Annonser

Det skal gjøres endringer i disse retningslinjene.

Du finner et sammendrag av endringene samt de oppdaterte retningslinjene for utviklere her
Vi tillater ikke apper som inneholder villedende eller forstyrrende annonser. Annonser må bare vises i appen som leverer dem. Vi anser annonser som leveres i appen, som en del av appen. Annonsene som vises i appen din, må overholde alle retningslinjene våre. Du finner retningslinjene for gamblingannonser her.

SKJUL ALT VIS ALT

 

Bruk av posisjonsdata for annonser

Apper som tillater bruk av tillatelsesbaserte data om enhetens posisjon for å vise annonser, er underlagt retningslinjene for personlig og sensitiv informasjon og må i tillegg overholde disse kravene:

 • Bruk eller innsamling av tillatelsesbaserte data om enhetens posisjon for å vise annonser må være tydelig for brukeren og dokumentert i appens obligatoriske personvernregler, deriblant med linker til eventuelle relevante personvernregler for annonsenettverk, som omhandler bruk av posisjonsdata.
 • I henhold til kravene for posisjonstillatelser kan du bare be om posisjonstillatelser for å implementere funksjoner eller tjenester i appen din – ikke utelukkende for annonsering.

 

Villedende annonser

Annonser skal ikke simulere eller etterligne brukergrensesnittet i noen app eller varselelementer i noe operativsystem. Det må være tydelig for brukerne hvilken app som leverer hver annonse.

Eksempler på vanlige brudd
 • Annonser som etterligner appers brukergrensesnitt:

   

  ① Spørsmålstegnet i denne appen er en annonse som tar brukere til en ekstern landingsside.

 • Annonser som etterligner systemvarsler:

  ① ② Eksemplene ovenfor illustrerer annonser som etterligner forskjellige systemvarsler.

 

Inntektsgenerering på låseskjermen

Med mindre hensikten bak appen utelukkende er å være en låseskjerm, kan ikke apper vise annonser eller funksjoner som generer inntekt på låseskjermen til en enhet.

 

Forstyrrende annonser

Forstyrrende annonser er annonser som vises til brukere på uventede måter, som kan føre til utilsiktede klikk, eller som forhindrer eller forstyrrer bruken av enhetsfunksjoner. 

Appen din kan ikke tvinge brukere til å klikke på annonser eller sende inn personopplysninger for annonseringsformål for å bruke en app fullt ut. Interstitial-annonser kan bare vises i appen som leverer dem. Hvis appen din viser interstitial-annonser eller andre annonser som forstyrrer normal bruk, må de kunne lukkes enkelt og uten konsekvenser.

Eksempler på vanlige brudd
 • Annonser som tar opp hele skjermen eller forstyrrer normal bruk uten mulighet til å lukke dem:

         ① Denne annonsen har ingen lukkeknapp.

 • Annonser som tvinger brukeren til å klikke ved bruk av en falsk lukkeknapp, eller ved at annonser plutselig vises i områder av appen, uansett om brukerne vanligvis trykker for å bruke en annen funksjon.
 • Annonser som bruker en falsk lukkeknapp.
  Annonser som plutselig vises i områder der brukerne er vant til å trykke for å bruke funksjoner i appen.

 

Forstyrrelse av apper, tredjepartsannonser eller enhetsfunksjonalitet

Annonser som er knyttet til appen din, skal ikke forstyrre andre apper, annonser eller bruken av enheten, inkludert system- eller enhetsknapper og -porter. Dette inkluderer overlegg, følgefunksjonalitet og annonseenheter i form av moduler. Annonser må bare vises i appen som leverer dem.
Eksempler på vanlige brudd
 • Annonser som vises utenfor appen som leverer dem:

  Beskrivelse: Når brukerne går til startskjermen fra denne appen, vises plutselig en annonse på startskjermen.

 
 • Annonser som utløses av startskjermknappen eller av andre funksjoner som er laget for å lukke appen:

  Beskrivelse: Når brukerne prøver å lukke appen og gå til startskjermen, blir de i stedet vist en annonse.

 

Upassende annonser

Annonsene som vises i appen, må være passende for appens tiltenkte målgruppe. Det er ikke nok at bare appinnholdet overholder retningslinjene våre.
Eksempler på vanlige brudd
      ① Denne annonsen er upassende (for tenåringer) for appens tiltenkte målgruppe (7 år og eldre).

      ② Denne annonsen er upassende (for voksne) for appens tiltenkte målgruppe (12 år og oppover).

 

Bruk av annonserings-ID for Android

I versjon 4.0 av Google Play Tjenester innførte vi nye API-er og en ID som skal brukes av annonsører og statistikkleverandører. Vilkårene for bruken av denne ID-en finner du nedenfor.

 • Bruk. Annonseringsidentifikatoren for Android skal bare brukes til annonsering og brukerstatistikk. Statusen for innstillingen «Velg bort interessebasert annonsering» eller «Velg bort personlig tilpassede annonser» må bekreftes hver gang det gis tilgang via ID-en.
 • Tilknytning til personlig identifiserende informasjon eller andre identifikatorer.
  • Bruk av annonser: Annonseringsidentifikatoren skal ikke være tilknyttet vedvarende enhetsidentifikatorer (f.eks. SSAID, MAC-adresser, IMEI osv.) for noe som helst annonseringsformål. Annonseringsidentifikatoren kan bare knyttes til personlig identifiserende informasjon med uttrykkelig samtykke fra brukeren.
  • Bruk av statstikk: Annonseringsidentifikatoren skal ikke være tilknyttet personlig identifiserende informasjon eller varige enhetsidentifikatorer (for eksempel: SSAID, MAC-adresser, IMEI osv.) uten uttrykkelig samtykke fra brukeren.
 • Respektér brukernes valg. Hvis det gjøres tilbakestillinger, skal ikke nye annonseringsidentifikatorer tilknyttes identifikatorer som har vært i bruk tidligere, eller data avledet fra eldre annonseringsidentifikatorer, uten uttrykkelig samtykke fra brukeren. Videre må du etterfølge brukerinnstillingen «Velg bort interessebasert annonsering» eller «Velg bort personlig tilpassede annonser». Hvis en bruker har slått på denne innstillingen, kan du ikke bruke annonseringsidentifikatoren til å opprette brukerprofiler til reklameformål eller for å målrette personlig tilpasset annonsering mot denne brukeren. Tillatte aktiviteter omfatter innholdsannonsering, frekvenstak, konverteringssporing, rapportering, sikkerhet og gjenkjenning av svindel.
 • Åpenhet overfor brukerne. Innsamling og bruk av annonseringsidentifikatoren samt forpliktelsen til å godta disse vilkårene må opplyses overfor brukerne i en juridisk gyldig personvernmerknad. Du finner mer informasjon om standardene våre for personvern i retningslinjene våre for brukerdata.
 • Overholdelse av vilkårene for bruk. Annonseringsidentifikatoren kan bare brukes i samsvar med disse vilkårene. Dette gjelder også for eventuelle andre parter du deler den med i forbindelse med virksomheten din. Alle apper som lastes opp til eller publiseres på Google Play, må bruke annonserings-ID-en (når den er tilgjengelig på en enhet) i stedet for noen annen enhetsidentifikator for ethvert annonseringsformål.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
92637
false