Spåra appresultat med appen Play Console

Med appen Play Console kan du granska statistik och ekonomiuppgifter om en app och få aviseringar oavsett var du befinner dig. Du kan även stoppa lanseringar i etapper eller granska och tillämpa resultat från experiment med butiksuppgifter.

Hämta appen Play Console

 1. Lägg till utvecklarkontot för Google Play på enheten, om du inte redan har gjort det.
 2. Besök Google Play eller öppna appen Google Play Butik Google Play Butik.
 3. Sök efter och välj appen Play Console Console-appen.
 4. Tryck på Installera.
 5. Följ anvisningarna på skärmen.

Välja utvecklarkonto

Så här väljer du vilket konto du vill använda i appen Play Console:

 1. Öppna appen Play Console Console-appen.
 2. Välj utvecklarkontot och tryck på OK om du ombes att göra det.
 3. Tryck på menyikonen Meny-ikon.
 4. Namnet och e-postadressen för kontot du använder visas.
 5. Om du har flera utvecklarkonton kopplade till e-postadressen väljer du det du vill använda. Tryck på nedåtpilen Rullgardinsmeny om du vill välja en annan e-postadress.

Få information när du är på språng

När du har appen Play Console kan du göra följande:

Konfigurera aviseringar

När du får en avisering från appen Play Console visas den i statusfältet på enheten.

Aktivera eller inaktivera aviseringar

 1. Öppna appen Play Console Console-appen.
 2. Tryck på menyikonen Meny-ikon > Inställningar.
 3. Välj om du vill få aviseringar för alla appar eller endast stjärnmärkta.
 4. Dra reglaget bredvid en aviseringstyp som du vill aktivera åt höger så att det blir blått. Om du vill stänga av en aviseringstyp drar du reglaget åt vänster så att det blir grått.
Typer av mobilappsaviseringar
Typ av avisering Beskrivning
Viktigt för företaget
 • Aviseringar som är viktiga för företaget är aktiverade som standard.
 • Detta inkluderar ändringar i appens status, till exempel
  • avslagna appar
  • avslagna appuppdateringar
  • avstängda appar
  • borttagna appar.
Appuppdateringar
 • Aviseringar om versionsuppdateringar är inaktiverade som standard.
 • Detta inkluderar publiceringsuppdateringar, till exempel väntande eller publicerade appuppdateringar.
Recensioner
 • Recensionsaviseringar är inaktiverade som standard.
 • Talar om när användare har skrivit nya eller uppdaterat befintliga recensioner. Öppna Visa och analysera appens betyg och recensioner om du vill veta hur du svarar på en recension.
Experiment
 • Experimentaviseringar är inaktiverade som standard.
 • Talar om när resultaten från butiksuppgiftsexperimentet är klara.

Visa appar och versionsinformation

Fäst dina favoritappar

Alla appar som är kopplade till utvecklarkontot visas i följande ordning som standard:

 • Publicerade appar
 • Borttagna appar
 • Appar med överträdelser

Välj nålikonen när du vill fästa en app högst upp i listan.

Visa versionsinformation för APK-filen

Så här visar du versionsinformation och publiceringsdatum för APK-filerna som är under produktion, lansering i etapper eller alfa-/betatestning:

 1. Öppna appen Play Console Console-appen.
 2. Välj en app.
 3. Tryck på kortet Aktiva distributionskanaler.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?