เช่าหนังสือจาก Google Play

คุณเช่า eBook และหนังสือเสียงจาก Google Play ได้

เช่าหนังสือ

 1. เปิดแอป Google Play Books Play Books ในอุปกรณ์ Android
 2. ค้นหาหนังสือที่ต้องการเช่า
 3. แตะเช่า
  • ปุ่ม "เช่า" จะแสดงราคาเช่าของหนังสือ
  • หากไม่เห็นปุ่ม "เช่า" แสดงว่าหนังสือไม่ได้เปิดให้เช่า
 4. ทำตามข้อความที่ปรากฏขึ้นเพื่อชำระเงิน
เคล็ดลับ: หนังสือที่คุณเช่าจะแสดงอยู่ในคลังของคุณ

ตรวจสอบวันหมดอายุของการเช่าหนังสือ

 1. เปิดแอป Google Play Books Play Books ในอุปกรณ์ Android
 2. แตะคลังที่ด้านขวาล่าง
 3. ไปที่หนังสือที่คุณเช่า
 4. ระยะเวลาการเช่าจะปรากฏอยู่บนหน้าปกของหนังสือ

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเช่า

 1. ตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ที่คุณใช้เช่าหนังสือ
 2. ตรวจดูว่าคุณได้อัปเดตแอป Google Play Books เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว

วิธีการทำงานของการเช่าหนังสือ

 • หนังสือบางเล่มไม่ได้เปิดให้เช่า
 • คุณดูระยะเวลาการเช่าได้ในขั้นตอนการชำระเงิน
 • ระยะเวลาในการเช่าจะเริ่มต้นเมื่อทำการซื้อ แม้ว่าคุณจะไม่ได้เปิดหนังสืออ่านทันทีก็ตาม
 • ฟีเจอร์บางอย่าง เช่น การพิมพ์ จะใช้กับหนังสือเช่าไม่ได้

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า

 • หนังสือยังคงปรากฏในคลังว่า "หมดอายุ"
 • คุณจะใช้หนังสือเวอร์ชันที่ดาวน์โหลดไว้ไม่ได้อีกต่อไป
 • หากซื้อหรือเช่าหนังสือเล่มดังกล่าวอีกครั้ง โน้ตและไฮไลต์ที่คุณทำไว้จะยังคงอยู่

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก