Ako získať aplikácie pre Android a digitálny obsah z Obchodu Google Play

Z Obchodu Google Play môžete do svojho zariadenia inštalovať aplikácie, hry a digitálny obsah. Niekedy môžete tiež používať okamžité aplikácie bez inštalácie príslušnej aplikácie do zariadenia. Niektorý obsah je bezplatný, niektorý si musíte zakúpiť. 

Nájdenie a stiahnutie aplikácií alebo digitálneho obsahu

  1. Otvorte aplikáciu Obchod Google Play Google Play.
  2. Prehliadnite si katalóg obsahu alebo v ňom vyhľadávajte. 
  3. Vyberte položku.
  4. Klepnite na možnosť Inštalovať (pri bezplatných položkách) alebo na cenu položky.
  5. Svoj obsah získate dokončením transakcie podľa pokynov na obrazovke. 

Pri platených položkách môžete vybrať spôsob platby pomocou šípky nadol Šípka nadol. Ak ste nakupovali prvýkrát, použitý spôsob platby sa pridá do vášho účtu Google.

Jazyk zobrazenia služby Google Play na počítači môžete zmeniť v nastaveniach účtu Google.

Poznámka: Aplikácie sú určené na použitie s podporovanými zariadeniami s Androidom a Chromebookmi. Nedajú sa použiť v počítačoch so systémom Windows ani počítačoch Mac.

Nájdenie pridaných aplikácií a obsahu

Nájdenie aplikácií a hier

Aplikácie a hry sa nainštalujú na vaše zariadenie. Nájdete ich pri svojich ostatných aplikáciách. 

Nájdenie hudby, filmov a ďalšieho digitálneho obsahu

Digitálny obsah nájdete na zariadení v jednej z aplikácií Google Play. V závislosti od typu obsahu prehľadajte tieto aplikácie:

Inštalácia aplikácií a obsahu v ďalších zariadeniach

Pridané aplikácie alebo digitálny obsah sú prepojené s vaším účtom Google, nie iba so zariadením, na ktorom ste ich pridali. Znamená to, že si ich nemusíte na novom zariadení opäť zakúpiť a môžete ich používať na viacerých zariadeniach.

Opätovné nainštalovanie aplikácií na novom alebo druhom zariadení s Androidom

Ak získate nové či druhé zariadenie s Androidom, môžete znova nainštalovať všetky aplikácie, ktoré ste si zakúpili

Obsah je prepojený s vaším účtom Google. Pri opätovnom nainštalovaní obsahu preto musíte použiť rovnaký účet Google. 

Poznámka: Niektorý obsah nemusí byť k dispozícii na všetkých zariadeniach.

Obsah sa nedá prenášať medzi účtami

V službe Google Play nemôžete prenášať obsah medzi účtami, a to ani vtedy, keď vlastníte oba účty. Ak máte na zariadení viacero účtov, ešte pred dokončením nákupu sa uistite, že ste prihlásený/-á do účtu, ktorý chcete použiť

Ak ste aplikáciu kúpili v nesprávnom účte, kontaktujte vývojára aplikácie. Môže vám vrátiť platbu za nákup, aby ste si ju mohli znova zakúpiť v účte, ktorý ste chceli použiť.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?