Kasutajate loodud sisu

Kasutajate loodud sisu (UGC) on sisu, mille kasutajad rakendusse lisavad ja mis on nähtav või juurdepääsetav vähemalt teatud osale rakenduse kasutajatest.

Rakendused, mis hõlmavad või esitavad kasutajate loodud sisu, sealhulgas rakendused, mis on spetsiaalsed brauserid või kliendid, mis suunavad kasutajate loodud sisu platvormile, peavad juurutama töökindla, tõhusa ja pideva kasutajate loodud sisu modereerimise, mis:

 • nõuab, et kasutajad nõustuksid rakenduse kasutustingimuste ja/või kasutajareeglitega enne, kui kasutajad saavad kasutajate loodud sisu luua või üles laadida;
 • defineerib Google Play arendaja programmieeskirjade kohaselt vastuvõetamatu sisu ja käitumise ning keelab need rakenduse kasutustingimuste ja/või kasutajareeglitega;
 • modereerib kasutajate loodud sisu viisil, mis on rakenduse hostitud kasutajate loodud sisu tüübi puhul mõistlik ja järjepidev. See hõlmab rakendusesisese süsteemi pakkumist vastuvõetamatu kasutajate loodud sisu ning kasutajate aruandluseks ja blokeerimiseks ning vajaduse korral kasutajate loodud sisu või kasutajate vastu meetmete võtmiseks. Kasutajate loodud sisuga seotud eri kasutuskogemused võivad nõuda mitmesuguseid modereerimise jõupingutusi. Näiteks järgmiseid.
  • Kasutajate loodud sisul põhinevad rakendused, mis tuvastavad teatud kasutajate hulga selliste vahendite nagu näiteks kasutaja kinnitamise või võrguvälise registreerimise kaudu (näiteks rakendused, mida kasutatakse eranditult konkreetses koolis või ettevõttes jne), peavad pakkuma rakendusesiseseid funktsioone sisust ja kasutajatest teavitamiseks.
  • Kasutajate loodud sisu omadused, mis võimaldavad kasutaja isiklikku suhtlemist konkreetsete kasutajatega (näiteks otsesõnumid, märgendamine, mainimine jne), peavad pakkuma rakendusesiseseid funktsioone kasutajate blokeerimiseks.
  • Rakendused, mis pakuvad juurdepääsu avalikult juurdepääsetavale kasutajate loodud sisule, näiteks sotsiaalvõrgustike rakendustele ja blogirakendustele, peavad rakendusesiseseid funktsioone juurutama kasutajatest ja sisust teavitamiseks ning kasutajate blokeerimiseks.
  • Liitreaalsuse (AR) rakenduste puhul tuleb kasutajate loodud sisu modereerimisel (sh rakendusesisese teatamissüsteemi puhul) võtta arvesse nii kasutajate loodud vastuvõetamatut AR-sisu (sh seksuaalselt ühemõttelised AR-kujutised) kui ka tundlikku AR-i ankurdamiskohta (nt AR-sisu, mis on ankurdatud piiratud alale, nagu sõjaväebaasid või eravaldused, kus AR-i ankurdamine võib vara omanikule probleeme põhjustada).
 • Hõlmab kaitsemeetmeid, et takistada vastuvõetamatule käitumisele õhutamise rakendusesisest monetiseerimist.

Ettenägematu seksuaalne sisu

Seksuaalset sisu loetakse juhuslikuks, kui see ilmub kasutajate loodud sisul põhinevas rakenduses, mis (1) pakub juurdepääsu eeskätt mitteseksuaalsele sisule ja (2) ei reklaami ega soovita aktiivselt seksuaalset sisu. Kehtivate seaduste kohaselt ebaseaduslikku seksuaalset sisu ja laste ohustamisega seotud sisu ei loeta juhuslikuks ja selline sisu ei ole lubatud.

Kasutajate loodud sisul põhinevad rakendused võivad sisaldada juhuslikku seksuaalset sisu, kui on täidetud kõik järgmised nõuded.

 • Selline sisu on vaikimisi peidetud filtrite abil, mille täielikuks keelamiseks tuleb kasutajal teha vähemalt kaks toimingut (nt sisu on varjatud hägustava vahereklaamiga või vaikimisi peidetud, v.a juhul, kui turvaline otsing on keelatud).
 • Laste (perede eeskirjade määratluse kohaselt) juurdepääs teie rakendusele on tõkestatud vanuse tuvastamise süsteemidega, näiteks neutraalse vanusekuva või kehtivate seadustega määratletud asjakohase süsteemiga.
 • Teie rakendus esitab täpsed vastused kasutajate loodud sisu puudutavale sisureitingute küsimustikule, nagu sisureitingute eeskirjad nõuavad.

Rakendused, mille peamine eesmärk on esitada vastuvõetamatut kasutajate loodud sisu, eemaldatakse Google Playst. Samuti eemaldatakse Google Playst rakendused, mille peamine funktsioon on kasutajate loodud vastuvõetamatu sisu hostimine või mis saavutab kasutajate hulgas maine kui rakendus, kus selline sisu levib.

Levinud rikkumiste näited
 • Kasutajate loodud seksuaalselt vulgaarse sisu reklaamimine, sealhulgas vastuvõetamatu sisu jagamisele õhutavate tasuliste funktsioonide juurutamine või lubamine.
 • Kasutajate loodud sisuga (UGC) rakendused, millel puuduvad piisavad (eriti alaealiste) ähvardamise, ahistamise või kiusamise vastased kaitsemeetmed.
 • Rakendused, mis sisaldavad postitusi, kommentaare või fotosid, mille peamine eesmärk on teist inimest ahistada, pahatahtlikult rünnata või naerualuseks seada.
 • Rakendused, mis ei suuda pidevalt vastata kasutajate kaebustele vastuvõetamatu sisu kohta.

Kas see oli ab?

Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü