เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นคือเนื้อหาที่ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับแอป ซึ่งแสดงต่อหรือเข้าถึงได้โดยกลุ่มย่อยของผู้ใช้แอปอย่างน้อย 1 กลุ่ม

แอปที่มีหรือแสดงเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ซึ่งรวมถึงแอปที่เป็นเบราว์เซอร์หรือไคลเอ็นต์เฉพาะที่นำผู้ใช้ไปยังแพลตฟอร์มเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ต้องใช้การกลั่นกรองเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นที่เข้มงวด มีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้

 • กำหนดให้ผู้ใช้ยอมรับข้อกำหนดในการใช้งานและ/หรือนโยบายผู้ใช้ของแอปก่อนที่ผู้ใช้จะสร้างหรืออัปโหลดเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นได้
 • กำหนดเนื้อหาและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม (ในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายโปรแกรมสำหรับนักพัฒนาแอป Google Play) และห้ามการใช้เนื้อหาและพฤติกรรมดังกล่าวในข้อกำหนดในการใช้งานหรือนโยบายผู้ใช้ของแอป
 • กลั่นกรองเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับประเภทของเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งแอปโฮสต์ไว้ การดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการจัดหาระบบในแอปสำหรับการรายงานและการบล็อกเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นและผู้ใช้ที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนการดำเนินการกับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นหรือผู้ใช้ตามความเหมาะสม เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นที่แตกต่างกันอาจต้องใช้การดำเนินการกลั่นกรองที่แตกต่างกัน เช่น
  • แอปที่มีเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งบ่งชี้ถึงกลุ่มผู้ใช้ที่ระบุไว้ผ่านวิธีต่างๆ เช่น การยืนยันผู้ใช้หรือการลงทะเบียนแบบออฟไลน์ (เช่น แอปที่ใช้เฉพาะในโรงเรียน บริษัท ฯลฯ หนึ่งๆ โดยเฉพาะ) ต้องมีฟังก์ชันการทำงานในแอปเพื่อรายงานเนื้อหาและผู้ใช้
  • ฟีเจอร์ของเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งทำให้ผู้ใช้โต้ตอบแบบ 1:1 กับผู้ใช้บางรายได้ (เช่น การส่งข้อความส่วนตัว การติดแท็ก การพูดถึง ฯลฯ) ต้องมีฟังก์ชันการทำงานในแอปสำหรับการบล็อกผู้ใช้
  • แอปที่ให้การเข้าถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นและเข้าถึงได้แบบสาธารณะ เช่น แอปโซเชียลเน็ตเวิร์กและแอปบล็อกเกอร์ต้องมีฟังก์ชันการทำงานในแอปเพื่อรายงานผู้ใช้และเนื้อหา ตลอดจนเพื่อบล็อกผู้ใช้
  • ในกรณีของแอปที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) การกลั่นกรองเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (รวมถึงระบบการรายงานในแอป) จะต้องพิจารณาทั้งเนื้อหาแบบ AR ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งไม่เหมาะสม (เช่น รูปภาพ AR ในเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง) และตำแหน่งการวางเนื้อหา AR ที่มีความละเอียดอ่อน (เช่น เนื้อหา AR ที่วางลงในพื้นที่ต้องห้าม เช่น ฐานทัพ หรือทรัพย์สินส่วนบุคคลที่การวางเนื้อหา AR อาจสร้างปัญหาแก่เจ้าของทรัพย์สินนั้น)
 • ให้การป้องกันการสร้างรายได้ในแอปจากการส่งเสริมพฤติกรรมไม่เหมาะสมของผู้ใช้

เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ

เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศจะถือว่า "เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ" เมื่อปรากฏในแอปสำหรับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่ง (1) ให้เข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศเป็นหลัก (2) ไม่ได้โปรโมตหรือแนะนำเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างสม่ำเสมอ เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องระบุว่าผิดกฎหมายและเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็กไม่ถือว่า "เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ" และไม่อนุญาตให้แสดง

แอปสำหรับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นอาจมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจหากเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดต่อไปนี้

 • เนื้อหาดังกล่าวซ่อนอยู่โดยค่าเริ่มต้นหลังตัวกรอง ซึ่งผู้ใช้ต้องดำเนินการอย่างน้อย 2 อย่างเพื่อปิดใช้โดยสมบูรณ์ (เช่น อยู่หลังโฆษณาคั่นระหว่างหน้าที่สร้างความสับสน หรือกันไม่ให้เห็นโดยค่าเริ่มต้น เว้นแต่จะปิดใช้ฟีเจอร์ค้นหาปลอดภัย)
 • ห้ามอย่างชัดแจ้งไม่ให้เด็ก (ตามคำจำกัดความในนโยบายเพื่อครอบครัว) เข้าถึงแอปโดยใช้ระบบคัดกรองอายุ เช่น การกรอกอายุแบบอิสระ หรือระบบที่เหมาะสมตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
 • แอปตอบแบบสอบถามการจัดประเภทเนื้อหาตรงตามความจริงเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ตามที่นโยบายการจัดประเภทเนื้อหากำหนด

แอปที่มีวัตถุประสงค์หลักคือนำเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมซึ่งผู้ใช้สร้างขึ้นจะถูกนำออกจาก Google Play ในทำนองเดียวกัน แอปที่ใช้เพื่อโฮสต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมซึ่งผู้ใช้สร้างขึ้นเป็นหลักหรือมีชื่อเสียงในหมู่ผู้ใช้ว่าเป็นแหล่งที่เนื้อหาดังกล่าวได้รับการสนับสนุน ก็จะถูกนำออกจาก Google Play เช่นกัน

ตัวอย่างการละเมิดที่พบบ่อย
 • การโปรโมตเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง รวมถึงการใช้หรืออนุญาตฟีเจอร์ที่ต้องชำระเงินซึ่งส่งเสริมการแชร์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเป็นหลัก
 • แอปซึ่งมีเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (UGC) โดยไม่มีการป้องกันการคุกคาม การล่วงละเมิด หรือการกลั่นแกล้งอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะสำหรับเด็ก
 • โพสต์ ความคิดเห็น หรือรูปถ่ายภายในแอปที่มีจุดประสงค์หลักในการก่อกวน หรือจงใจพุ่งเป้าโจมตี ล่วงละเมิด หรือเยาะเย้ยผู้อื่น
 • แอปที่มักไม่แก้ปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมที่ผู้ใช้ร้องเรียน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก