Διαφημίσεις

Δεν επιτρέπονται εφαρμογές που περιέχουν παραπλανητικές ή ενοχλητικές διαφημίσεις. Οι διαφημίσεις πρέπει να προβάλλονται μόνο εντός της εφαρμογής όπου εμφανίζονται. Εκλαμβάνουμε τις διαφημίσεις που προβάλλονται στην εφαρμογή σας ως τμήμα της εφαρμογής. Οι διαφημίσεις που εμφανίζονται στην εφαρμογή σας πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις πολιτικές μας. Για πολιτικές σχετικά με τις διαφημίσεις τζόγου, κάντε κλικ εδώ.

ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΟΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΩΝ

 

 

Χρήση δεδομένων τοποθεσίας για διαφημίσεις

Οι εφαρμογές που επεκτείνουν τη χρήση δεδομένων τοποθεσίας συσκευής βάσει άδειας για την προβολή διαφημίσεων υπόκεινται στην πολιτική για τις Προσωπικές και ευαίσθητες πληροφορίες και πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • Η χρήση ή η συλλογή δεδομένων τοποθεσίας συσκευής βάσει άδειας για σκοπούς διαφήμισης πρέπει να είναι σαφής στον χρήστη και να τεκμηριώνεται στην υποχρεωτική πολιτική απορρήτου της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης συνδέσμων προς οποιαδήποτε σχετική πολιτική απορρήτου δικτύου διαφημίσεων που αφορά τη χρήση δεδομένων τοποθεσίας.
 • Σύμφωνα με τις απαιτήσεις για τις Άδειες τοποθεσίας, οι άδειες τοποθεσίας μπορούν να ζητηθούν μόνο για την υλοποίηση τρεχουσών λειτουργιών ή υπηρεσιών εντός της εφαρμογής σας και δεν επιτρέπονται αιτήματα αδειών τοποθεσίας συσκευής αποκλειστικά για τη χρήση διαφημίσεων.

 

Παραπλανητικές διαφημίσεις

Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να εξομοιώνουν ή να μιμούνται τη διεπαφή χρήστη οποιασδήποτε εφαρμογής, καθώς και τα στοιχεία ειδοποίησης ή προειδοποίησης κάποιου λειτουργικού συστήματος. Πρέπει να είναι σαφές στους χρήστες ποια εφαρμογή προβάλλει κάθε διαφήμιση.

Παραδείγματα συνηθισμένων παραβάσεων
 • Διαφημίσεις που μιμούνται τη διεπαφή χρήστη μια εφαρμογής:

   

  ① Το εικονίδιο με ερωτηματικό σε αυτήν την εφαρμογή είναι μια διαφήμιση που οδηγεί το χρήστη σε μια εξωτερική σελίδα προορισμού.

 • Διαφημίσεις που μιμούνται μια ειδοποίηση συστήματος:

  ① ② Τα παραπάνω παραδείγματα δείχνουν διαφημίσεις που μιμούνται διάφορες ειδοποιήσεις συστήματος.

 

Δημιουργία εσόδων από την οθόνη κλειδώματος

Εκτός και αν ο αποκλειστικός σκοπός της εφαρμογής είναι η παροχή μιας οθόνης κλειδώματος, οι εφαρμογές δεν επιτρέπεται να περιέχουν διαφημίσεις ή λειτουργίες που δημιουργούν έσοδα από την κλειδωμένη οθόνη μιας συσκευής.

 

Ενοχλητικές διαφημίσεις

Οι ενοχλητικές διαφημίσεις είναι διαφημίσεις που εμφανίζονται στους χρήστες με μη αναμενόμενους τρόπους και μπορεί να οδηγήσουν σε ακούσια κλικ ή να μειώσουν ή να παρεμποδίσουν τη χρηστικότητα των λειτουργιών της συσκευής. 

Η εφαρμογή σας απαγορεύεται να εξαναγκάσει έναν χρήστη να κάνει κλικ σε μια διαφήμιση ή να υποβάλει προσωπικά στοιχεία για διαφημιστικούς σκοπούς, προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιήσει πλήρως μια εφαρμογή. Οι παρενθετικές διαφημίσεις επιτρέπεται να προβάλλονται μόνο εντός της εφαρμογής όπου εμφανίζονται. Εάν η εφαρμογή σας προβάλλει παρενθετικές διαφημίσεις ή άλλες διαφημίσεις που παρεμβαίνουν στην κανονική χρήση, πρέπει να μπορούν να απορρίπτονται εύκολα χωρίς ποινή.

Παραδείγματα συνηθισμένων παραβάσεων
 • Διαφημίσεις που καταλαμβάνουν ολόκληρη την οθόνη ή παρεμβαίνουν στην κανονική χρήση και δεν παρέχουν σαφή τρόπο απόρριψής τους:

         ① Αυτή η διαφήμιση δεν έχει κουμπί παράβλεψης.

 • Διαφημίσεις που αναγκάζουν τον χρήστη να κάνει κλικ χρησιμοποιώντας ένα ψεύτικο κουμπί παράβλεψης ή εμφανίζοντας ξαφνικά διαφημίσεις σε περιοχές της εφαρμογής όπου ο χρήστης συνήθως πατάει για κάποια άλλη λειτουργία.
 • Μια διαφήμιση που χρησιμοποιεί ψεύτικο κουμπί παράβλεψης.
  Μια διαφήμιση που εμφανίζεται ξαφνικά σε μια περιοχή όπου ο χρήστης έχει συνηθίσει να πατάει για λειτουργίες εντός εφαρμογής.

 

Παρέμβαση σε εφαρμογές, διαφημίσεις τρίτων ή λειτουργικότητα συσκευής

Οι διαφημίσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή σας δεν πρέπει να παρεμβαίνουν σε άλλες εφαρμογές, διαφημίσεις ή στη λειτουργία της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των κουμπιών και των θυρών της συσκευής ή του συστήματος. Σε αυτές περιλαμβάνονται επικαλύψεις, συνοδευτικές λειτουργίες ή στοιχεία διαφημίσεων με γραφικά στοιχεία. Οι διαφημίσεις πρέπει να προβάλλονται μόνο εντός της εφαρμογής όπου εμφανίζονται.
Παραδείγματα συνηθισμένων παραβάσεων
 • Διαφημίσεις που προβάλλονται εκτός της εφαρμογής όπου εμφανίζονται:

  Περιγραφή: Ο χρήστης μεταβαίνει στην αρχική οθόνη από αυτήν την εφαρμογή και ξαφνικά μια διαφήμιση εμφανίζεται στην αρχική οθόνη.

 
 • Διαφημίσεις που ενεργοποιούνται από το κουμπί αρχικής οθόνης ή άλλες δυνατότητες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την έξοδο από την εφαρμογή:

  Περιγραφή: Ο χρήστης επιχειρεί να κλείσει την εφαρμογή και να μεταβεί στην αρχική οθόνη, αλλά η αναμενόμενη ροή διακόπτεται από μια διαφήμιση.

 

Ακατάλληλες διαφημίσεις

Οι διαφημίσεις που εμφανίζονται εντός της εφαρμογής σας πρέπει να είναι κατάλληλες για το κοινό για το οποίο προορίζεται η εφαρμογή, ακόμα και αν το ίδιο το περιεχόμενο συμμορφώνεται με τις πολιτικές μας.
Παραδείγματα συνηθισμένων παραβάσεων
      ① Αυτή η διαφήμιση είναι ακατάλληλη (Έφηβοι) για το κοινό για το οποίο προορίζεται η εφαρμογή (7+)

      ② Αυτή η διαφήμιση είναι ακατάλληλη (Ενήλικες) για το κοινό για το οποίο προορίζεται η εφαρμογή (12+)

 

 

Χρήση του αναγνωριστικού διαφημίσεων Android

Η έκδοση 4.0 των Υπηρεσιών Google Play περιέχει νέα API και ένα αναγνωριστικό για χρήση από παρόχους διαφημίσεων και αναλυτικών στοιχείων. Οι όροι για τη χρήση αυτού του αναγνωριστικού βρίσκονται παρακάτω.

 • Χρήση. Το αναγνωριστικό διαφημίσεων Android πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για διαφημίσεις και αναλυτικά στοιχεία χρηστών. Η κατάσταση της ρύθμισης "Εξαίρεση από διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος" ή "Εξαίρεση από εξατομίκευση διαφημίσεων" θα πρέπει να επαληθεύεται σε κάθε πρόσβαση του αναγνωριστικού.
 • Συσχέτιση με στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης ή άλλα αναγνωριστικά.
  • Χρήση στη διαφήμιση: Το αναγνωριστικό διαφήμισης δεν πρέπει να συνδέεται με μόνιμα αναγνωριστικά συσκευής (για παράδειγμα: SSAID, διεύθυνση MAC, IMEI κ.λπ.) για οποιονδήποτε σκοπό διαφήμισης. Το αναγνωριστικό διαφήμισης μπορεί να συνδέεται μόνο με στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης με τη ρητή συναίνεση του χρήστη.
  • Χρήση στο Analytics: Το αναγνωριστικό διαφήμισης μπορεί να συνδέεται μόνο με στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης ή να συσχετίζεται με τυχόν μόνιμο αναγνωριστικό συσκευής (για παράδειγμα: SSAID, διεύθυνση MAC, IMEI κ.λπ.) με τη ρητή συναίνεση του χρήστη.
 • Σεβασμός στις επιλογές των χρηστών. Κατά την επαναφορά, ένα νέο αναγνωριστικό διαφήμισης δεν πρέπει να συνδέεται με προηγούμενο αναγνωριστικό διαφήμισης ή με δεδομένα που προέρχονται από προηγούμενο αναγνωριστικό διαφήμισης χωρίς τη ρητή συναίνεση του χρήστη. Επιπλέον, πρέπει να συμμορφώνεστε με τη ρύθμιση "Εξαίρεση από διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος" ή "Εξαίρεση από εξατομίκευση διαφημίσεων" του χρήστη. Αν κάποιος χρήστης έχει ενεργοποιήσει αυτήν τη ρύθμιση, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το αναγνωριστικό διαφήμισης για τη δημιουργία προφίλ χρήστη για διαφημιστικούς σκοπούς ή για στόχευση χρηστών με εξατομικευμένες διαφημίσεις. Στις επιτρεπόμενες δραστηριότητες περιλαμβάνονται οι διαφημίσεις με βάση τα συμφραζόμενα, ο περιορισμός συχνότητας, η παρακολούθηση μετατροπών, οι αναφορές, η ασφάλεια και ο εντοπισμός απάτης.
 • Διαφάνεια προς τους χρήστες. Η συλλογή και χρήση του αναγνωριστικού διαφήμισης και η δέσμευση σε αυτούς τους όρους θα πρέπει να γνωστοποιούνται στους χρήστες με μια νομικά επαρκή ειδοποίηση απορρήτου. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα πρότυπά μας για το απόρρητο, ανατρέξτε στην πολιτική για τα Δεδομένα χρήστη.
 • Τήρηση των όρων χρήσης. Το αναγνωριστικό διαφήμισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σύμφωνα με αυτούς τους όρους, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε μέρους με το οποίο ενδέχεται να το μοιραστείτε εντός των επιχειρησιακών σας δραστηριοτήτων. Όλες οι εφαρμογές που ανεβαίνουν ή δημοσιεύονται στο Google Play πρέπει να χρησιμοποιούν το αναγνωριστικό διαφήμισης (όποτε αυτό διατίθεται σε κάποια συσκευή) αντί για οποιοδήποτε άλλο αναγνωριστικό συσκευής για τυχόν διαφημιστικούς σκοπούς.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας