Contingut generat per l'usuari

El contingut generat per l'usuari (CGU) és el contingut que els usuaris aporten a una aplicació i que és visible o accessible per a almenys un subconjunt dels usuaris de l'aplicació.

Les aplicacions que contenen CGU han de complir els requisits següents:

 • Demanar als usuaris que acceptin les condicions d'ús o la política de l'usuari per poder crear o penjar CGU.
 • Definir quins continguts i comportaments són reprovables (d'acord amb les polítiques del Programa per a desenvolupadors de Play) i prohibir-los a les condicions d'ús o a les polítiques de l'usuari de l'aplicació.
 • Implementar una moderació sòlida, eficaç i continuada del CGU que sigui raonable i coherent segons el tipus de CGU allotjat a l'aplicació.
  • En el cas de les aplicacions de reproducció en directe, cal suprimir el CGU reprovable tan aviat com sigui possible.
  • En el cas de les aplicacions de realitat augmentada (RA), la moderació de CGU (inclòs el sistema de generació d'informes integrat en l'aplicació) ha de tenir en compte tant el CGU amb RA reprovable (p. ex., una imatge de RA explícitament sexual) com les ubicacions d'ancoratge de RA sensibles (p. ex., contingut de RA ancorat en una àrea restringida, com ara una base militar, o bé una propietat privada on l'ancoratge de RA pugui causar problemes al propietari).
 • Proporcionar un sistema amigable integrat en l'aplicació per informar de CGU reprovable i emprendre accions contra aquest CGU quan sigui necessari.
 • Suprimir o bloquejar usuaris amb comportaments abusius que infringeixin les condicions d'ús de l'aplicació o la política de l'usuari.
 • Proporcionar protecció per evitar que l'obtenció d'ingressos des de l'aplicació fomenti un comportament reprovable dels usuaris.

Les aplicacions que tinguin com a finalitat principal mostrar CGU inadequat se suprimiran de Google Play. De la mateixa manera, les aplicacions que s'acabin utilitzant principalment per allotjar CGU inadequat o que tinguin una mala reputació entre els usuaris perquè s'hi fomenta aquest tipus de contingut també se suprimiran de Google Play.

Exemples d'infraccions comunes
 • Aplicacions que promouen contingut sexualment explícit generat per l'usuari, incloses les que implementen o permeten funcions de pagament que fomenten principalment que es comparteixi contingut reprovable.
 • Aplicacions amb contingut generat per l'usuari (CGU) que no estan prou protegides contra les amenaces, l'assetjament i l'assetjament escolar, sobretot si estan dirigides a menors.
 • Publicacions, comentaris o fotos dins d'una aplicació que tenen l'objectiu principal d'assetjar o de marginar una altra persona per maltractar-la, atacar-la o ridiculitzar-la.
 • Aplicacions que, de manera continuada, no han gestionat correctament les reclamacions d'usuaris sobre contingut reprovable.
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?

Necessites més ajuda?

Inicia la sessió per obtenir opcions d'assistència addicionals que et permetin resoldre el problema ràpidament