธีการชำระเงินที่คุณพยายามใช้ซื้อสินค้า
 3. คลิกแก้ไข 
 4. ตรวจสอบว่าที่อยู่ที่แสดงตรงกับที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของบัตร
 5. อัปเดตที่อยู่หากจำเป็น 

จากนั้นลองสั่งซื้ออีกครั้ง

ส่งข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติม

หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดมีวิธีส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้กับ Google ต่อท้ายมาด้วย โปรดส่งข้อมูลตามคำแนะนำดังกล่าว เพราะเราจะดำเนินการกับธุรกรรมในบัญชีไม่ได้หากไม่มีข้อมูลนี้

ตรวจสอบว่าคุณมีเงินเพียงพอสำหรับการซื้อนั้น

บางครั้งระบบปฏิเสธการทำธุรกรรมเพราะบัตรมีเงินไม่เพียงพอ โปรดตรวจสอบว่าบัญชีของคุณมีเงินเพียงพอที่จะทำการซื้อ

ติดต่อธนาคารหรือผู้ออกบัตร

บัตรอาจมีข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้ระบบปฏิเสธธุรกรรม ให้ติดต่อสถาบันที่ออกบัตรเพื่อสอบถามเกี่ยวกับธุรกรรมและดูว่าสถาบันทราบสาเหตุที่ธุรกรรมถูกปฏิเสธหรือไม่

แก้ไขข้อผิดพลาดด้วยวิธีการชำระเงินอื่น (การเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการโดยตรง, ธนาคารแบบออนไลน์, ยอดเงินคงเหลือใน Google Play, บัตรของขวัญ และอื่นๆ)

หากคุณเห็น "ระบบปฏิเสธการชำระเงินเนื่องจากมีปัญหากับบัญชี"

อาจเป็นเพราะสาเหตุต่อไปนี้

 • เราพบธุรกรรมที่น่าสงสัยในโปรไฟล์การชำระเงินของคุณ
 • เราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยเพื่อป้องกันบัญชีของคุณจากการฉ้อโกง
 • เราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของสหภาพยุโรป (เฉพาะลูกค้าในรัฐสมาชิกสหภาพยุโรป)

วิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 1. ไปที่ศูนย์การชำระเงิน
 2. แก้ไขข้อผิดพลาดหรือทำตามคำขอในศูนย์การชำระเงิน
  • คุณอาจต้องยืนยันตัวตนก่อนจึงจะซื้อสินค้าผ่านบัญชี Google ได้
 3. ตรวจสอบว่าชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลการชำระเงินเป็นปัจจุบัน
หากคุณพยายามชำระด้วยการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการโดยตรง (จ่ายผ่านการเรียกเก็บเงินของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ)

หากคุณประสบปัญหาในการจ่ายเงินผ่านการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการโดยตรง ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

หากยังประสบปัญหาอยู่ โปรดติดต่อรับความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ 

หากเพิ่มวิธีการชำระเงินไม่ได้หรือมีปัญหากับวิธีการชำระเงินแบบอื่น

หากคุณมีปัญหากับวิธีการชำระเงินแบบอื่น ให้ไปที่ Google Payments เพื่อแก้ไขปัญหา

 1. ลงชื่อเข้าใช้ https://pay.google.com ด้วยบัญชี Google
 2. หาการแจ้งเตือนหรือคำขอข้อมูล และให้ข้อมูลที่เราขอ 
 3. ตรวจสอบว่าที่อยู่เป็นที่อยู่ล่าสุด
 4. ตรวจสอบว่าวิธีการชำระเงินที่แสดงในรายการเป็นวิธีที่ต้องการใช้
หากวิธีการชำระเงินเป็นสีเทา
หากคุณเห็นวิธีการชำระเงินกลายเป็นข้อความสีเทาขณะทำการซื้อใน Google Play แสดงว่าวิธีการชำระเงินนั้นใช้กับการซื้อนั้นๆ ไม่ได้ ให้ใช้วิธีการชำระเงินแบบอื่นเพื่อทำการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์

หากใช้อุปกรณ์ที่มีซิมการ์ด 2 ซิม

ตรวจสอบว่าได้ใส่ซิมการ์ดที่ถูกต้องในช่อง 1 และนำซิมการ์ดที่อาจมีอยู่ในช่อง 2 ออก 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android คอมพิวเตอร์

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
84680
false