Gỡ xuống và xóa

Nhà xuất bản có thể xóa sách điện tử hoặc sách nói ("Sách") để bán vì lý do thương mại của riêng họ hoặc Google có thể xóa một cuốn Sách cụ thể để bán, ví dụ như vì lý do vi phạm Chính sách nội dung của chúng tôi. Trong những trường hợp như vậy, bạn sẽ không thể mua Sách trên Google Play nữa. Tuy nhiên, nếu bạn đã mua Sách, bạn vẫn có thể truy cập cuốn sách đó trong thư viện, đọc trên trình đọc web và trên tất cả các thiết bị được hỗ trợ và tải xuống Sách. Việc bạn sử dụng Sách sẽ không bị ảnh hưởng.

Trong một số trường hợp nhất định, Google có thể phải xóa một cuốn Sách cụ thể mà bạn đã mua khỏi thư viện của bạn. Điều này có thể xảy ra nếu ai đó tuyên bố họ là chủ bản quyền trong việc cung cấp Sách để bán, nhưng một người khác đã tranh chấp rằng họ sở hữu các quyền này và đã gửi cho chúng tôi yêu cầu xóa theo luật định. Trong những trường hợp này, chúng tôi cố gắng thuyết phục bên tranh chấp cho phép giữ lại Sách trong thư viện của bạn, nhưng nếu không thành công, chúng tôi buộc phải xóa sách mà không cần thông báo trước. Bạn sẽ không còn thấy Sách trong thư viện của mình nữa và bạn sẽ không thể tải xuống lại hoặc đọc Sách trong trình đọc web. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để thông báo cho bạn về việc xóa, hoàn lại tiền mua sách cho bạn và cố gắng tìm một bản sao khác của Sách, dưới định dạng kỹ thuật số từ một nhà cung cấp khác hay định dạng vật lý mới hoặc đã sử dụng. Khi có thể, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo bạn vẫn có quyền truy cập vào bất kỳ nhận xét nào của người đánh giá hoặc nội dung khác về cuốn Sách mà bạn đã nhập vào Google Sách.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?