Felsöka problem med appstatistik

Om du har problem med statistikuppgifterna för appen kanske informationen nedan kan vara till hjälp.

Varför har antalet installationer per dag sjunkit?

Om antalet installationer sjunker kan det bero på att appen har ändrats på något av följande sätt:

 • Nya behörigheter har lagts till så att användarna måste godkänna ändringarna manuellt
 • Urvalet länder eller språk som appen distribueras till har ändrats
 • Annonseringen har ändrats
 • Appens placering har ändrats i butiken
 • En operatör har förinstallerat appen (systemappar räknas bara i statistiken efter en första uppdatering via Play Butik).

Kontakta vårt supportteam om ovanstående orsaker inte verkar gälla dig.

Det är problem med statistikrapporten jag laddade ned.

Om det inte går att öppna rapporten du laddade ned från Play Console kontaktar du vårt supportteam.

Visa uppdateringar av statistiken för Google Play

Augusti 2019: Korrigering av fel vid prenumerationsanalys

Den 21 augusti åtgärdade vi ett fel i vår prenumerationsdata. I många appar kan detta ha lett till en ändring av antalet aktiva prenumerationer som har angetts på Play Console och i CSV-exporter vid prenumerationsanalys under det senaste året eller ännu längre tillbaka.
Rapporten om beräknade intäkter påverkas inte av ändringen, vare sig på Play Console eller i CSV-exporterna.
Uppgifter som är äldre än den 25 maj 2018 gick inte att åtgärda och har tagits bort från Play Console.

Juli–augusti 2019: Felaktig attribution av djuplänkstrafik

Mellan den 25 juli och den 8 augusti 2019 klassades merparten av trafiken från andra förvärvskanaler felaktigt som Play Butik (organiskt). Du kan se en ökning av besök i Play Butik (organiskt) under den här perioden.Vi kan inte korrigera data för den här tidsperioden.

Maj–juli 2019: För låga resultatvärden redovisade för förvärv efter sökning i Play Butik

Mellan 28 maj och 31 juli 2019 räknades inte besök och installationer efter förhandsgranskning av butiksuppgifterna (då användarna ser skärmdumpar och kan installera direkt från sökresultaten) med i förvärvskanalen för sökning i Play Butik. Sådana installationer redovisades i stället under Antal installationer som inte föregåtts av besök på sidan med butiksuppgifter.
Under den här perioden kan antalet besök och installationer efter sökning i Play Butik ha minskat och antalet installationer som inte föregåtts av besök på sidan med butiksuppgifter ha ökat.Vi kan inte korrigera data för den här tidsperioden.

4 mars 2019: Avvikelse i installationsdata

Under perioden 4–6 mars 2019 rapporterades vissa uppdateringar felaktigt som en avinstallation följd av en installation.
Installationssiffrorna för den här tidsperioden kan vara för höga.
15 oktober 2018: Uppdatering av datakälla

Datakällan för vissa mätvärden på Play Console har uppdaterats. Den nya datakällan har precisare statistik för vissa mätvärden (t.ex. Installationer på aktiva enheter).

Även andra mätvärden och de flesta dimensioner (t.ex. operatör och språk) kan ha ändrats.

17 juli 2018: Förinstallationer tas med i installationsstatistiken

Från och med 17 juli 2018 tas mer omfattande data om förinstallationer med i installationsstatistiken.

Om det finns enheter där din app är förinstallerad kan Antalet installationer efter användare, Antalet installationer efter enhet och Antalet installationer på aktiva enheter öka.

16 juli 2018: Utfasning av Växande installationer efter användare

Från och med den 16 juli 2018 är data om appens växande installationer efter användare inte längre tillgänglig på sidan Statistik.

Om du behöver beräkna denna datapunkt kan du använda den slutgiltiga posten för appens växande installationer efter användare och lägga till antalet installationer efter användare sedan det datumet.

Maj 2018: Ändringar i data på Play Console

Under de närmaste veckorna genomförs några ändringar av uppgifter i rapporter, om borttagna appar och i kontot på Play Console.

25 oktober 2017: Uppgifter för nya, aktiva och uppsagda prenumerationer uppdaterades

Vissa avvisade köp av prenumerationer felkategoriserades som påbörjade prenumerationer mellan 9 maj 2017 och 17 juli 2017.

Rapporter om försäljning och utbetalningar påverkades inte, men uppgifterna om nya, aktiva och uppsagda prenumerationer kan ha överdrivits i andra rapporter från Google Play Console.

Uppgifterna från tidsperioden har nu korrigerats.

5 december 2016: Ökad uppdateringsfrekvens för uppgifter om antalet installationer och avinstallationer per dag efter användare

Från och med den 5 december 2016 minskar fördröjningen som uppstår när appens uppgifter om antalet installationer per dag efter användare och antalet avinstallationer per dag efter användare på sidan Statistik uppdateras. Detta innebär att du får tillgång till dessa uppgifter tidigare.

För vissa appar kan det under det aktuella datumet uppstå en viss förskjutning i uppgifterna om antalet installationer per dag efter användare och antalet avinstallationer per dag efter användare.

30 november 2016: Ändring av resultat från butiksuppgiftsexperimentet och uppgifter om aktuella installationer för appen

Resultat från butiksuppgiftsexperimentet

Från och med 30 november 2016 baseras resultat från nya och väntande butiksexperiment på mätvärdet för antalet installationer på aktiva enheter.

Om du startade ett experiment före 1 september som har ett schemalagt slutdatum efter 1 december finns uppgifter tillgängliga från och med 1 september. För att du ska få de mest exakta resultaten rekommenderar vi att du avslutar alla experiment som startades före 1 september och skapar ett nytt experiment.

Uppgifter om nuvarande installationer

Uppgifter om antalet aktuella installationer efter enhet och antalet aktuella installationer efter användare fortsätter att vara tillgängliga fram till den 30 november 2016 på sidan Statistik och i exporter. Om du vill se uppgifter efter 30 november använder du antalet installationer på aktiva enheter i stället.

Mer information finns i avsnittet Nytt mätvärde för antalet installationer på aktiva enheter nedan.

29 september 2016: Nytt mätvärde för antalet installationer på aktiva enheter

Vi har infört ett nytt mätvärde för antalet installationer på aktiva enheter. Mätvärdet visas till en början på sidan Statistik för appen och det finns uppgifter tillgängliga från och med 1 september.

Senare i år ersätter vi mätvärdena för antalet aktuella installationer efter enhet och antalet aktuella installationer efter användare med det nya mätvärdet i alla aktuella rapporter. Historikdata med de ersatta mätvärdena kommer att finnas kvar i diagram och i CSV-filer för nedladdning.

Varför ändras statistiken över antalet installationer?

Mätvärdet Installationer på aktiva enheter visar hur många enheter där din app finns installerad som har varit online minst en gång under de senaste 30 dagarna.

I antalet aktuella installationer efter enhet och antalet aktuella installationer efter användare räknades även enheter som inte varit aktiva på flera månader med. I och med övergången till antalet installationer på aktiva enheter koncentrerar vi oss på de enheter som har använts under de senaste 30 dagarna, så att du ska kunna se engagemanget bland användarna nyligen.

Inverkan på statistiken

Eftersom antalet aktuella installationer efter enhet och antalet aktuella installationer efter användare avsåg en längre aktivitetsperiod är det rimligt att förvänta sig att siffrorna för antalet installationer på aktiva enheter blir lägre.

Tidsplan

Vi håller dig underrättad om hur arbetet med att föra in ändringen fortskrider via aviseringar på Play Console.

 1. Öppna Play Console.
 2. Välj klockikonen Meddelande som du hittar uppe till höger på alla sidor.

Så här ser planen ut:

Datum Inverkan på data
29/9
 • Antalet installationer på aktiva enheter visas som en tillagd datapost på sidan Statistik för appen.
3/11
 • Antalet installationer på aktiva enheter blir standardmätvärdet på sidan Statistik och Alla appar och i appen Play Console.
 • Antalet aktuella installationer efter enhet och antalet aktuella installationer efter användare finns kvar på sidan Statistik.
30/11
 • Antalet aktuella installationer efter enhet och antalet aktuella installationer efter användare uppdateras inte längre.
 • Historikdata finns kvar i diagram och CSV-exporter.
29 november 2015: Ändring av antalet aktuella installationer efter användare, antalet aktuella installationer efter enhet och det totala antalet installationer efter användare

Från och med den 29 november 2015 införs nya kriterier för hur användar- och installationsstatistiken ska beräknas med hänsyn till användare och enheter som blivit inaktiva. Följande mätvärden påverkas av ändringen: antalet aktuella installationer efter användare, antalet aktuella installationer efter enhet och det totala antalet installationer efter användare.

Statistiken för vissa appar kan börja sjunka med tiden när vi har infört ändringarna.

27 juni 2015: uppdatering av installationsstatistik för Google Play

Den 27 juni 2015 uppdaterade vi installationsstatistiken i Play Console så att den innehåller mer exakt och pålitlig data.

Det här innebär att vissa utvecklare kan se små ändringar i apparnas installations- och avinstallationsdata på sidan Statistik.

28 maj 2014: räkning av förinstallerade appar och flera användare på samma enhet
Den 28 maj 2014 uppdaterade vi statistiken för att korrigera metoden för att räkna återställning av standardinställningarna och appar som används av flera användare på samma enhet. För de flesta utvecklare blir påverkan på statistiken minimal, men vissa utvecklare kan se betydande skillnader i antalet nya enheter per dag som appen har installerats på, antalet enheter per dag som appen har avinstallerats från och antalet aktuella installationer efter enhet.
5 augusti 2013: uppdatering för bättre identifiering av aktiva enheter
Den 5 augusti 2013 uppdaterade vi våra statistikalgoritmer för att lättare kunna identifiera aktiva enheter. Uppdateringen ger exaktare statistik över aktiva enhetsinstallationer och aktiva användarinstallationer. När den nya algoritmen har lanserats kan du märka att vissa mätvärden för din app har ändrats. Den här ändringen påverkar många appar men vi uppskattar att skillnaden för de flesta appar är mindre än två procent.
December 2012–januari 2013: möjlig nedgång i det totala antalet användarinstallationer och enhetsinstallationer för betalappar på grund av datamigrering
Under perioden december 2012 till januari 2013 kan det hända att utvecklare ser en minskning av det totala antalet användarinstallationer och det totala antalet installationer av betalappar som visas på Play Console. Detta beror på en pågående datamigrering och är det verkliga antalet för appen. Migreringen görs i etapper och pågår till och med januari 2013. Migreringen påverkar inte tidigare utbetalningar till utvecklare.
Den 4 april 2012: bättre identifiering av Android-plattformens version
Den 4 april 2012 förbättrade vi precisionen för statistiken vad gäller Android-plattformens versionsnummer. Detta leder till att färre enheter klassificeras som ”övriga” eller ”0” och att fler enheter klassificeras korrekt.
Den 13 februari 2012: inaktiva Android-enheter
Den 13 februari 2012 tog vi bort data om Android-enheter som inte längre är aktiva, vilket korrigerade antalet aktiva användare och enheter för många appar.
28 januari 2012: för lågt totalt antal användarinstallationer
Den 28 januari 2012 löste vi ett problem som orsakade att ett för litet antal totala användarinstallationer räknades.
Den 2 maj 2011: ändring av det totala antalet installationer
Den 2 maj 2011 började vi räkna antalet installationer på ett annat sätt i Play Console. Tidigare räknades installationerna per användare, och vi tog inte hänsyn till vissa typer av avinstallationer (t.ex. om enheten återställdes till standardinställningarna). Installationerna räknas nu per enhet, och eventuella dubbletter filtreras ut mer effektivt. Detta ger en mer exakt statistik över hur din app har distribuerats i Androids ekosystem.

Den här ändringen innebär att det kan se ut som om det totala antalet installationer minskade markant vid ett tillfälle. Vi beklagar om detta orsakade förvirring.

Den 18 oktober 2011: antalet aktiva installationer minskade
Från den 18 oktober 2011 kan utvecklare märka en minskning i antalet aktiva installationer som visas i Play Console. Tidigare kunde en uppdatering ibland räknas som en installation på en enhet. Nu använder vi en annan beräkningsmetod, och en uppdatering räknas inte längre som en installation. Numera visar siffrorna för aktiva installationer det faktiska antalet installationer på enheter. Observera att det totala antalet installationer inte påverkas.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?