Contingut generat per l'usuari

El contingut generat per l'usuari (CGU) és el contingut que els usuaris aporten a una aplicació i que és visible o accessible per a almenys un subconjunt dels usuaris de l'aplicació.

Les aplicacions que contenen CGU, incloses les que són clients o navegadors especialitzats per dirigir els usuaris a una plataforma de CGU, han d'implementar una moderació sòlida, eficaç i continuada del CGU que:

 • Demani als usuaris que acceptin les condicions d'ús o la política de l'usuari de l'aplicació per poder crear o penjar CGU.
 • Defineixi quins continguts i comportaments són censurables (d'acord amb les Polítiques del programa per a desenvolupadors de Google Play) i els prohibeixi a les condicions d'ús o a les polítiques de l'usuari de l'aplicació.
 • Es faci de manera raonable i coherent segons el tipus de CGU allotjat a l'aplicació. Això suposa proporcionar un sistema integrat a l'aplicació per informar de CGU i usuaris censurables, bloquejar-los i actuar-hi en contra quan sigui necessari. En funció del tipus de CGU, pot ser que es requereixin diferents iniciatives de moderació. Per exemple:
  • Les aplicacions que mostrin CGU que identifiqui un conjunt específic d'usuaris mitjançant mètodes com la verificació d'usuaris o el registre sense connexió (per exemple, les aplicacions utilitzades exclusivament en un centre educatiu o empresa concrets, etc.) han de proporcionar funcions integrades a l'aplicació que permetin informar de contingut i d'usuaris.
  • Les funcions de CGU que permetin la interacció 1:1 amb usuaris concrets (per exemple, missatgeria directa, etiquetatge, mencions, etc.) han de proporcionar funcions integrades a l'aplicació que permetin bloquejar usuaris.
  • Les aplicacions que proporcionin accés a CGU d'accés públic, com ara aplicacions de xarxes socials i aplicacions de bloguers, han d'implementar funcions integrades a l'aplicació que permetin informar de contingut i d'usuaris, així com bloquejar usuaris.
  • En el cas de les aplicacions de realitat augmentada (RA), la moderació de CGU (inclòs el sistema de generació d'informes integrat a l'aplicació) ha de tenir en compte tant el CGU amb RA censurable (per exemple, una imatge de RA sexualment explícita) com les ubicacions d'ancoratge de RA sensibles (per exemple, contingut de RA ancorat en una àrea restringida, com ara una base militar, o bé una propietat privada on l'ancoratge de RA pugui causar problemes al propietari).
 • Proporcioni salvaguarda per evitar que la monetització des de l'aplicació fomenti un comportament censurable dels usuaris.

Contingut sexual fortuït

El contingut sexual es considera fortuït si surt en una aplicació de CGU que (1) proporciona accés a contingut que principalment no és sexual i (2) no recomana ni promociona activament el contingut sexual. El contingut sexual que la legislació aplicable consideri il·legal i el contingut que suposi un perill per als menors no es considera fortuït i no es permet.

Pot ser que les aplicacions de CGU incloguin contingut sexual fortuït si es compleixen tots els requisits següents:

 • Aquest contingut està amagat de manera predeterminada amb filtres que requereixen almenys dues accions de l'usuari per desactivar-los completament (per exemple, està situat darrere d'un element intersticial ofuscant o està exclòs de la visualització de manera predeterminada tret que la "cerca segura" estigui desactivada).
 • Els nens, tal com es defineix a la política d'aplicacions per a famílies, tenen explícitament prohibit l'accés a l'aplicació mitjançant filtres d'edat, com ara una pantalla neutra de verificació d'edat o un sistema que la legislació aplicable defineixi com a adequat.
 • L'aplicació proporciona respostes precises al qüestionari de classificació del contingut quant al CGU, tal com ho requereix la política de classificacions del contingut.

Les aplicacions que tinguin com a finalitat principal mostrar CGU censurable se suprimiran de Google Play. De la mateixa manera, les aplicacions que s'acabin utilitzant principalment per allotjar CGU censurable o que tinguin una mala reputació entre els usuaris perquè s'hi fomenta aquest tipus de contingut també se suprimiran de Google Play.

Exemples d'infraccions comunes
 • Aplicacions que promouen contingut sexualment explícit generat per l'usuari, incloses les que implementen o permeten funcions de pagament que fomenten principalment que es comparteixi contingut reprovable.
 • Aplicacions amb contingut generat per l'usuari (CGU) que no estan prou protegides contra les amenaces, l'assetjament i l'assetjament escolar, sobretot si estan dirigides a menors.
 • Publicacions, comentaris o fotos dins d'una aplicació que tenen l'objectiu principal d'assetjar o de marginar una altra persona per maltractar-la, atacar-la o ridiculitzar-la.
 • Aplicacions que, de manera continuada, no han gestionat correctament les reclamacions d'usuaris sobre contingut reprovable.

Ha estat útil?

Com ho podem millorar?
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal