Reklāmas

 
Nav atļautas lietotnes, kurās ir ietvertas maldinošas vai traucējošas reklāmas. Reklāmas drīkst būt redzamas tikai lietotnē, kurā tās tiek rādītas. Jūsu lietotnē rādītās reklāmas tiek uzskatītas par daļu no lietotnes. Jūsu lietotnē rādītajām reklāmām ir jāatbilst visu mūsu politiku prasībām. Lai skatītu azartspēļu reklāmu politikas, noklikšķiniet šeit.

SAKĻAUT VISU IZVĒRST VISU

 

Atrašanās vietas datu izmantošana reklāmām

Uz lietotnēm, kurās uz atļauju balstītu ierīces atrašanās vietas datu lietojums ir paplašināts līdz reklāmu rādīšanai, attiecas personas un sensitīvas informācijas politika, un šīm lietotnēm ir arī jāatbilst tālāk norādītajām prasībām.

 • Uz atļauju balstītu ierīces atrašanās vietas datu izmantošanai vai vākšanai reklamēšanas nolūkos ir jābūt lietotājam skaidrai un norādītai lietotnes obligātajā konfidencialitātes politikā, tostarp ir jābūt norādītām saitēm uz jebkādām atbilstošām reklamēšanas tīkla konfidencialitātes politikām par atrašanās vietas datu izmantošanu.
 • Saskaņā ar atrašanās vietas atļauju prasībām atrašanās vietas atļaujas var pieprasīt, tikai lai nodrošinātu lietotnes pašreizējās funkcijas vai pakalpojumus. Ierīces atrašanās vietas atļaujas nedrīkst pieprasīt tikai reklamēšanas nolūkos.

 

Maldinošas reklāmas

Reklāmas nedrīkst imitēt vai atveidot nevienas lietotnes lietotāja saskarni vai operētājsistēmas paziņojuma un brīdinājuma elementus. Lietotājam ir skaidri jāsaprot, kurā lietotnē tiek rādīta konkrētā reklāma.

Bieži sastopamo pārkāpumu piemēri
 • Reklāmas, kas atdarina lietotnes lietotāja saskarni.

   

  ① Jautājuma zīmes ikona šajā lietotnē ir reklāma, kas novirza lietotāju uz ārēju galveno lapu.

 • Reklāmas, kas atdarina sistēmas paziņojumu.

  ① ② Tālāk sniegtajos piemēros ir redzamas reklāmas, kas atdarina dažādus sistēmas paziņojumus.

 

Peļņas gūšana no bloķēšanas ekrāna izmantošanas

Ja vien lietotnes pamatfunkcija nav nodrošināt bloķēšanas ekrāna darbību, lietotnēm ir aizliegts rādīt reklāmas vai izmantot funkcijas, kas ļauj gūt peļņu no ierīces bloķēšanas ekrāna lietošanas.

 

Traucējošas reklāmas

Traucējošas reklāmas ir reklāmas, kas lietotājiem tiek parādītas negaidītos veidos, var izraisīt nejaušus klikšķus vai pasliktināt vai traucēt ierīces funkciju lietojamību. 

Lietotāju nedrīkst piespiest noklikšķināt uz reklāmas vai iesniegt reklamēšanai izmantojamu personas informāciju, lai viņš varētu pilnībā izmantot lietotni. Iespiestās reklāmas drīkst būt redzamas tikai lietotnē, kura aktivizējusi to rādīšanu. Ja jūsu lietotnē tiek rādītas iespiestās reklāmas vai cita veida reklāmas, kas traucē normālu lietošanu, ir jāsniedz iespēja šīs reklāmas viegli noraidīt bez nekādām sekām.

Bieži sastopamo pārkāpumu piemēri
 • Reklāmas, kas aizņem visu ekrānu vai traucē normālu lietošanu un nenodrošina skaidri saprotamu iespēju tās noraidīt.

         ① Šajā reklāmā nav noraidīšanas pogas.

 • Reklāmas, kas piespiež lietotāju noklikšķināt, izmantojot neīstu noraidīšanas pogu, vai reklāmu rādīšana lietotnes vietās, kur lietotājs parasti pieskaras, lai izmantotu citu funkciju.
 • Reklāma, kurā tiek izmantota neīsta noraidīšanas poga
  Reklāma, kas pēkšņi tiek parādīta vietā, kur lietotājs ir pieradis pieskarties, lai izmantotu lietotnes funkcijas

 

Lietotņu, trešo pušu reklāmu vai ierīces funkciju darbības traucējumi

Ar jūsu lietotni saistītās reklāmas nedrīkst traucēt citu lietotņu, reklāmu vai ierīces darbību, tostarp sistēmas vai ierīces pogu un portu darbību. Tas attiecas uz pārklājumiem, pavadošo elementu funkcijām un logrīka reklāmu vienībām. Reklāmas drīkst būt redzamas tikai lietotnē, kurā tās tiek rādītas.
Bieži sastopamo pārkāpumu piemēri
 • Reklāmas, kas ir redzamas ārpus lietotnes, kurā tās tiek rādītas.

  Apraksts: lietotājs no lietotnes pāriet uz sākuma ekrānu, un sākuma ekrānā pēkšņi tiek parādīta reklāma.

 
 • Reklāmas, kuras aktivizē poga Sākums vai citas funkcijas, kas ir īpaši paredzētas lietotnes aizvēršanai.

  Apraksts: lietotājs mēģina aizvērt lietotni un pāriet uz sākuma ekrānu, taču tā vietā paredzētais process tiek pārtraukts, lai parādītu reklāmu.

 

Neatbilstošas reklāmas

Jūsu lietotnē rādītajām reklāmām ir jābūt piemērotām paredzētajai lietotnes mērķauditorijai, pat ja pats saturs atbilst mūsu politiku prasībām.
Bieži sastopamo pārkāpumu piemēri
      ① Šī reklāma (paredzēta pusaudžiem) nav piemērota plānotajai lietotnes mērķauditorijai (no 7 gadu vecuma)

      ② Šī reklāma (paredzēta pieaugušajiem) nav piemērota plānotajai lietotnes mērķauditorijai (no 12 gadu vecuma)

 

Android reklamēšanas ID izmantošana

Google Play pakalpojumu versijā 4.0 tika ieviestas jaunas saskarnes API, kā arī reklamēšanas un analīzes datu nodrošinātāju vajadzībām paredzēts ID. Tālāk ir norādīti šī ID lietošanas noteikumi.

 • Lietojums. Android reklamēšanas identifikatoru (Android advertising identifier — AAID) drīkst izmantot tikai reklamēšanai un lietotāju analīzei. Ikreiz, piekļūstot ID, ir jāpārbauda iestatījuma “Atteikties no interešu reklāmām” vai “Atteikties no reklāmu personalizēšanas” statuss.
 • Saistība ar personu identificējošu informāciju vai citiem identifikatoriem.
  • Lietošana reklamēšanai: reklamēšanas identifikatoru nedrīkst saistīt ar pastāvīgajiem ierīces identifikatoriem (piemēram, MAC adresi, IMEI u.c.), lai veiktu reklamēšanu. Reklamēšanas identifikatoru drīkst saistīt ar personu identificējošu informāciju tikai tad, ja lietotājs tam ir piekritis.
  • Lietošana analīzei: reklamēšanas identifikatoru drīkst saistīt ar personu identificējošu informāciju vai pastāvīgu ierīces identifikatoru (piemēram, MAC adresi, IMEI u.c.) tikai tad, ja lietotājs tam ir piekritis. Papildu vadlīnijas par pastāvīgajiem ierīces identifikatoriem skatiet lietotāja datu politikā.
 • Lietotāju izvēles cienīšana.
  • Atiestatīšanas gadījumā jauno reklamēšanas identifikatoru nedrīkst saistīt ar iepriekšējo reklamēšanas identifikatoru vai no tā iegūtajiem datiem bez tiešas lietotāja piekrišanas.
  • Jums ir jāņem vērā lietotāja iestatījuma “Atteikties no interešu reklāmām” vai “Atteikties no reklāmu personalizēšanas” statuss. Ja lietotājs ir iespējojis šo iestatījumu, reklamēšanas identifikatoru nedrīkst izmantot, lai reklamēšanas nolūkiem izveidotu lietotāju profilus vai veiktu lietotāju mērķauditorijas atlasi, izmantojot personalizēto reklamēšanu. Ir atļautas tādas darbības kā kontekstuālā reklamēšana, rādīšanas biežuma noteikšana, reklāmguvumu uzskaite, pārskatu izveide un drošības apdraudējumu un krāpniecības noteikšana.
  • Jaunākās ierīcēs, kad lietotājs dzēsīs Android reklamēšanas identifikatoru, attiecīgais identifikators tiks noņemts. Ja tiks mēģināts piekļūt identifikatoram, tiks parādīta nuļļu virkne. Ierīci bez reklamēšanas identifikatora nedrīkst saistīt ar datiem, kas iegūti no iepriekšējā reklamēšanas identifikatora vai ir saistīti ar to.
 • Pārskatāmība lietotājiem. Informācija par reklamēšanas identifikatora vākšanu un izmantošanu, kā arī prasība piekrist šiem noteikumiem ir jāsniedz lietotājiem juridiski atbilstošā paziņojumā par konfidencialitāti. Plašāku informāciju par mūsu konfidencialitātes standartiem skatiet mūsu lietotāju datu politikā.
 • Pakalpojumu sniegšanas noteikumu ievērošana. Reklamēšanas identifikatoru drīkst izmantot tikai saskaņā ar Play izstrādātāju programmu politiku. Tas ir jāievēro arī visām personām, ar kurām, iespējams, kopīgosiet šo identifikatoru savas uzņēmējdarbības ietvaros. Visām lietotnēm, kas tiek augšupielādētas vai publicētas pakalpojumā Google Play, jebkāda veida reklāmas mērķiem citu ierīces identifikatoru vietā ir jāizmanto reklamēšanas ID (ja tas ir pieejams ierīcē).
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
92637
false