Riešenie problémov so štatistikami aplikácie

Ak máte problémy so štatistickými údajmi aplikácie, môžu vám pomôcť informácie uvedené nižšie.

Prečo klesol počet „Inštalácií za deň“?

Nižšie sú uvedené niektoré zmeny aplikácie, ktoré môžu spôsobiť pokles počtu inštalácií:

 • Nové povolenia, ktoré od používateľov vyžadujú, aby ručne prijali zmeny.
 • Zmena krajiny alebo distribúcie v príslušnom jazyku.
 • Zmeny v inzercii.
 • Zmeny v umiestnení aplikácie v rámci obchodu.
 • Ak operátori vopred nainštalujú vašu aplikáciu (systémové aplikácie sa do štatistík započítavajú až po prvej aktualizácii prostredníctvom služby Google Play).

Ak si myslíte, že vo vašom prípade nejde o žiadnu z týchto možností, kontaktujte náš tím podpory.

Vyskytol sa problém so stiahnutým prehľadom štatistík.

Ak neviete otvoriť prehľad, ktorý ste stiahli zo služby Play Console, kontaktujte náš tím podpory.

Zobrazenie aktualizácií štatistík služby Google Play

Poznámka: Aktualizácie nižšie sa zadávajú a usporadúvajú chronologicky. Staršie aktualizácie už nemusia byť relevantné.

26. júl a 26. august 2019: chýbajúce údaje o akvizícii používateľov

V dátumoch uvedených vyššie došlo k dvom samostatným prípadom, kedy dočasná chyba spôsobila stratu niektorých údajov o akvizícii používateľov zo služby Play Console. Údaje z tohto časového obdobia nedokážeme opraviť.

August 2019: oprava chyby analytiky odberov

21. augusta sme opravili chybu v našich údajoch odberov. V prípade mnohých aplikácií to mohlo spôsobiť zmenu v aktívnych odberoch nahlásených v službe Play Console a exportoch súborov CSV analytík odberov minimálne za posledný rok.
Táto zmena sa netýka prehľadov výnosov v službe Play Console ani exportov súborov CSV.
Údaje spred 25. mája 2018 nebolo možné opraviť a boli zo služby Play Console odstránené.

Júl až august 2019: nesprávna atribúcia návštevnosti priamych odkazov

Od 25. júla do 8. augusta 2019 bola väčšina návštevnosti z iných kanálov akvizície nesprávne označená ako „Obchod Play (organické)“. V tomto časovom období si teda môžete všimnúť nárast návštev typu „Obchod Play (organické)“. Údaje z tohto obdobia nedokážeme opraviť.

Máj až júl 2019: nedostatočné hlásenie výkonnosti akvizícií vo Vyhľadávaní Obchodu Play

Od 28. mája do 31. júla 2019 neboli do kanála akvizície Vyhľadávania Obchodu Play zahrnuté návštevy a inštalácie z ukážok záznamu v obchode (ktoré umožňujú používateľom prezerať si snímky obrazovky a inštalovať priamo z výsledkov vyhľadávania). Tieto inštalácie boli namiesto toho nahlásené ako „Inštalácie bez návštevy záznamu v obchode“.
V tomto časovom období môžete zaznamenať pokles návštev a inštalácií z Vyhľadávania Obchodu Play a zvýšenie hodnoty „Inštalácie bez návštevy záznamu v obchode“. Údaje z tohto obdobia nedokážeme opraviť.

4. marec 2019: nezhoda v údajoch o inštaláciách

V období od 4. marca 2019 do 6. marca 2019 boli niektoré aktualizácie nesprávne nahlásené ako odinštalovania nasledované inštaláciami.
Vaše údaje o inštaláciách z tohto obdobia môžu byť nadhodnotené.
15. október 2018: aktualizácia zdroja dát

Zdroj dát pre niektoré metriky v rámci služby Play Console bol aktualizovaný. Aktualizovaný zdroj dát meria niektoré metriky (napríklad Počet inštalácií v aktívnych zariadeniach) oveľa presnejšie.

Môžete si všimnúť aj zmenu ďalších metrík a väčšiny dimenzií (ako je operátor alebo jazyk).

17. júl 2018: zahrnutie predbežných inštalácií v metrikách inštalácií

Od 17. júla 2018 zahrnujú metriky inštalácií podrobnejšie údaje o predbežných inštaláciách.

Ak je vaša aplikácia predbežne nainštalovaná v určitých zariadeniach, môžete si všimnúť nárast v metrikách „Počet inštalácií podľa používateľa“ „Počet inštalácií podľa zariadenia“ a „Počet inštalácií v aktívnych zariadeniach“.

16. júl 2018: ukončenie podpory „Súhrnu inštalácií podľa používateľa“

Od 16. júla 2018 už na stránke Štatistiky nebudú k dispozícii údaje „Súhrn inštalácií podľa používateľa“ vašej aplikácie.

Ak potrebujete vypočítať tento bod, môžete vziať „Súhrn inštalácií podľa používateľa“ a pripočítať k nemu súčet „Inštalácie podľa používateľa“ od daného dátumu.

Máj 2018: zmeny údajov služby Play Console

V priebehu nasledujúcich týždňov si možno všimnete zmeny týkajúce sa prehľadov, odstraňovania aplikácií a údajov účtov v službe Play Console.

25. október 2017: oprava údajov pre nové, aktívne a zrušené odbery

V období medzi 9. májom a 17. júlom 2017 boli niektoré odbery, ktorých nákup neprebehol úspešne, nesprávne kategorizované ako začaté odbery.

Prehľady predaja a platieb to neovplyvnilo, ale mohlo dôjsť k zvýšeniu počtu nových, aktívnych a zrušených odberov v ostatných prehľadoch služby Google Play Console.

Údaje z tohto časového obdobia boli opravené.

5. december 2016: zvýšená frekvencia obnovenia pre údaje „Inštalácie za deň a odinštalovania za deň podľa používateľa“

Od 5. decembra 2016 budeme znižovať latenciu súvisiacu s aktualizovaním údajov „Inštalácie za deň podľa používateľa“ a „Odinštalovania za deň podľa používateľa“ vašej aplikácie na stránke Štatistiky. Znamená to, že k týmto údajom získate prístup rýchlejšie než predtým.

V prípade niektorých aplikácií si možno v daný dátum všimnete malú zmenu v údajoch „Inštalácie za deň podľa používateľa“ a „Odinštalovania za deň podľa používateľa“.

30. november 2016: zmena výsledkov experimentov so záznamami v obchode a údajov o aktuálnom počte inštalácií aplikácie

Výsledky experimentov so záznamom v obchode

Od 30. novembra 2016 budú výsledky nových a prebiehajúcich experimentov so záznamom v obchode založené na metrike Počet inštalácií na aktívnych zariadeniach.

Ak ste experiment začali pred 1. septembrom a jeho ukončenie je naplánované po 1. decembri, poskytneme vám údaje až do 1. septembra. Ak však chcete získať čo najpresnejšie výsledky, odporúčame všetky experimenty vytvorené pred 1. septembrom ukončiť a vytvoriť nové.

Aktuálne údaje o počte inštalácií

Údaje „Aktuálne inštalácie podľa zariadenia“ a „Aktuálne inštalácie podľa používateľa“ budú na stránke Štatistiky a v exportoch k dispozícii do 30. novembra. Pre údaje po 30. novembri použite namiesto toho „Počet inštalácií v aktívnych zariadeniach“.

Viac sa dozviete v časti Úvod k inštaláciám v aktívnych zariadeniach nižšie.

29. september 2016: zavedenie „Počtu inštalácií v aktívnych zariadeniach“

Zavádzame novú metriku „Inštalácie v aktívnych zariadeniach“. Najprv bude v jednotlivých aplikáciách zobrazená na stránke Štatistiky a bude obsahovať údaje od 1. septembra.

Koncom tohto roka nahradí táto nová metrika „Aktuálne inštalácie podľa zariadenia“ a „Aktuálne inštalácie podľa používateľa“ vo všetkých aktuálnych prehľadoch. K historickým dátam nahradených metrík budete môcť naďalej pristupovať v grafoch a stiahnutých súboroch CSV.

Prečo sa metriky počtu inštalácií menia?

Metrika „Počet inštalácií na aktívnych zariadeniach“ vyjadruje, koľko zariadení, ktoré boli online aspoň raz za posledných 30 dní, si nainštalovalo vašu aplikáciu.

Údaje „Aktuálne inštalácie podľa zariadenia“ a „Aktuálne inštalácie podľa používateľa“ vašej aplikácie zahŕňali aj zariadenia, ktoré boli naposledy aktívne pred niekoľkými mesiacmi. Ich zmena na metriku „Počet inštalácií na aktívnych zariadeniach“ nám umožní zamerať sa na zariadenia použité za posledných 30 dní a zobraziť tak aktuálne interakcie používateľov s vašou aplikáciou.

Vplyv na metriky

Keďže údaje „Aktuálne inštalácie podľa zariadenia“ a „Aktuálne inštalácie podľa používateľa“ zahŕňali dlhšie obdobie aktivít, môžete očakávať, že sa v rámci metriky „Počet inštalácií na aktívnych zariadeniach“ zobrazia menšie počty.

Časová os

O časovej osi tejto zmeny vás budeme informovať v službe Play Console v časti s oznámeniami.

 1. Prejdite do služby Play Console.
 2. V pravom hornom rohu ľubovoľnej stránky vyberte ikonu zvončeka Oznámenie.

Môžete očakávať nasledujúce zmeny:

Časový interval Vplyv na dáta
29. 9.
 • Metrika „Počet inštalácií na aktívnych zariadeniach“ sa zobrazí ako ďalší dátový bod na stránke Štatistiky príslušnej aplikácie.
3. 11.
 • Údaje „Počet inštalácií na aktívnych zariadeniach“ sa zobrazia ako predvolená metrika na stránkach ŠtatistikyVšetky aplikácie príslušnej aplikácie a v aplikácii Play Console.
 • Údaje „Aktuálne inštalácie podľa zariadenia“ a „Aktuálne inštalácie podľa používateľa“ budú naďalej k dispozícii na stránke Štatistiky príslušnej aplikácie.
30. 11.
 • Údaje „Aktuálne inštalácie podľa zariadenia“ a „Aktuálne inštalácie podľa používateľa“ sa prestanú aktualizovať.
 • Historické dáta budú naďalej k dispozícii v grafoch a exportoch súborov CSV.
29. november 2015: zmena „Aktuálnych inštalácií podľa používateľa“, „Aktuálnych inštalácií podľa zariadenia“ a „Celkových inštalácií podľa používateľa“

29. novembra 2015 predstavíme nové kritériá počítania metrík používateľov a inštalácií, ktoré budú brať do úvahy aj neaktívnych používateľov a zariadenia. Táto zmena ovplyvní nasledujúce metriky: „Aktuálne inštalácie podľa používateľa“, „Aktuálne inštalácie podľa zariadenia“ a „Celkové inštalácie podľa používateľa“.

Počas vykonávania týchto zmien môžete v prípade určitých aplikácií spozorovať postupné zníženie príslušných metrík.

27. jún 2015: aktualizácia štatistík inštalácií na Google Play

27. júna 2015 sme vo vašej službe Play Console aktualizovali štatistiky týkajúce sa inštalácií, aby používala presnejšie a spoľahlivejšie údaje.

Niektorí vývojári si preto môžu na stránkach Štatistiky príslušných aplikácií všimnúť malé zmeny v údajoch o inštaláciách a odinštalovaniach svojich aplikácií.

28. máj 2014: počítanie predinštalovaných aplikácií a viacerých používateľov v rovnakom zariadení
28. mája 2014 sme aktualizovali štatistiky, aby sme upravili spôsob, akým sa počítali obnovenia výrobných nastavení v prípade predinštalovaných aplikácií a aplikácií používaných viacerými používateľmi v rovnakom zariadení. Väčšina vývojárov postrehne iba minimálny vplyv týchto aktualizácií na metriky, avšak určití používatelia spozorujú značný vplyv na Denný počet inštalácií (zariadenia), Denný počet odinštalovaní (zariadenia) a Aktuálne inštalácie (zariadenia).
5. august 2013: aktualizácia na zlepšenie identifikácie aktívnych zariadení
Od 5. augusta 2013 aktualizujeme algoritmus našich štatistík, aby sa zlepšila identifikácia aktívnych zariadení. Táto aktualizácia zlepší presnosť metrík inštalácií v prípade inštalácií v aktívnych zariadeniach a inštalácií vykonaných aktívnymi používateľmi. Po vydaní nového algoritmu si môžete všimnúť zmenu niektorých metrík súvisiacich s vašou aplikáciou. Táto zmena ovplyvní mnoho aplikácií, avšak v prípade väčšiny očakávame menší ako dvojpercentný rozdiel.
December 2012 až január 2013: potenciálne zníženie celkového počtu inštalácií používateľmi a celkového počtu inštalácií v zariadeniach v prípade platených aplikácií z dôvodu migrácie údajov
V období od decembra 2012 do januára 2013 si môžu vývojári všimnúť zníženie celkového počtu inštalácií používateľmi a celkového počtu inštalácií v zariadeniach v prípade platených aplikácií zobrazených v službe Play Console. Je to dôsledok prebiehajúcej migrácie údajov a tiež ide o skutočné počty týkajúce sa vašej aplikácie. Migrácia sa uskutoční po etapách a bude pokračovať až do januára 2013. Táto migrácia neovplyvní predchádzajúce platby vývojárom.
4. apríl 2012: vylepšenie identifikácie verzie platformy Android
Od 4. apríla 2012 sme začali zlepšovať presnosť štatistík týkajúcich sa čísla verzie platformy Androidu. Preto uvidíte menej zariadení klasifikovaných ako „Ďalšie“ alebo „0“ a viac zariadení klasifikovaných správne.
13. február 2012: neaktívne zariadenia s Androidom
Od 13. februára 2012 sme začali odstraňovať údaje o zariadeniach s Androidom, ktoré už nie sú aktívne, čím sme upravili počty aktívnych používateľov a zariadení v prípade mnohých aplikácií.
28. január 2012: započítavanie menšieho celkového počtu inštalácií vykonaných používateľmi
Od 28. januára 2012 je vyriešený problém, ktorý spôsoboval započítavanie menšieho celkového počtu inštalácií vykonaných používateľmi.
2. máj 2011: zmena v počte celkových inštalácií
Od 2. mája 2011 sme zmenili základy počítania inštalácií poskytované službou Play Console. Predtým sa inštalácie aplikácií počítali na používateľa a nezohľadňovali určité aktivity týkajúce sa odinštalovania (ako napr. obnovenie výrobných nastavení zariadenia). Inštalácie sa teraz počítajú na zariadenie, pričom duplikáty sú odfiltrované efektívnejším spôsobom. Takto je zaistené presnejšie meranie distribúcie vašej aplikácie v prostredí Android.

Možno ste si všimli, že v dôsledku tejto zmeny sa jednorazovo znížil počet celkových inštalácií v prípade vašej aplikácie. Za prípadné nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

18. október 2011: zníženie počtu aktívnych inštalácií
18. októbra 2011 si mohli vývojári všimnúť zníženie počtu aktívnych inštalácií zobrazených v službe Play Console. Niektoré aktualizácie aplikácie sa počítali ako inštalácie na zariadeniach. Teraz používame odlišnú metodológiu počítania, ktorá nezahŕňa aktualizácie aplikácie. V budúcom časovom horizonte bude metrika aktívnych inštalácií správne odzrkadľovať inštalácie v zariadeniach. Upozorňujeme, že celkové počty inštalácií neboli ovplyvnené.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory