Quảng cáo

Chính sách này sắp thay đổi!

Bạn có thể xem bản tóm tắt các thay đổi và bản cập nhật của Chính sách dành cho nhà phát triển tại đây
Chúng tôi không chấp nhận những ứng dụng chứa quảng cáo lừa đảo hoặc gây phiền toái. Quảng cáo chỉ được hiển thị trong ứng dụng phân phát các quảng cáo đó. Chúng tôi coi quảng cáo và các ưu đãi liên quan được phân phát trong ứng dụng của bạn là một phần của ứng dụng. Quảng cáo hiển thị trong ứng dụng của bạn phải tuân thủ tất cả chính sách của chúng tôi. Để tham khảo chính sách về quảng cáo cờ bạc, vui lòng nhấp vào đây.

THU GỌN TẤT CẢ MỞ RỘNG TẤT CẢ

 

Sử dụng dữ liệu vị trí cho mục đích quảng cáo

Những ứng dụng sử dụng dữ liệu vị trí thiết bị dựa trên quyền truy cập nhằm mục đích phân phát quảng cáo phải tuân thủ chính sách về Thông tin riêng tư và nhạy cảm cũng như những yêu cầu sau đây:

 • Ứng dụng phải thông báo rõ ràng cho người dùng về việc sử dụng hoặc thu thập dữ liệu vị trí có được thông qua quyền truy cập vào thiết bị nhằm mục đích quảng cáo. Đồng thời, việc sử dụng hoặc thu thập này phải được nêu rõ trong chính sách quyền riêng tư bắt buộc của ứng dụng, bao gồm đường liên kết đến mọi chính sách quyền riêng tư có liên quan dành cho mạng quảng cáo, trong đó quy định rõ việc sử dụng dữ liệu vị trí.
 • Theo yêu cầu nêu trong chính sách về Quyền vị trí, ứng dụng của bạn chỉ được phép yêu cầu quyền vị trí để triển khai những tính năng hoặc dịch vụ hiện có trong ứng dụng chứ không được yêu cầu quyền này cho mục đích quảng cáo.

 

Quảng cáo lừa đảo

Quảng cáo không được mô phỏng hoặc mạo danh giao diện người dùng của bất kỳ ứng dụng, thông báo hoặc cảnh báo nào của một hệ điều hành. Cần phải cho người dùng biết rõ ứng dụng nào đang phân phối từng quảng cáo.

Ví dụ về trường hợp vi phạm phổ biến
 • Quảng cáo bắt chước giao diện người dùng của một ứng dụng:

   

  ① Biểu tượng dấu hỏi trong ứng dụng này là một quảng cáo đưa người dùng tới một trang đích bên ngoài.

 • Quảng cáo bắt chước thông báo của hệ thống:

  ① ② Những ví dụ nêu trên minh họa quảng cáo bắt chước các loại thông báo của hệ thống.

 

Kiếm tiền từ màn hình khóa

Ứng dụng không được phân phát quảng cáo hoặc tính năng kiếm tiền từ màn hình khóa của thiết bị trừ khi mục đích duy nhất của ứng dụng là để khóa màn hình.

 

Quảng cáo gây phiền toái

Quảng cáo gây phiền toái là quảng cáo hiển thị theo cách người dùng không mong muốn, có thể dẫn đến việc nhấp vào một cách vô tình hoặc làm suy giảm hay cản trở khả năng sử dụng các chức năng của thiết bị.

Ứng dụng không được buộc người dùng nhấp vào một quảng cáo hoặc gửi thông tin cá nhân nhằm mục đích quảng cáo để họ có thể sử dụng trọn vẹn ứng dụng. Quảng cáo xen kẽ chỉ được hiển thị bên trong ứng dụng phân phát quảng cáo đó. Nếu ứng dụng của bạn hiển thị quảng cáo xen kẽ hoặc quảng cáo khác gây ảnh hưởng đến hoạt động sử dụng thông thường, thì quảng cáo này phải dễ dàng tắt được và không gây bất lợi cho người dùng.

Ví dụ về trường hợp vi phạm phổ biến
 • Quảng cáo chiếm toàn bộ màn hình hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động sử dụng thông thường nhưng không đưa ra cách thức rõ ràng để người dùng tắt quảng cáo đó:

  ① Quảng cáo này không có nút để tắt.

 • Quảng cáo buộc người dùng nhấp bằng cách sử dụng nút tắt giả mạo hoặc làm cho quảng cáo đột nhiên xuất hiện trong các khu vực của ứng dụng nơi người dùng thường nhấn vào để sử dụng một chức năng khác.
 • Quảng cáo này sử dụng nút tắt giả mạo
  Quảng cáo đột nhiên xuất hiện trong khu vực mà người dùng thường nhấn vào để sử dụng các chức năng trong ứng dụng

 

Can thiệp vào ứng dụng, quảng cáo của bên thứ ba hoặc chức năng của thiết bị

Quảng cáo liên kết với ứng dụng của bạn không được can thiệp vào ứng dụng, quảng cáo khác hoặc vào hoạt động của thiết bị, bao gồm hệ thống hoặc các nút và cổng của thiết bị. Nội dung này bao gồm lớp phủ, chức năng đồng hành và đơn vị quảng cáo được công cụ hóa. Quảng cáo chỉ được hiển thị trong ứng dụng phân phát những quảng cáo đó.
Ví dụ về trường hợp vi phạm phổ biến
 • Quảng cáo hiển thị bên ngoài ứng dụng phân phối quảng cáo đó:

  Mô tả: Người dùng chuyển tới màn hình chính từ ứng dụng này và quảng cáo đột ngột hiện ra trên màn hình chính.

 
 • Quảng cáo được kích hoạt bằng nút home hoặc những tính năng khác được thiết kế rõ ràng cho thao tác thoát khỏi ứng dụng:

  Mô tả: Người dùng tìm cách thoát khỏi ứng dụng và chuyển về màn hình chính, nhưng quá trình dự kiến này bị một quảng cáo làm gián đoạn.

 

Quảng cáo không phù hợp

Các quảng cáo và ưu đãi liên quan (ví dụ: quảng cáo khuyến khích tải một ứng dụng khác xuống) xuất hiện trong ứng dụng của bạn phải phù hợp với mức phân loại nội dung của ứng dụng, ngay cả khi bản thân nội dung đó tuân thủ các chính sách của chúng tôi.
Ví dụ về trường hợp vi phạm phổ biến

① Quảng cáo này không phù hợp (Thanh thiếu niên) với mức phân loại nội dung của ứng dụng (Mọi người)
② Quảng cáo này không phù hợp (Người trưởng thành) với mức phân loại nội dung của ứng dụng (Thanh thiếu niên)
③ Ưu đãi của quảng cáo (khuyến khích tải một ứng dụng dành cho người lớn) không phù hợp với mức phân loại nội dung của ứng dụng trò chơi mà quảng cáo được hiển thị (Mọi người)

 

Sử dụng mã nhận dạng cho quảng cáo trên Android

Dịch vụ của Google Play phiên bản 4.0 đã ra mắt các API mới cùng một mã nhận dạng để các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo và dịch vụ phân tích sử dụng. Dưới đây là Điều khoản sử dụng dành cho mã nhận dạng này.

 • Mục đích sử dụng. Chỉ được dùng mã nhận dạng quảng cáo của Android để quảng cáo và phân tích người dùng. Chế độ "Chọn không tham gia quảng cáo dựa trên mối quan tâm" hay "Chọn không tham gia cá nhân hóa quảng cáo" phải được xác minh mỗi khi truy cập mã nhận dạng này.
 • Liên kết với thông tin nhận dạng cá nhân hoặc các giá trị nhận dạng khác.
  • Sử dụng cho mục đích quảng cáo: Bạn không được liên kết mã nhận dạng cho quảng cáo với giá trị nhận dạng cố định của thiết bị (ví dụ: SSAID, địa chỉ MAC, IMEI, v.v.) nhằm mục đích quảng cáo. Chỉ được liên kết mã nhận dạng cho quảng cáo với thông tin nhận dạng cá nhân khi có sự đồng ý rõ ràng của người dùng.
  • Sử dụng cho mục đích phân tích: Bạn không được liên kết mã nhận dạng cho quảng cáo với thông tin nhận dạng cá nhân hoặc liên kết với giá trị nhận dạng cố định của thiết bị (ví dụ: SSAID, địa chỉ MAC, IMEI, v.v.) nhằm mục đích phân tích. Vui lòng đọc chính sách Dữ liệu người dùngđể tìm hiểu thêm các nguyên tắc về giá trị nhận dạng cố định của thiết bị.
 • Tôn trọng lựa chọn của người dùng.
  • Nếu đặt lại mã nhận dạng cho quảng cáo, bạn không được kết nối mã nhận dạng mới này với một mã nhận dạng cho quảng cáo trước đó hoặc với dữ liệu thu được qua một mã nhận dạng cho quảng cáo trước đó khi chưa có sự đồng ý rõ ràng của người dùng.
  • Bạn phải tuân thủ chế độ cài đặt “Chọn không tham gia quảng cáo dựa trên mối quan tâm” hay “Tắt tuỳ chọn cá nhân hoá quảng cáo” của người dùng. Nếu người dùng đã bật chế độ cài đặt này thì bạn không được dùng mã nhận dạng cho quảng cáo để tạo hồ sơ người dùng cho mục đích quảng cáo hoặc để phân phát quảng cáo được cá nhân hoá cho người dùng. Một số hoạt động được phép: Quảng cáo theo ngữ cảnh, giới hạn tần suất, theo dõi lượt chuyển đổi, báo cáo, bảo mật và phát hiện gian lận.
  • Trên những thiết bị mới hơn, khi người dùng xóa mã nhận dạng cho quảng cáo trên Android, thì mã nhận dạng đó sẽ bị loại bỏ. Khi cố gắng truy cập mã nhận dạng đó, bạn sẽ nhận được một chuỗi số 0. Một thiết bị không có mã nhận dạng cho quảng cáo sẽ không được kết nối với dữ liệu liên kết hoặc bắt nguồn từ một mã nhận dạng cho quảng cáo trước đó.
 • Đảm bảo tính minh bạch trước người dùng. Bạn phải thông báo cho người dùng về việc thu thập và sử dụng giá trị nhận dạng cho quảng cáo và công bố rõ ràng với người dùng về việc cam kết tuân thủ những điều khoản này bằng một thông báo về quyền riêng tư hợp pháp. Để tìm hiểu thêm về tiêu chuẩn đối với quyền riêng tư, vui lòng xem chính sách của chúng tôi về Dữ liệu của người dùng.
 • Tuân thủ điều khoản sử dụng. Bạn (và mọi bên mà bạn có thể chia sẻ mã nhận dạng cho quảng cáo trong quá trình hoạt động kinh doanh) chỉ được sử dụng mã nhận dạng cho quảng cáo theo Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển của Google Play. Tất cả ứng dụng đã phát hành hay tải lên Google Play đều phải sử dụng mã nhận dạng cho quảng cáo (nếu có trên thiết bị) thay cho mọi giá trị nhận dạng thiết bị khác cho mục đích quảng cáo.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
92637
false
false