Cài đặt lại và bật lại ứng dụng

Bạn có thể dùng bất kỳ thiết bị Android nào để chạy các ứng dụng mua trên Google Play mà không cần phải mua lại ứng dụng. Tuy nhiên, mỗi thiết bị đều phải dùng cùng một Tài khoản Google. Bạn có thể:

  • Cài đặt ứng dụng trên nhiều thiết bị Android
  • Cài đặt ứng dụng trên thiết bị Android mới
  • Cài đặt lại ứng dụng mà bạn đã mua nhưng sau đó xóa đi

Ngoài ra, nếu đã tắt một ứng dụng sẵn có trong thiết bị của mình thì bạn có thể bật lại ứng dụng này.

Cài đặt lại hoặc bật lại ứng dụng

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Cửa hàng Google Play Google Play.
  2. Nhấn vào Trình đơn Trình đơn sau đó Ứng dụng và trò chơi của tôi sau đó Thư viện.
  3. Nhấn vào ứng dụng bạn muốn cài đặt hoặc bật.
  4. Nhấn vào Cài đặt hoặc Bật.
Xem cách cài lại ứng dụng hoặc bật lại ứng dụng
Google Play | Reinstall apps or turn apps back on

Để bật phụ đề, hãy: Chọn Cài đặt Settings sau đó Phụ đề/CC sau đó cho ngôn ngữ của bạn.

Tìm các ứng dụng bạn từng mua hoặc từng tải xuống

Nếu bạn không tìm được ứng dụng hoặc nhìn thấy thông báo yêu cầu mua lại ứng dụng, hãy đảm bảo bạn đăng nhập bằng chính tài khoản Google dùng để mua ứng dụng đó.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố