Cài đặt lại và bật lại ứng dụng

Bạn có thể sử dụng các ứng dụng đã mua từ Google Play trên bất kỳ thiết bị Android nào mà không phải thanh toán lại. Tuy nhiên, mỗi thiết bị phải có cùng một Tài khoản Google. Bạn có thể:

  • Cài đặt ứng dụng trên nhiều thiết bị Android. 
  • Cài đặt ứng dụng trên thiết bị Android mới. 
  • Cài đặt lại ứng dụng mà bạn đã mua nhưng đã xóa. 

Ngoài ra, nếu đã tắt một ứng dụng đi kèm với thiết bị của mình, thì bạn có thể bật lại ứng dụng này.

Cài đặt lại hoặc bật lại ứng dụng

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Cửa hàng Google Play Google Play.
  2. Nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Ứng dụng và trò chơi của tôi sau đó Thư viện.
  3. Nhấn vào ứng dụng bạn muốn cài đặt hoặc bật.
  4. Nhấn vào Cài đặt hoặc Bật.

Tìm các ứng dụng đã mua hoặc đã tải xuống trước đó

Nếu bạn không tìm được ứng dụng hoặc được yêu cầu mua lại ứng dụng, hãy đảm bảo bạn đang sử dụng chính tài khoản Google đã dùng để mua ứng dụng đó.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?