Dataåtkomst

Utvecklare berättar för oss att data som det går att vidta åtgärder utifrån är av avgörande betydelse för att förbättra användarupplevelsen och få verksamheten att växa. Vi ger utvecklarna tillgång till en omfattande uppsättning data via Play Console, i nedladdningsbart format och via API:er, och strävar ständigt efter att göra mätvärden och datavisualiseringar mer användbara. Vi är noga med att de uppgifter vi samlar in och delar med utvecklarna om deras appar inte äventyrar våra användares integritet och säkerhet.

Datainsamling och datadelning

Den som använder Googles tjänster, som Google Play, anförtror oss sina uppgifter – det gäller såväl konsumenter som utvecklare. Vi förstår att detta är ett stort ansvar och arbetar därför hårt för att skydda användarnas uppgifter och ge användaren kontrollen över dem. I vår sekretesspolicy kan du läsa mer om vilken information vi samlar in, varför vi samlar in den och hur den kan uppdateras, hanteras, exporteras och raderas. Vi lämnar inte ut personliga uppgifter om våra användare till företag, organisationer eller individer utanför Google utom i de fall som beskrivs i vår sekretesspolicy.  Dessutom begränsar vi åtkomsten till andra utvecklares identifierbara men icke offentliga appdata genom vår policy för dataåtkomst.

Åtkomst till data

Med hjälp av uppgifterna som delas med utvecklarna kan de få en bild av appens livscykel: allt från hur användarna upptäcker appen i Play Butik till hur de interagerar med den och vad de betalar för. Utvecklarna har även tillgång till betyg och recensioner så att de kan ta till sig användarnas feedback och vidta åtgärder vid behov. 

Den information som utvecklarna får från oss är i regel sammanställd och anonymiserad i syfte att skydda användarnas integritet. Utvecklarna har till exempel tillgång till appdata om följande:

Utvecklarna har även tillgång till sammanställd data som benchmarkvärden för appens prestanda jämfört med andra i hela ekosystemet. Till exempel kan en spelutvecklare jämföra sin statistik över användarförvärv med liknande spelgenrer i samma region. Informationen har sammanställts så att det inte ska gå att avgöra vilken enskild utvecklare som uppgifterna kommer från.

Vi arbetar ständigt med att se till så att utvecklarna har den information de behöver.  Mer information om statistik och underlag för utvecklare finns i hjälpcentret för Play Console och på play.google.com/console/about/.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
7931157657601389068
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
92637