Door gebruikers gegenereerde content

Door gebruikers gegenereerde content (UGC) is content die gebruikers bijdragen aan een app en die zichtbaar of toegankelijk is voor ten minste een groep gebruikers van de app.

Apps die UGC bevatten of tonen, waaronder apps zoals gespecialiseerde browsers of clients om gebruikers naar een UGC-platform te leiden, moeten robuuste, doeltreffende en voortdurende moderatie van UGC implementeren die:

 • vereist dat gebruikers de gebruiksvoorwaarden en/of het gebruikersbeleid van de app accepteren voordat gebruikers UGC kunnen maken of uploaden,
 • aanstootgevende content en gedrag definieert (op een manier die voldoet aan het Programmabeleid voor ontwikkelaars van Google Play) en deze verbiedt in de gebruiksvoorwaarden of het gebruikersbeleid van de app,
 • moderatie van UGC uitvoert, voor zover redelijk en consistent met het soort UGC dat wordt gehost door de app,
  • in het geval van AR-apps (augmented reality) zorgt dat de UGC-moderatie (inclusief het rapportagesysteem in apps) rekening houdt met zowel aanstootgevende AR-UGC (bijvoorbeeld een seksueel expliciete AR-afbeelding) als gevoelige AR-ankerlocatie (bijvoorbeeld AR-content die is verankerd in een gebied dat niet toegankelijk is, zoals een militaire basis of een privéterrein waar AR-verankering problemen kan veroorzaken voor de eigenaar van de locatie),
 • voorziet in een in-app-systeem voor het rapporteren van aanstootgevende UGC en gebruikers, en, indien passend, actie onderneemt tegen die UGC en/of gebruiker,
 • voorziet in een in-app-systeem voor het blokkeren van UGC en gebruikers,
 • waarborgt dat in de app geen inkomsten kunnen worden gegenereerd door het stimuleren van aanstootgevend gedrag van gebruikers.

Incidentele seksuele content

Seksuele content wordt beschouwd als 'incidenteel' als het wordt weergegeven in een UGC-app die (1) toegang biedt tot voornamelijk niet-seksuele content, en (2) seksuele content niet op actieve wijze promoot of aanbeveelt. Seksuele content die in de toepasselijke wetgeving wordt gedefinieerd als illegaal en content die kinderen in gevaar brengt worden niet beschouwd als 'incidenteel' en zijn niet toegestaan.    

UGC-apps mogen incidentele seksuele content bevatten als aan alle volgende vereisten is voldaan:

 • Dergelijke content is standaard verborgen achter filters die uitsluitend na minimaal twee gebruikersacties kunnen worden uitgezet (zoals achter een verhullende interstitial of standaard niet zichtbaar tenzij SafeSearch uitstaat).
 • Het is kinderen, zoals gedefinieerd in het Gezinsbeleid, uitdrukkelijk niet toegestaan toegang te krijgen tot uw app via systemen voor leeftijdscontrole, zoals een neutraal leeftijdsscherm of een ander geschikt systeem zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving.
 • Uw app verstrekt nauwkeurige antwoorden in de vragenlijst voor contentclassificatie met betrekking tot UGC, zoals vereist in het Beleid voor contentclassificatie.

Apps met het hoofddoel bezwaarlijke UGC te tonen, worden verwijderd uit Google Play. Ook apps die uiteindelijk hoofdzakelijk worden gebruikt voor het hosten van bezwaarlijke UGC of die onder gebruikers de reputatie ontwikkelen dat het een geschikte plek is voor dat soort content, worden verwijderd uit Google Play.

Voorbeelden van veelvoorkomende schendingen
 • Seksueel expliciete content die is gemaakt door gebruikers promoten, waaronder de implementatie of het toestaan van betaalde functies die voornamelijk tot doel hebben het delen van aanstootgevende content te stimuleren.
 • Apps met door gebruikers gegenereerde content die onvoldoende beschermingsmaatregelen bevatten tegen bedreigingen, intimidatie of pesten, in het bijzonder tegen minderjarigen.
 • Posts, reacties of foto's plaatsen met een app die primair bedoeld zijn om een andere persoon te intimideren of aan te merken voor misbruik, kwaadwillende aanvallen of bespotting.
 • Apps die klachten van gebruikers over bezwaarlijke content voortdurend negeren.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
92637