Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik

Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik (UGC), bir uygulamaya kullanıcının katkısı olan ve uygulamanın kullanıcılarının en az bir alt grubu tarafından görülebilen veya erişilebilen içeriktir.

Kullanıcıları bir UGC platformuna yönlendirmeye yarayan özel tarayıcılar veya istemciler olan uygulamalar da dahil olmak üzere UGC barındıran veya öne çıkaran uygulamalar aşağıdaki şartları karşılayan sağlam, etkili ve kesintisiz UGC moderasyonu uygulamalıdır:

 • Kullanıcıların UGC'yi oluşturabilmesi veya yükleyebilmesi için önce uygulamanın kullanım şartlarını ve/veya kullanıcı politikasını kabul etmesini gerektirmelidir;
 • Sakıncalı içeriği ve davranışları tanımlamalı (Google Play Geliştirici Program Politikaları'na uygun şekilde) ve uygulamanın kullanım şartlarında veya kullanıcı politikalarında bunları yasaklamalıdır;
 • Uygulamanın barındırdığı UGC, UGC türüyle tutarlı ve makul bir kontrol mekanizmasına tabi olmalıdır. Buna, sakıncalı UGC'leri ve kullanıcıları bildirip engellemek için uygulama içi bir sistem sağlamak ve gerektiğinde o UGC veya kullanıcı hakkında işlem yapmak da dahildir. Farklı UGC'ler için farklı kontrol mekanizmaları gerekebilir. Örneğin:
  • Kullanıcı doğrulama veya çevrimdışı kayıt gibi yöntemlerle belirli bir kullanıcı grubunun kimliğini tanımlayan UGC'lerin bulunduğu uygulamalar (ör. yalnızca belirli bir okul veya şirkette kullanılan uygulamalar), uygulama içinde içerikleri ve kullanıcıları bildirme işlevi sunmalıdır.
  • Belirli kullanıcılarla 1:1 etkileşime olanak tanıyan UGC özellikleri (ör. doğrudan mesajlaşma, etiketleme, bahsetme vb.), uygulama içinde kullanıcıları engelleme işlevi sunmalıdır.
  • Herkesin erişimine açık UGC'lere erişim sağlayan uygulamalar (ör. sosyal ağ uygulamaları ve blog yazarı uygulamaları), uygulama içinde kullanıcıları ve içerikleri bildirme ve kullanıcıları engelleme işlevi sunmalıdır.
  • Artırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları söz konusu olduğunda, UGC moderasyonu (uygulama içi raporlama sistemi dahil) hem sakıncalı AR UGC'den (örneğin müstehcen bir AR görüntüsü) hem de hassas AR sabitleme konumunundan sorumlu olmalıdır (örneğin askeri üs gibi erişimi sınırlı bir alana veya AR sabitlemenin mülk sahibi için sorun yaratabileceği özel mülke sabitlenmiş AR içeriği);
 • Uygulama içi para kazanmanın sakıncalı kullanıcı davranışını teşvik etmesini engelleyen önlemler sağlamalıdır.

Arızi Cinsel İçerik

(1) Ağırlıklı olarak cinsel olmayan içeriklere erişim sunan ve (2) cinsel içerikleri aktif bir şekilde tanıtmayan veya önermeyen UGC uygulamalarında yer alan cinsel içerikler "arızi" olarak kabul edilir. Geçerli kanunlarca yasa dışı olarak tanımlanan cinsel içerikler ve çocukların tehlikeye atıldığı içerikler "arızi" olarak kabul edilmez ve bu içeriklere izin verilmez.

Aşağıdaki şartların tamamı karşılandığı sürece UGC uygulamalarında arızi cinsel içerikler yer alabilir:

 • Bu tür içerikler, tamamen devre dışı bırakılması için kullanıcının en az iki işlem yapmasını gerektiren filtrelerin arkasında varsayılan olarak gizlenmelidir (Örneğin, kod karartan bir geçiş reklamının arkasında saklanmalı veya "güvenli arama" devre dışı bırakılmadıysa varsayılan olarak görüntülenmesi engellenmelidir).
 • Aile Politikası'nda tanımlandığı üzere çocukların, yönlendirmesiz yaş seçim ekranı veya geçerli kanunlarca tanımlanmış uygun bir sistem gibi yaş filtreleme sistemleri kullanılarak uygulamanıza erişmeleri açıkça engellenmelidir.
 • Uygulamanız, İçerik Derecelendirmesi Politikası uyarınca, içerik derecelendirmesi anketinin UGC ile ilgili sorularına doğru yanıtlar vermelidir.

Asıl amacı sakıncalı UGC'yi öne çıkarmak olan uygulamalar Google Play'den kaldırılır. Benzer şekilde, öncelikli olarak sakıncalı UGC'nin barındırılması için kullanılan veya kullanıcılar arasında bu tür içeriğin başarılı olduğu bir yer olarak ün kazanan uygulamalar da Google Play'den kaldırılır.

Sık karşılaşılan ihlal örnekleri
 • Sakıncalı içerikleri paylaşmayı öncelikli olarak teşvik eden ücretli özellikleri uygulamak veya bunlara izin vermek de dahil olmak üzere kullanıcılar tarafından oluşturulmuş, cinsel olarak uygunsuz içeriği tanıtma.
 • Özellikle küçüklere yönelik tehdit, taciz veya zorbalığa karşı yeterli korunma sağlamayan, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğe sahip uygulamalar.
 • Bir uygulamanın içinde yer alan ve esas olarak taciz, kötü amaçlı saldırı veya alay etme amacıyla başka bir kişiyi taciz etmeye ya da dışlamaya yönelik yayın, yorum veya fotoğraflar.
 • Kullanıcıların sakıncalı içeriklerle ilgili şikayetlerini ele alma konusunda sürekli olarak başarısız olan uygulamalar.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Bir sonraki adımları deneyin:

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü