Съдържание, генерирано от потребителите

Съдържанието, генерирано от потребителите, е такова, което потребителите предоставят на приложението, като то се вижда или до него имат достъп поне някаква част от потребителите на приложението.

Приложенията, които съдържат или представят генерирано от потребителите съдържание, включително такива, които са специализирани браузъри или клиентски програми за насочване на потребителите към платформи за генерирано от потребителите съдържание, трябва да реализират ефективно, надеждно и постоянно модериране на това съдържание, което:

 • изисква потребителите да приемат общите условия и/или правилата за потребителите на приложението, преди да могат да създават или да качват генерирано от тях съдържание;
 • дефинира непристойното съдържание и поведение (по начин, който спазва програмните правила за програмистите в Google Play) и ги забранява в общите условия на приложението или в правилата за потребителите;
 • извършва модериране на генерираното от потребителите съдържание в рамките на разумното и в съответствие с типа такова съдържание в приложението;
  • в случаите на приложения с обогатена реалност (AR) модерирането на генерираното от потребителите съдържание (включително системата за сигнали в приложението) трябва да обхваща както непристойното съдържание с AR, генерирано от потребителите (напр. сексуално ориентирано нецензурно изображение с AR), така и деликатните местоположения за фиксиране на AR (напр. съдържанието с AR е фиксирано към район с ограничен достъп, като военна база, или към частна собственост, където това може да доведе до проблеми за собственика на имота);
 • осигурява в приложението система за подаване на сигнали за непристойно поведение и генерирано от потребителите съдържание и при необходимост взема мерки срещу това съдържание;
 • осигурява в приложението система за блокиране на потребителите и генерираното от тях съдържание;
 • предоставя предпазни мерки, чрез които да се предотврати насърчаването на нежелано поведение на потребителите от функцията за осигуряване на приходи в приложението.

Инцидентно сексуално съдържание

Сексуалното съдържание се счита за „инцидентно“, ако се показва в приложение с генерирано от потребителите съдържание, което (1) предоставя достъп основно до несексуално съдържание и (2) не популяризира активно, нито препоръчва сексуално съдържание. Сексуалното съдържание, което е дефинирано като незаконно от приложимото законодателство, и съдържанието, описано на страницата Застрашаване на деца, не се смята за „инцидентно“ и не се допуска.    

Приложенията с генерирано от потребителите съдържание може да включват инцидентно сексуално съдържание, ако са изпълнени всички от следните изисквания:

 • Съответното съдържание е скрито по подразбиране чрез филтри, за чието пълно деактивиране се изискват поне две потребителски действия (напр. чрез маскираща заставка или скрито по подразбиране, освен ако функцията „Безопасно търсене“ не е деактивирана).
 • Достъпът до приложението ви от деца (съгласно дефиницията в правилата за семейства) е изрично забранен чрез системи за отсяване по възраст, като например неутрално отсяване по възраст или подходяща система според приложимото законодателство.
 • Приложението ви дава точни отговори във въпросника за класификация на генерираното от потребителите съдържание, както се изисква от съответните правила.

Приложенията, чиято основна цел е да представят непристойно съдържание, генерирано от потребителите, ще бъдат премахвани от Google Play. Аналогично, приложенията, които в крайна сметка се използват основно за хостване на непристойно съдържание, генерирано от потребителите, или които си спечелят репутация сред потребителите на места, където е разпространено такова съдържание, също ще бъдат премахвани от Google Play.

Примери за често срещани нарушения
 • Популяризиране на нецензурно сексуално ориентирано съдържание, генерирано от потребителите, включително внедряване или позволяване на платени функции, които предимно насърчават споделянето на непристойно съдържание;
 • Приложения с генерирано от потребителите съдържание, които не разполагат с достатъчни предпазни мерки срещу заплахи, тормоз или малтретиране, особено към непълнолетни лица;
 • Публикации, коментари или снимки в рамките на дадено приложение, чиято основна цел е тормоз над друго лице или набелязването му за злоупотреба, злонамерена атака или подигравка;
 • Приложенията, които постоянно не реагират на жалбите на потребителите относно непристойно съдържание.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
92637
false