Отстраняване на проблеми със статистическите данни за приложенията

Ако имате проблеми със статистическите данни за приложенията си, долупосочената информация може да ви помогне.

Защо виждам спад в дневния брой инсталирания?

Ето някои промени в приложението, които може да доведат до понижаване на броя инсталирания:

 • Нови разрешения, за които се изисква потребителите да приемат промените ръчно.
 • Промени в разпространението по държава или език.
 • Промени в рекламирането.
 • Промени в разположението на приложението в магазина.
 • Операторите инсталират предварително приложението ви (системните приложения се отчитат в статистическите данни само след като се актуализират през Google Play).

Ако смятате, че никой от изброените случаи не се отнася за вас, свържете се с екипа ни за поддръжка.

Има проблем с изтегления от мен отчет със статистически данни

Ако не можете да отворите отчета, който сте изтеглили от Play Console, свържете се с екипа ни за поддръжка.

Преглед на актуализациите за статистическите данни в Google Play

Забележка: Актуализациите по-долу са посочени в хронологичен ред. Възможно е по-старите вече да не са уместни.

26 юли и 26 август 2019 г .: Липсващи данни за придобиванията от потребителите

При два отделни случая на горепосочените дати временна грешка доведе до загуба на някои данни за придобиването от потребителите от Play Console. Данните за периода не могат да бъдат коригирани.

Август 2019 г.: Поправка на програмна грешка, свързана с анализа за абонаментите

На 21 август отстранихме програмна грешка в данните за абонаментите. За много приложения това може да е предизвикало промяна в броя на активните абонаменти, отчетени в Play Console, и в CSV файловете за анализ на абонаментите, експортирани през последната година и преди това.
Отчитането на приходите както в Play Console, така и в експортираните CSV файлове не се влияе от тази промяна.
Данните преди 25 май 2018 г. бяха премахнати от Play Console, защото не бе възможно да бъдат коригирани.

Юли – август 2019 г.: Погрешно класифициране на трафика от преки връзки

От 25 юли до 8 август 2019 г. по-голямата част от трафика от други канали за придобиване е била неправилно класифицирана като „Google Play Магазин (органично)“. За този период може да видите покачване на стойностите за посещенията в „Google Play Магазин (органично)“. Данните за периода не могат да бъдат коригирани.

Май – юли 2019 г.: Отчетните стойности за ефективността за придобиването при търсене в Google Play Магазин са по-ниски от действителните

От 28 май до 31 юли 2019 г. посещенията и инсталиранията от визуализации на малки обяви в магазина (които позволяват на потребителите да преглеждат екранни снимки и да инсталират директно от резултатите от търсенето) не бяха включени в канала за придобиването при търсене в Google Play Магазин. Вместо това тези инсталирания бяха отчетени като „Инсталирания без посещение на малката обява в магазина“.
За този период може да видите спад в посещенията и инсталиранията при търсене в Google Play Магазин и покачване на стойностите в „Инсталирания без посещение на малката обява в магазина“. Данните за периода не могат да бъдат коригирани.

4 март 2019 г.: Несъответствие в данните за инсталиранията

Между 4 март 2019 г. и 6 март 2019 г. някои актуализации бяха погрешно отчетени като деинсталирания, последвани от инсталирания.
Възможно е данните ви за инсталиранията за този период да са завишени.
15 октомври 2018 г.: Актуализация на източника на данни

Източникът на данни за някои показатели в Play Console е актуализиран. Той измерва по-точно някои от показателите, като например „Инсталирания на активни устройства“.

Възможно е да забележите промяна и в други показатели, както и в повечето величини (като например оператора и езика).

17 юли 2018 г.: Предварителните инсталирания са включени в показателите за инсталиране

От 17 юли 2018 г. в показателите за инсталиране са включени по-всеобхватни данни за предварителните инсталирания.

Ако приложението ви е предварително инсталирано на каквито и да е устройства, може да забележите увеличение на инсталиранията по потребител и по устройство, както и на инсталиранията на активни устройства.

16 юли 2018 г.: Оттегляне на „Кумулативен брой инсталирания по потребител“

От 16 юли 2018 г. данните за кумулативния брой инсталирания по потребител на приложението ви вече няма да бъдат налице на страницата Статистика.

Ако е необходимо да изчислите тези елементи от данните, можете да вземете последния запис за кумулативния брой инсталирания по потребител и към него да добавите сумата от инсталиранията от потребител след тази дата.

Май 2018 г.: Промени в данните ви в Play Console

През следващите няколко седмици може да забележите промени в отчетите, изтриването на приложения и данните за профила в Play Console.

25 октомври 2017 г.: Коригирани данни за новите, активните и анулираните абонаменти

Между 9 май и 17 юли 2017 г. някои абонаменти, чието закупуване не е било успешно, бяха неправилно категоризирани като стартирали абонаменти.

Отчетите за продажбите и изплащанията не бяха засегнати, но данните за новите, активните и анулираните абонаменти може да са били завишени в други отчети в Google Play Console.

Данните от този период от време вече са коригирани.

5 декември 2016 г.: Увеличена честота на опресняване на данните за дневния брой инсталирания и деинсталирания по потребител

От 5 декември 2016 г. ще намалим забавянето, свързано с актуализирането на данните на страницата Статистика за дневния брой инсталирания по потребител и дневния брой деинсталирания по потребител за приложението ви. Това означава, че ще можете да осъществявате достъп до тези данни по-бързо от преди.

За някои приложения може да забележите малка промяна в съответните данни на тази дата.

30 ноември 2016 г.: Промяна в резултатите от експериментите с малката обява в магазина и в данните за текущия брой инсталирания на приложението ви

Резултати от експериментите с малката обява в магазина

От 30 ноември 2016 г. резултатите за новите и предстоящите експерименти с малката обява в магазина ще са въз основа на показателя „Инсталирания на активни устройства“.

Ако сте стартирали експеримент преди 1 септември, който завършва след 1 декември, ще ви предоставим данни за съответния период. За най-точни резултати ви препоръчваме да прекратите експериментите, започнати преди 1 септември, и да създадете нови.

Данни за текущите инсталирания

Данните от „Текущ брой инсталирания по устройство“ и „Текущ брой инсталирания по потребител“ ще са налице до 30 ноември 2016 г. на страницата „Статистика“ и в експортиранията. За да преглеждате информация след тази дата, вместо това използвайте „Инсталирания на активни устройства“.

За да научите повече, разгледайте секцията „Въвеждане на показателя „Инсталирания на активни устройства“ по-долу.

29 септември 2016 г.: Въвеждане на показателя „Инсталирания на активни устройства“

Въвеждаме нов показател, наречен „Инсталирания на активни устройства“. Първоначално ще го виждате на страницата Статистика за приложението си, като данните ще обхващат периода от 1 септември.

По-късно тази година новият показател ще замени „Текущ брой инсталирания по устройство“ и „Текущ брой инсталирания по потребител“ във всички текущи отчети. Данните за минали периоди за заменените показатели ще продължат да са достъпни за вас в диаграмите и изтеглените CSV файлове.

Защо показателите за инсталиранията се променят?

„Инсталирания на активни устройства“ показва на колко устройства, които са били онлайн поне веднъж през последните 30 дни, е инсталирано приложението ви.

Данните за приложението ви в „Текущ брой инсталирания по устройство“ и „Текущ брой инсталирания по потребител“ включват устройствата, които последно са били активни преди няколко месеца. Преминавайки към „Инсталирания на активни устройства“, ще сме в състояние да се фокусираме върху устройствата, използвани в рамките на последните 30 дни, за да ви покажем скорошната ангажираност на потребителите с приложението ви.

Ефект върху показателите ви

Тъй като показателите „Текущ брой инсталирания по устройство“ и „Текущ брой инсталирания по потребител“ включваха по-дълъг период на активност, се очаква да виждате по-ниски стойности за данните в „Инсталирания на активни устройства“ за приложението си.

Времева последователност

В секцията за съобщения в Play Console ще ви предоставяме актуална информация за времевата последователност на свързаните с тази промяна събития.

 1. Отворете Play Console.
 2. Изберете иконата на звънец Съобщение в горния десен ъгъл на която и да е страница.

Ето какво можете да очаквате:

Момент във времето Ефект върху данните
29 септември
 • Можете да видите показателя „Инсталирания на активни устройства“ като допълнителна точка от данни на страницата Статистика за приложението си.
3 ноември
 • „Инсталирания на активни устройства“ ще стане стандартният показател на страниците Статистика и Всички приложения, както и в приложението Google Play Developer Console.
 • Показателите „Текущ брой инсталирания по устройство“ и „Текущ брой инсталирания по потребител“ ще останат налице на страницата Статистика за приложението ви.
30 ноември
 • Показателите „Текущ брой инсталирания по устройство“ и „Текущ брой инсталирания по потребител“ ще спрат да се актуализират.
 • Данните за минали периоди ще останат достъпни в диаграмите и експортираните CSV файлове.
29 ноември 2015 г.: Промяна във връзка с показателите „Текущ брой инсталирания по потребител“, „Текущ брой инсталирания по устройство“ и „Общ брой инсталирания по потребител“

От 29 ноември 2015 г. въвеждаме нови критерии за отчитане на показателите, свързани с потребителите и инсталиранията, с цел да отразим потребителите и устройствата, които стават неактивни. Тази промяна ще засегне следните показатели: „Текущ брой инсталирания по потребител“, „Текущ брой инсталирания по устройство“ и „Общ брой инсталирания по потребител“.

Докато извършваме промените, може да забележите, че с течение на времето стойностите за тези показатели се понижават за някои приложения.

27 юни 2015 г.: Актуализация за статистическите данни в Google Play относно инсталиранията

На 27 юни 2015 г. актуализирахме статистическите данни за инсталиранията в Play Console с цел използване на по-точна и по-надеждна информация.

В резултат на това някои програмисти може да видят малки промени в данните за инсталиранията и деинсталиранията на приложенията си на страницата Статистика.

28 май 2014 г.: Отчитане на предварително инсталираните приложения и на няколко потребители на едно и също устройство
На 28 май 2014 г. актуализирахме статистическите си данни, за да коригираме начина на отчитане на възстановяванията на фабричните настройки за предварително инсталираните приложения, както и на приложенията, които се използват от няколко потребители на едно устройство. За повечето програмисти отражението върху показателите ще е минимално, макар че за някои ще има значителни изменения в стойностите за дневния брой инсталирания и деинсталирания на устройства и за текущите инсталирания на устройства.
5 август 2013 г.: Актуализация за подобрено идентифициране на активните устройства
От 5 август 2013 г. актуализираме алгоритъма си за статистически данни, за да идентифицираме активните устройства по-добре. Тази актуализация ще подобри точността на показателите за активните инсталирания на устройства и от потребители. Когато новият алгоритъм бъде внедрен поетапно, може да забележите промени в някои от показателите, свързани с приложението ви. Промяната ще засегне много приложения, но за повечето очакваме разлика под 2%.
Декември 2012 г. – януари 2013 г.: Поради мигриране на данните е възможно намаляване на общия брой инсталирания на платени приложения от потребители и на устройства
През периода декември 2012 г. – януари 2013 г. програмистите може да забележат в Play Console намаляване на общия брой инсталирания на платени приложения от потребители и на устройства. Това е следствие от продължаващо мигриране на данните и тези стойности са истинските за приложението ви. Мигрирането ще се извърши на етапи и ще продължи през януари 2013 г. То няма да засегне предишните изплащания към програмисти.
4 април 2012 г.: Подобрено идентифициране на версията на платформата Android
От 4 април 2012 г. подобрихме точността на статистическите данни за версията на платформата Android. Вследствие на това ще виждате по-малко устройства, класифицирани като „Друго“ или „0“, и повече устройства, класифицирани точно.
13 февруари 2012 г.: Неактивни устройства с Android
От 13 февруари 2012 г. премахнахме данните за устройствата с Android, които вече не са активни, което доведе до корекции на броя активни потребители и устройства за много приложения.
28 януари 2012 г.: Занижено отброяване на общия брой инсталирания от потребители
На 28 януари 2012 г. решихме проблем, който причиняваше занижено отброяване на общия брой инсталирания от потребители.
2 май 2011 г.: Промяна в общия брой инсталирания
От 2 май 2011 г. променихме основата за изчисляването на броя на инсталиранията в Play Console. По-рано инсталиранията на приложенията се изчисляваха на потребител и не отчитаха определени действия по деинсталиране (например възстановяване на фабричните настройки на устройството). Сега инсталиранията се броят на устройство, като дубликатите се филтрират по-ефективно. Това ви предлага по-точна мярка за разпространението на приложението ви в екосистемата на Android.

Може да забележите, че промяната е довела до еднократно намаляване на общия брой инсталирания за приложенията ви. Извиняваме се за евентуално причиненото объркване.

18 октомври 2011 г.: Намаляване на броя активни инсталирания
От 18 октомври 2011 г. програмистите може да забележат спад в броя активни инсталирания, показван в Play Console. Някои актуализации на приложения се отчитаха като инсталирания на устройства. Вече използваме друга методика за изчисления, която не включва инсталирането на актуализация на приложение. От сега нататък показателят за броя активни инсталирания ще отразява правилно инсталиранията на устройства. Моля, обърнете внимание, че стойностите за общ брой инсталирания не бяха засегнати.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
92637
false