Skelbimai

Siekdami užtikrinti kokybišką patirtį atsižvelgiame į skelbimo turinį, auditoriją, naudotojų patirtį, elgseną bei saugą ir privatumą. Skelbimus ir susijusius pasiūlymus laikome programos dalimi, todėl jie taip pat turi atitikti visas kitas „Google Play“ politikos nuostatas. Be to, taikome papildomus reikalavimus skelbimams, jei gaunate pajamų iš programos, kuri taikoma pagal vaikus sistemoje „Google Play“.

Daugiau informacijos apie programos reklamos ir parduotuvės įrašo politiką taip pat pateikiama čia, įskaitant informaciją, kaip elgiamės su apgaulinga reklama.

SUTRAUKTI VISKĄ IŠSKLEISTI VISKĄ

 

Skelbimo turinys

Skelbimai ir susiję pasiūlymai yra programos dalis ir turi atitikti apriboto turinio politiką. Jei jūsų programa yra lošimo programa, taikomi papildomi reikalavimai.

 

Netinkami skelbimai

Programoje rodomi skelbimai ir su jais susiję pasiūlymai (pvz., skelbime reklamuojamas kitos programos atsisiuntimas) turi atitikti programos turinio įvertinimą, net jei pats turinys atitinka kitas politikos nuostatas.
Dažnų pažeidimų pavyzdžiai
 • Pagal programos turinio įvertinimo netinkami skelbimai

① Šis skelbimas (skirtas paaugliams) neatitinka programos turinio įvertinimo (skirta visiems)
② Šis skelbimas (skirtas suaugusiesiems) neatitinka programos turinio įvertinimo (skirta paaugliams)
③ Skelbimo pasiūlymas (kuriame reklamuojamas suaugusiesiems skirtos programos atsisiuntimas) neatitinka žaidimo programos, kurioje skelbimas buvo pateiktas, turinio įvertinimo (skirta visiems)

 

Šeimai skirtų skelbimų reikalavimai

Jei gaunate pajamų iš programos, kuri taikoma pagal vaikus, sistemoje „Google Play“, programa turi atitikti šeimoms skirtų skelbimų ir pajamų gavimo politikos reikalavimus.

 

Apgaulingi skelbimai

Skelbimuose neturi būti imituojama bet kurios programos funkcijos naudotojo sąsaja, pvz., operacinės sistemos pranešimai ar įspėjamieji elementai. Naudotojas turi aiškiai suprasti, kuri programa pateikia skelbimą.

Dažnų pažeidimų pavyzdžiai
 • Skelbimai, imituojantys programos NS:

  ① Šioje programoje pateikiama klaustuko piktograma yra skelbimas, nukreipiantis naudotoją į išorinį nukreipimo puslapį.

 • Skelbimai, imituojantys sistemos pranešimus:

  ① ② Anksčiau pateiktuose pavyzdžiuose rodomi skelbimai, imituojantys įvairius sistemos pranešimus.


  ① Anksčiau pateiktame pavyzdyje rodoma funkcijų skiltis, kuri imituoja kitas funkcijas, bet tik nukreipia naudotoją į skelbimą ar skelbimus.

 

Veikimą trikdantys skelbimai

Veikimą trikdantys skelbimai – tai skelbimai, kurie naudotojams pateikiami nenumatytais būdais, skatinant netyčinius paspaudimus arba pakenkiant įrenginio funkcijoms ar trikdant jų veikimą.

Jūsų programa negali priverstinai skatinti naudotojo spustelėti skelbimą ar pateikti asmeninę informaciją reklamavimo tikslais, kad būtų galima naudotis visomis programos funkcijomis. Skelbimai gali būti rodomi tik programoje, kurioje jie teikiami, ir negali trukdyti kitoms programoms, skelbimams ar įrenginio veikimui, įskaitant sistemos ar įrenginio mygtukus ir prievadus. Tai apima perdangas, susijusias funkcijas ir į valdiklius įtrauktus skelbimų rinkinius. Jei jūsų programoje rodomi skelbimai ar kiti skelbimai, kurie trikdo įprastą naudojimą, turi būti suteikta galimybė lengvai jų atsisakyti be nuobaudų.

Dažnų pažeidimų pavyzdžiai
 • Visą ekraną užimantys ar įprastą naudojimą trikdantys skelbimai, kai nesuteikiamas aiškus būdas atsisakyti skelbimo:

  ① Šiame skelbime nėra atsisakymo mygtuko.

 • Skelbimai, kuriuose naudotojas verčiamas spustelėti, naudojant klaidingą atsisakymo mygtuką, arba skelbimai, kurie staiga pasirodo programos srityse, kur naudotojas paprastai paliečia norėdamas naudoti kitą funkciją.

  ① Šiame skelbime naudojamas klaidingas atsisakymo mygtukas.

  ② Šis skelbimas staiga rodomas srityje, kurią naudotojas įprastai paliečia, norėdamas naudoti funkcijas programoje.

 • Skelbimai, rodomi už juos teikiančios programos ribų:

  ① Naudotojas iš šios programos eina į pagrindinį ekraną ir staiga pagrindiniame ekrane iššoka skelbimas.

 • Skelbimai, kuriuos suaktyvina pagrindinio ekrano mygtukas ar kitos funkcijos, konkrečiai skirtos išeiti iš programos:

  ① Naudotojas bando išeiti iš programos ir įeiti į pagrindinį ekraną, bet tikėtiną srautą pertraukia iššokęs skelbimas.

 

Geresnė su skelbimais susijusi patirtis

Kūrėjai turi laikytis toliau nurodytų skelbimų gairių, kad užtikrintų aukštos kokybės funkcijas „Google Play“ programų naudotojams. Skelbimai negali būti rodomi naudotojams toliau nurodytais nenumatytais atvejais.

 • Neleidžiami viso ekrano režimu rodomi visų formatų (vaizdo įrašo, GIF, statiniai ir kt.) tarpinio puslapio skelbimai, kurie rodomi netikėtai, įprastai naudotojui pasirinkus atlikti kokius nors kitus veiksmus. 
  • Neleidžiami skelbimai, kurie rodomi žaidžiant, prasidedant lygiui ar turinio segmentui. 
  • Neleidžiami viso ekrano režimu rodomi vaizdo įrašo tarpinio puslapio skelbimai, kurie rodomi prieš pateikiant programos įkėlimo ekraną (prisistatymo langą).
 • Neleidžiami viso ekrano režimu rodomi visų formatų tarpinio puslapio skelbimai, kurie neuždaromi po penkiolikos sekundžių. Pasirenkami viso ekrano režimu rodomi tarpinio puslapio skelbimai arba viso ekrano režimu rodomi tarpinio puslapio skelbimai, kurie netrikdo naudotojų veiksmų (pvz., pateikus rezultatų ekraną žaidimo programoje), gali būti rodomi ilgiau nei penkiolika sekundžių.

Ši politika netaikoma atlyginamiems skelbimams, kuriuos aiškiai pasirenka naudotojai (pvz., skelbimui, kurį kūrėjas aiškiai siūlo naudotojui peržiūrėti, kad būtų atrakinta konkreti žaidimo funkcija ar turinio dalis). Be to, ši politika netaikoma pajamų gavimo ir reklamavimo skelbimams, kurie netrikdo įprasto programos naudojimo ar žaidimo eigos (pvz., vaizdo įrašo turiniui su integruotais skelbimais, ne viso ekrano režimu rodomiems reklamjuostės skelbimams).

Šios gairės pagrįstos geresnių skelbimų standartų – programų mobiliesiems funkcijų gairėmis. Jei reikia daugiau informacijos apie geresnių skelbimų standartus, žr. Geresnių skelbimų sąjungos informaciją.
Dažnų pažeidimų pavyzdžiai
 • Netikėti skelbimai, kurie rodomi žaidžiant žaidimą ar prasidedant turinio segmentui (pvz., naudotojui spustelėjus mygtuką, prieš prasidedant veiksmui, kuris turėtų būti atliekamas spustelėjus mygtuką). Šie skelbimai yra netikėti naudotojams, nes naudotojai tikisi pradėti žaidimą ar sąveikauti su turiniu.

  ① Netikėtas statinis skelbimas, rodomas žaidžiant, prasidedant lygiui.

  ② Netikėtas vaizdo įrašo skelbimas, rodomas prasidedant turinio segmentui.
 • Viso ekrano režimu rodomas skelbimas, kuris pateikiamas žaidžiant ir kurio negalima uždaryti po penkiolikos sekundžių.

  ① Tarpinio puslapio skelbimai, kurie rodomi žaidžiant ir kuriuose naudotojams nepateikiama parinktis praleisti skelbimą per penkiolika sekundžių.

 

Sukurta skelbimams

Neleidžiame programų, kuriose pakartotinai teikiami tarpinio puslapio skelbimai, siekiant trikdyti naudotojų sąveiką su programa ir neleisti atlikti užduočių programoje.
Dažnų pažeidimų pavyzdžiai
 • Programos, kuriose tarpinio puslapio skelbimas pateikiamas iš karto naudotojui atlikus veiksmą (įskaitant paspaudimus, perbraukimus ir pan., bet jais neapsiribojant).

  ① Pirmajame programos puslapyje yra daug naudotinų mygtukų. Naudotojui spustelėjus Paleisti programą, norint naudoti programą, iššoka tarpinio puslapio skelbimas. Uždaręs skelbimą naudotojas grįžta į programą ir spustelėja Paslauga, norėdamas pradėti naudoti paslaugą, bet parodomas kitas tarpinio puslapio skelbimas.


  ② Pirmajame puslapyje naudotojas nukreipiamas spustelėti mygtuką Leisti, nes tai vienintelis pasiekiamas mygtukas norint naudoti programą. Naudotojui jį spustelėjus parodomas tarpinio puslapio skelbimas. Uždaręs skelbimą naudotojas spustelėja Pristatyti, nes tai vienintelis pateiktas mygtukas, ir iššoka kitas tarpinio puslapio skelbimas.

 

Pajamų gavimas užrakintu ekranu

Jei užrakintas ekranas nėra išskirtinis programos tikslas, programose gali nebūti teikiami skelbimai ar funkcijos, iš kurių gaunamos pajamos veikiant įrenginyje užrakintu ekranu.

 

Apgaulingi skelbimai

Apgaulingi skelbimai griežtai draudžiami. Jei reikia daugiau informacijos, žr. apgaulingų skelbimų politiką.

 

Vietovės duomenų naudojimas skelbimams

Programoms, praplečiančioms tik su leidimu pasiekiamos įrenginio vietovės duomenų naudojimą siekiant teikti skelbimus, taikoma asmens ir neskelbtinos informacijos politika ir jos taip pat privalo laikytis toliau nurodytų reikalavimų.

 • Tik su leidimu pasiekiamos įrenginio vietovės duomenų naudojimas ir rinkimas siekiant reklamuoti turi būti aiškus naudotojui ir dokumentuotas privalomoje programos privatumo politikoje, įskaitant susiejimą su bet kokiomis susijusiomis skelbimų tinklo privatumo politikomis, apibrėžiančiomis vietovės duomenų naudojimą.
 • Laikantis leidimo pasiekti vietovės duomenis reikalavimų, užklausos dėl leidimų pasiekti vietovės duomenis gali būti teikiamos tik siekiant įdiegti dabartines programos funkcijas ar paslaugas ir negalima teikti leidimo pasiekti įrenginio vietovės duomenis užklausų siekiant vien tik naudoti skelbimus.

 

„Android“ reklamavimo ID naudojimas

4.0 versijos „Google Play“ paslaugose pateikiami nauji API ir ID, skirti reklamavimo ir analizės teikėjams. Šių ID naudojimo sąlygos nurodytos toliau.

 • Naudojimas. „Android“ reklamavimo identifikatorių (angl. „Android advertising identifier“, AAID) galima naudoti tik reklamavimo ir naudotojų analizės tikslais. Kaskart pasiekiant ID turi būti patvirtinta nustatymo „Atsisakyti reklamavimo pagal pomėgius“ arba „Atsisakyti skelbimų suasmeninimo“ būsena.
 • Susiejimas su asmens identifikavimo informacija ar kitais identifikatoriais.
  • Reklamavimo naudojimas: reklamavimo identifikatorius negali būti susietas su nuolatiniais įrenginio identifikatoriais (pvz., SSAID, MAC adresu, IMEI ir kt.) jokiais reklamavimo tikslais. Reklamavimo identifikatorių galima susieti su asmens identifikavimo informacija tik gavus aiškų naudotojo sutikimą.
  • „Analytics“ naudojimas: reklamavimo identifikatoriaus negalima susieti su asmens identifikavimo informacija ar bet kokiu nuolatiniu įrenginio identifikatoriumi (pvz., SSAID, MAC adresu, IMEI ir kt.) jokiais analizės tikslais. Jei reikia papildomos informacijos apie nuolatinius įrenginio identifikatorius, perskaitykite Naudotojo duomenų politiką.
 • Naudotojų pasirinkimo paisymas.
  • Nustačius iš naujo negalima sujungti naujo reklamavimo identifikatoriaus su ankstesniu reklamavimo identifikatoriumi ar duomenimis, gautais iš ankstesnio reklamavimo identifikatoriaus, be aiškaus naudotojo sutikimo.
  • Privalote atsižvelgti į naudotojo nustatymą „Atsisakyti reklamavimo pagal pomėgius“ arba „Atsisakyti skelbimų suasmeninimo“. Jei naudotojas įgalino šį nustatymą, negalite naudoti reklamavimo identifikatoriaus kurdami naudotojų profilius reklamavimo tikslais ar naudotojams taikydami suasmenintą reklamavimą. Leidžiama veikla: kontekstinis reklamavimas, dažnumo ribos nustatymas, konversijų stebėjimas, ataskaitų teikimas ir saugumo trikčių bei apgaulingos veiklos aptikimas.
  • Naujesniuose įrenginiuose identifikatorius bus pašalintas, jei naudotojas ištrins „Android“ reklamavimo identifikatorių. Bandant pasiekti identifikatorių bus pateikta eilutė su nuliais. Įrenginio be reklamavimo identifikatoriaus negalima susieti su duomenimis, susietais su ankstesniu reklamavimo identifikatoriumi arba gautais jį naudojant.
 • Skaidrumas naudotojams. Informacijos rinkimas ir reklamavimo identifikatoriaus naudojimas bei įsipareigojimas laikytis šių taisyklių turi būti nurodyti naudotojams teisėtame privatumo pranešime. Jei norite sužinoti daugiau apie mūsų privatumo standartus, žr. naudotojų duomenų politiką.
 • Naudojimo sąlygų laikymasis. Reklamavimo identifikatorių galima naudoti tik laikantis „Google Play“ kūrėjų programos politikos nuostatų. Jų taip pat privalo laikytis bet kokia šalis, su kuria bendrinate identifikatorių vykdydami verslą. Visose į sistemą „Google Play“ įkeltose ar joje paskelbtose programose reklamavimo tikslais vietoj visų kitų įrenginio identifikatorių turi būti naudojamas reklamavimo ID (kai jis pasiekiamas įrenginyje).
Jei reikia daugiau informacijos, žr. naudotojų duomenų politiką.

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Išbandykite kitus toliau nurodytus veiksmus.

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu