Account-, registratie- en betalingsproblemen

Als u problemen ondervindt bij de registratie voor of het gebruik van uw Play Console-account, zijn er veel algemene problemen die u zelf kunt oplossen. Ons ondersteuningsteam kan u helpen met de rest.

Selecteer een accountprobleem

Fout tijdens de registratie voor een Play Console-account

Als u tijdens de registratie een bericht ziet dat uw betaling is geweigerd, moet u mogelijk uw betalingsprofiel updaten met een andere betaalmethode of een ander factuuradres. Als dat niet werkt, vindt u hier een lijst met oplossingen voor veelvoorkomende betalingsproblemen.

Als uw betaalmethode niet is geweigerd maar u een ander probleem heeft ondervonden tijdens de registratie, neemt u contact op met ons ondersteuningsteam.

Account is beëindigd

Door apps te publiceren op Google Play, gaat u akkoord met het programmabeleid voor ontwikkelaars van Google Play en de distributieovereenkomst voor ontwikkelaars. Google is niet verplicht u een waarschuwing te sturen voordat uw account wordt opgeschort of beëindigd.

Verwijderingen, opschortingen en waarschuwingen met betrekking tot apps hebben allemaal een negatieve invloed op de goede reputatie van uw Play Console-account. Herhaalde of ernstige beleidsschendingen kunnen tot gevolg hebben dat uw Play Console-account wordt beëindigd.

Als uw account is beëindigd

Als uw ontwikkelaarsaccount wordt beëindigd, worden al uw apps verwijderd van Google Play en vervallen alle gebruikers, statistieken en beoordelingen die aan deze apps zijn gekoppeld. Ook kunt u geen nieuwe apps publiceren.

Als uw account is beëindigd vanwege een schending van de distributieovereenkomst voor ontwikkelaars, kunnen we geen toekomstige apps van u registreren. Registreer u daarom niet voor een nieuw Play Console-account. Bovendien worden alle gerelateerde accounts ook definitief opgeschort en worden alle nieuwe accounts die u probeert te openen, beëindigd zonder teruggave van de registratiekosten voor ontwikkelaars.

Bezwaar maken tegen de beëindiging van een account

Ons ondersteuningsteam kan een Play Console-account alleen herstellen als er een fout is gemaakt en is vastgesteld dat uw account en apps onze distributieovereenkomst voor ontwikkelaars niet schenden.

Als u denkt dat uw account niet had mogen worden beëindigd, kunt u een bezwaar indienen. Ons ondersteuningsteam kan alleen reageren op bezwaren die worden ingediend in het Engels.

Geen toegang tot uw account

Als uw account niet is beëindigd, maar u problemen ondervindt met inloggen bij uw Play Console, neemt u contact op met ons ondersteuningsteam

Een Play Console-account annuleren

Een Play Console-account met gepubliceerde apps annuleren

Als u al apps heeft gepubliceerd die gebruikers hebben geïnstalleerd, kunnen we uw Play Console-account niet sluiten. Als onderdeel van de distributieovereenkomst voor ontwikkelaars hebben gebruikers recht op een onbeperkt aantal herinstallaties van apps. Hiervoor is een actief account vereist.

Als een ontwikkelaar met een afzonderlijk Play Console-account uw apps echter wil overnemen, kan ons ondersteuningsteam uw apps overzetten naar dat account. Nadat alle apps zijn overgezet vanuit uw account, kunnen we uw account sluiten en uw registratiekosten voor ontwikkelaars terugbetalen.

Een Play Console-account zonder gepubliceerde apps annuleren

Als u geen apps heeft gepubliceerd of gebruikers geen van uw apps hebben gedownload, neemt u contact op met ons ondersteuningsteam.

Apps overzetten naar een ander account

Wanneer u apps overzet naar een ander Play Console-account, worden alle statistieken van de apps samen met die apps overgezet. Als u uw apps snel wilt overzetten, volgt u zorgvuldig de instructies en neemt u contact op met ons ondersteuningsteam.

Selecteer een betalingsprobleem

Uw betaling van de registratiekosten is niet verwerkt

Als het nog geen 48 uur geleden is dat u zich voor een Play Console-account heeft geregistreerd, moet u wat langer wachten voordat uw betaling is verwerkt en uw account is gemaakt.

Als het langer dan 48 uur geleden is dat u zich heeft geregistreerd en uw betaling nog niet is verwerkt, neemt u contact op met ons ondersteuningsteam.

Problemen met een betalingsprofiel voor verkopers

Ontwikkelaars in veel landen kunnen zich registreren als verkopers en betaalde apps verkopen op Google Play. Als u wettelijk zaken mag doen in een van de ondersteunde landen en akkoord gaat met de servicevoorwaarden van Google Payments van dat land, kunt u zich voor dat land registreren als verkoper.

Als u andere vragen heeft over het instellen van een betalingsprofiel, gaat u naar het Helpcentrum van Google Payments voor verkopers.

Valuta wijzigen in een Play Console-account

Als u uw Play Console-account wilt instellen op een andere valuta, moet u een nieuw Play Console-account maken met een ander e-mailadres. Als u een nieuw Google-account wilt maken, kunt u dat op elk gewenst moment hier doen.

Wanneer u uw account maakt, kunt u een ander land selecteren om de valuta te wijzigen die voor uw account wordt gebruikt. Nadat u een nieuw account heeft gemaakt, kan ons ondersteuningsteam uw apps overzetten naar uw nieuwe account en vervolgens uw oorspronkelijke registratiekosten terugbetalen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?