Cập nhật ứng dụng Android của bạn

Bạn có thể cập nhật các ứng dụng đã tải xuống và cài đặt trên thiết bị Android của mình một cách riêng lẻ hoặc tự động. Việc cập nhật ứng dụng giúp bạn được hưởng các tính năng mới nhất, cải thiện bảo mật và độ ổn định của ứng dụng.

Lưu ý: Nếu Google xác định rằng một bản cập nhật ứng dụng sẽ khắc phục một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng thì chúng tôi có thể thực hiện một số cập nhật nhất định, bất kể trạng thái cài đặt cập nhật của bạn trong ứng dụng hoặc trên thiết bị. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản dịch vụ của Google Play.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Google Play trên Chromebook, hãy tìm hiểu về các bản cập nhật ứng dụng ở đây

Tự động cập nhật ứng dụng Android

Để tự động cập nhật ứng dụng trên thiết bị Android của bạn:

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Cài đặt.
 3. Nhấn vào Tự động cập nhật ứng dụng.
 4. Chọn tùy chọn:
  • Qua bất kỳ mạng nào để cập nhật ứng dụng bằng dữ liệu Wi-Fi hoặc di động.
  • Chỉ qua Wi-Fi để cập nhật ứng dụng chỉ khi được kết nối với Wi-Fi.

Lưu ý: Nếu một tài khoản trên thiết bị của bạn có lỗi đăng nhập thì ứng dụng có thể không tự động cập nhật. 

Tự động cập nhật các ứng dụng Android riêng lẻ

Để thiết lập cập nhật cho các ứng dụng riêng lẻ trên thiết bị của bạn:

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Ứng dụng và trò chơi của tôi.
 3. Chọn ứng dụng bạn muốn cập nhật.
 4. Nhấn vào biểu tượng Tùy chọn khác Xem thêm.
 5. Nhấn vào Bật tự động cập nhật.

Ứng dụng sẽ tự động cập nhật khi có bản cập nhật. Để tắt tính năng cập nhật tự động, hãy bỏ chọn hộp này.

Cập nhật ứng dụng Android theo cách thủ công

Để cập nhật từng ứng dụng riêng lẻ hoặc cập nhật hàng loạt bằng ứng dụng Cửa hàng Google Play trên thiết bị di động của bạn, hãy làm như sau:

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Ứng dụng và trò chơi của tôi.
 3. Các ứng dụng có bản cập nhật sẽ được gắn nhãn "Cập nhật". Bạn cũng có thể tìm kiếm một ứng dụng cụ thể. 
 4. Nhấn vào Cập nhật.

Lưu ý: Một số ứng dụng yêu cầu các quyền mới sau khi cập nhật. Bạn có thể nhìn thấy thông báo hỏi bạn có chấp nhận các quyền mới hay không.

Mẹo: Trong một số trường hợp, bạn có thể cần khởi động lại thiết bị để cập nhật ứng dụng.

Xem video

Xem cách cập nhật ứng dụng Android
Google Play | Update Android apps

Để bật phụ đề, hãy: Chọn Cài đặt Settings sau đó Phụ đề/CC sau đó cho ngôn ngữ của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố