Sadržaj koji su izradili korisnici

Sadržaj koji su izradili korisnici (UGC) predstavlja sadržaj koji korisnici prilažu aplikaciji i koji je vidljiv najmanje nekoj podskupini korisnika aplikacije ili mu oni mogu pristupiti.

Aplikacije koje sadrže ili ističu sadržaj koji izrađuju korisnici (UGC), uključujući aplikacije koje su specijalizirani preglednici ili klijenti za usmjeravanje korisnika na platformu UGC-a moraju implementirati otporno, učinkovito i tekuće moderiranje koje:

 • traži od korisnika da prije izrade ili prijenosa sadržaja koji izrađuju korisnici prihvate uvjete upotrebe usluge i/ili korisnička pravila aplikacije
 • definira nepoželjan sadržaj i ponašanja (na način koji je u skladu s programskim pravilima za razvojne programere na Google Playu) te u uvjetima upotrebe usluge ili korisničkim pravilima aplikacije navodi da su zabranjeni
 • provodi moderiranje UGC-a u mjeri koja je razumna i usklađena s vrstom sadržaja koji izrađuju korisnici hostiranog putem aplikacije
  • u slučaju aplikacija proširene stvarnosti (AR), moderiranje sadržaja koji izrađuju korisnici (uključujući sustav izvješćivanja unutar aplikacije) mora uzeti u obzir nepoželjni AR sadržaj koji izrađuju korisnici (npr. seksualno eksplicitna AR slika) i osjetljive lokacije za sidrenje AR sadržaja (npr. AR sadržaj usidren na ograničenom području, kao što je vojna baza ili privatno vlasništvo na kojem AR sidrenje može uzrokovati probleme vlasniku objekta)
 • pruža sustav u aplikaciji za prijavljivanje nepoželjnog UGC-a i korisnika te poduzima radnje protiv tog UGC-a i/ili korisnika gdje je primjenjivo
 • pruža sustav u aplikaciji za blokiranje UGC-a i korisnika;
 • pruža zaštitne mjere kako bi se spriječilo unovčavanje putem aplikacije od poticanja nepoželjnog ponašanja korisnika.

Slučajan seksualni sadržaj

Seksualni sadržaj smatra se slučajnim ako se pojavljuje u aplikaciji UGC-a koja (1) pruža pristup primarno neseksualnom sadržaju i (2) aktivno ne promiče ili preporučuje seksualni sadržaj. Seksualni sadržaj definiran važećim zakonodavstvom kao protuzakonit i sadržaj koji predstavlja ugrožavanje djeteta ne smatraju se slučajnim seksualnim sadržajima i nisu dopušteni.    

Aplikacije UGC-a mogu sadržavati slučajan seksualni sadržaj ako se ispunjavaju svi sljedeći uvjeti: 

 • Takav je sadržaj prema zadanim postavkama skriven iza filtara koji zahtijevaju barem dvije radnje korisnika kako bi se u potpunosti onemogućio (npr. iza maskiranog međuprostornog oglasa ili sprečavanje pregleda prema zadanim postavkama, osim ako je onemogućeno sigurno pretraživanje).
 • Djeci, kako su definirana u pravilima za obitelj, izričito je zabranjen pristup vašoj aplikaciji pomoću sustava za provjeru dobi, kao što je dobno neutralni zaslon ili odgovarajući sustav kako je definiran na temelju važećeg zakona.
 • Vaša aplikacija pruža precizne odgovore na upitnike o ocjeni sadržaja u pogledu UGC-a, u skladu sa zahtjevima pravila o ocjeni sadržaja.

Aplikacije čija je prvenstvena svrha prikazivanje nepoželjnog sadržaja koji izrađuju korisnici uklonit će se s Google Playa. Slično tome, s Google Playa uklonit ćemo i one aplikacije kojima hostiranje nepoželjnog sadržaja nije bila prvenstvena svrha, ali se sada koriste u takve svrhe, kao i one aplikacije koje su među korisnicima stekle reputaciju mjesta na kojem je takav sadržaj uvelike dostupan.

Primjeri uobičajenih kršenja
 • Promicanje seksualno eksplicitnog sadržaja koji su izradili korisnici, uključujući implementaciju ili dopuštanje značajki koje se plaćaju koje načelno potiču dijeljenje nepoželjnog sadržaja.
 • Aplikacije sa sadržajem koji su izradili korisnici koje nisu dovoljno zaštićene od prijetnji, uznemiravanja ili zlostavljanja, posebice prema maloljetnicima.
 • Postovi, komentari ili fotografije u aplikaciji čija je osnovna namjena uznemiravanje ili izdvajanje druge osobe radi zlostavljanja, zlonamjernog napada ili ismijavanja.
 • Aplikacije koje dosljedno ne odgovaraju na pritužbe korisnika o nepoželjnom sadržaju.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
true
false
true
true
92637
false
false