Vấn đề về tài khoản, đăng ký và thanh toán

Bạn có thể tự xử lý phần lớn các vấn đề thường gặp về việc đăng ký hoặc sử dụng tài khoản Play Console. Đối với những vấn đề bạn không xử lý được, nhóm hỗ trợ của chúng tôi có thể trợ giúp bạn.

Chọn vấn đề về tài khoản

Lỗi khi đăng ký tài khoản Play Console

Trong quá trình đăng ký, nếu thấy thông báo cho biết khoản thanh toán của bạn đã bị từ chối, thì bạn có thể cần cập nhật phương thức hoặc địa chỉ thanh toán trên hồ sơ thanh toán. Nếu cách đó không giải quyết được vấn đề, hãy tham khảo danh sách giải pháp cho những vấn đề thanh toán thường gặp.

Nếu phương thức thanh toán của bạn không bị từ chối nhưng bạn gặp phải vấn đề khác trong khi đăng ký, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Không thể xác minh email hoặc số điện thoại

Nếu bạn gặp vấn đề khi xác minh email hoặc số điện thoại của mình, hãy truy cập vào trang Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Tài khoản bị chấm dứt

Bằng việc phát hành ứng dụng trên Google Play, bạn đồng ý tuân thủ Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển của Google PlayThỏa thuận phân phối dành cho nhà phát triển. Google không bắt buộc phải gửi cảnh báo cho bạn trước khi tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn.

Những biện pháp xoá, tạm ngưng và cảnh báo ứng dụng đều bị tính là lượt cảnh cáo ảnh hưởng tiêu cực đến trạng thái tốt của tài khoản Play Console. Việc vi phạm chính sách nhiều lần hoặc nghiêm trọng có thể khiến tài khoản Play Console bị chấm dứt.

Nếu tài khoản bị chấm dứt

Sau khi tài khoản nhà phát triển bị chấm dứt, tất cả ứng dụng của bạn sẽ bị xoá khỏi Google Play, đồng thời người dùng, số liệu thống kê và điểm xếp hạng liên quan đến những ứng dụng đó đều biến mất. Ngoài ra, bạn sẽ không thể phát hành ứng dụng mới.

Nếu tài khoản của bạn bị chấm dứt do vi phạm Thỏa thuận phân phối dành cho nhà phát triển, chúng tôi sẽ không thể chấp nhận các ứng dụng sau này của bạn. Do vậy, bạn vui lòng không đăng ký tài khoản Play Console mới. Ngoài ra, mọi tài khoản nhà phát triển liên quan cũng sẽ bị tạm ngưng vĩnh viễn, và chúng tôi còn chấm dứt mọi tài khoản mới bạn tìm cách tạo mà không hoàn lại phí đăng ký nhà phát triển.

Kháng nghị việc chấm dứt tài khoản

Nhóm hỗ trợ của chúng tôi chỉ có thể khôi phục tài khoản Play Console nếu xảy ra nhầm lẫn và tài khoản cũng như ứng dụng của bạn được xác định là không vi phạm Thỏa thuận phân phối dành cho nhà phát triển của chúng tôi.

Nếu cho rằng tài khoản của mình không nên bị chấm dứt, bạn có thể gửi kháng nghị. Nhóm hỗ trợ của chúng tôi chỉ có thể phản hồi các đơn kháng nghị bằng tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Hàn.

Không thể truy cập vào tài khoản

Nếu tài khoản của bạn không bị chấm dứt nhưng bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào Play Console, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Xóa tài khoản Play Console

Xóa tài khoản Play Console có ứng dụng đã phát hành

Nếu bạn đã phát hành ứng dụng và người dùng đã cài đặt những ứng dụng đó, thì chúng tôi không thể xóa tài khoản Play Console của bạn. Theo Thỏa thuận phân phối dành cho nhà phát triển, người dùng được phép cài đặt lại ứng dụng với số lần không giới hạn với điều kiện họ có một tài khoản đang hoạt động.

Tuy nhiên, nếu một nhà phát triển có tài khoản Play Console riêng muốn mua lại các ứng dụng của bạn, nhóm hỗ trợ của chúng tôi có thể chuyển các ứng dụng đó sang tài khoản của họ. Sau khi tất cả các ứng dụng được chuyển khỏi tài khoản của bạn, chúng tôi có thể xóa tài khoản đó và hoàn lại cho bạn phí đăng ký tài khoản nhà phát triển. Việc xóa Tài khoản Google sẽ không tự động xóa tài khoản nhà phát triển.

Xóa tài khoản Play Console chưa có ứng dụng nào được phát hành

Nếu bạn chưa phát hành ứng dụng nào hoặc người dùng chưa tải ứng dụng nào của bạn xuống, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi. Việc xóa Tài khoản Google sẽ không tự động xóa tài khoản nhà phát triển.

Chuyển ứng dụng sang tài khoản khác

Khi bạn chuyển ứng dụng sang một tài khoản Play Console khác, toàn bộ số liệu thống kê của ứng dụng sẽ được chuyển theo. Để chuyển ứng dụng nhanh chóng, hãy làm theo hướng dẫn về cách Chuyển ứng dụng sang tài khoản nhà phát triển khácliên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Chọn vấn đề về thanh toán

Hệ thống chưa xử lý khoản thanh toán phí đăng ký

Nếu chưa quá 48 giờ kể từ khi bạn đăng ký tài khoản Play Console, vui lòng đợi thêm để hệ thống xử lý khoản thanh toán và tạo tài khoản cho bạn.

Nếu đã qua 48 giờ kể từ khi bạn đăng ký nhưng khoản thanh toán của bạn vẫn chưa được xử lý, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Vấn đề về hồ sơ thanh toán của người bán

Nhà phát triển tại nhiều quốc gia có thể đăng ký làm người bán và bán các ứng dụng có tính phí trên Google Play. Nếu bạn có đủ năng lực pháp lý để kinh doanh tại một quốc gia được hỗ trợ và bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của Google Payments dành cho quốc gia đó, thì bạn có thể đăng ký làm người bán ở quốc gia đó.

Nếu bạn có thắc mắc khác về cách thiết lập hồ sơ thanh toán, hãy truy cập trung tâm trợ giúp của Google Payments dành cho người bán.

Thay đổi đơn vị tiền tệ trên tài khoản Play Console

Nếu muốn chuyển sang sử dụng đơn vị tiền tệ khác cho tài khoản Play Console, thì bạn cần tạo một tài khoản Play Console mới bằng một địa chỉ email khác. Nếu cần một Tài khoản Google mới, thì bạn có thể tạo bất cứ lúc nào.

Khi tạo tài khoản, bạn có thể chọn một quốc gia khác để thay đổi đơn vị tiền tệ mà tài khoản đó sử dụng. Sau khi bạn tạo một tài khoản mới, nhóm hỗ trợ của chúng tôi có thể chuyển ứng dụng của bạn sang tài khoản mới đó. Phí đăng ký ban đầu của bạn sẽ được hoàn lại sau đó.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
92637
false