Použitie aplikácie Play Console na sledovanie výkonnosti aplikácie

V aplikácii Play Console si môžete prezrieť štatistiky a finančné údaje vašej aplikácie, získavať upozornenia, kdekoľvek budete, zastaviť zavádzanie po etapách alebo skontrolovať a použiť výsledky experimentu so záznamom v obchode.

Získanie aplikácie Play Console

 1. Ak ste to ešte neurobili, pridajte si účet vývojára Google Play do svojho zariadenia.
 2. Prejdite do služby Google Play alebo otvorte aplikáciu Obchod Google Play Obchod Google Play.
 3. Vyhľadajte aplikáciu Play Console Aplikácia Console a vyberte ju.
 4. Klepnite na možnosť Inštalovať.
 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Voľba účtu vývojára

Ak chcete zvoliť účet, ktorý budete používať v aplikácii Play Console, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Play Console Aplikácia Console.
 2. Ak sa zobrazí výzva, vyberte svoj účet vývojára a klepnite na tlačidlo OK.
 3. Klepnite na ikonu ponuky Ikona ponuky.
 4. Zobrazí sa meno a e-mailová adresa aktuálneho účtu.
 5. Ak máte k e-mailovej adrese priradených viacero účtov vývojára, vyberte ten, ktorý chcete použiť. Ak chcete vybrať inú e-mailovú adresu, klepnite na šípku nadol Rozbaľovacia šípka.

Získavajte aktuálne informácie, kdekoľvek budete

Po nainštalovaní aplikácie Play Console môžete:

Nastavenie upozornení

Prijaté upozornenia z aplikácie Play Console sa zobrazia v stavovom riadku vášho zariadenia.

Zapnutie alebo vypnutie upozornení

 1. Otvorte aplikáciu Play Console Aplikácia Console.
 2. Klepnite na ikonu ponuky Ikona ponuky > Nastavenia.
 3. Zvoľte, či chcete dostávať upozornenia pre všetky aplikácie, alebo len pre aplikácie označené hviezdičkou.
 4. Vedľa typu upozornenia, ktorý chcete zapnúť, posuňte prepínač doprava, aby sa zmenil na modrý. Ak chcete určitý typ upozornenia vypnúť, posuňte prepínač doľava, aby sa zmenil na sivý.
Typy upozornení mobilnej aplikácie
Typ upozornenia Popis
Dôležité upozornenia
 • Dôležité upozornenia sú predvolene zapnuté.
 • Zahrnujú zmeny stavu vašej aplikácie, napríklad:
  • odmietnutia aplikácie,
  • odmietnutia aktualizácie aplikácie,
  • pozastavenia aplikácie,
  • odstránenia aplikácie.
Aktualizácie aplikácií
 • Upozornenia na aktualizované vydania sú predvolene vypnuté.
 • Zahrnujú informácie o zverejnení aktualizácií, napríklad aktualizácie aplikácií čakajúce na zverejnenie alebo už zverejnené aktualizácie.
Recenzie
 • Upozornenia na recenzie sú predvolene vypnuté.
 • Informuje o tom, keď používatelia napíšu nové recenzie alebo aktualizujú existujúce recenzie. Postup, ako odpovedať na recenziu, nájdete v časti Hodnotenia a recenzie aplikácie.
Experimenty
 • Upozornenia na experimenty sú predvolene vypnuté.
 • Informuje o tom, kedy sú výsledky experimentov so záznamom v obchode pripravené.

Zobrazenie aplikácií a podrobností o verzii

Pripnutie obľúbených aplikácií

Všetky aplikácie priradené k vášmu účtu vývojára sa predvolene zobrazujú v nasledujúcom poradí:

 • zverejnené aplikácie;
 • aplikácie, ktorých zverejnenie bolo zrušené;
 • aplikácie porušujúce pravidlá.

Ak chcete pripnúť aplikáciu na začiatok zoznamu, vyberte ikonu pripináčika .

Zobrazenie podrobností o vydaní súboru APK

Ak si chcete zobraziť podrobnosti o verzii a dátumy vydania vašich súborov APK, ktoré sú momentálne v produkcii, zavádzaní po etapách alebo alfa/beta testovaní, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Play Console Aplikácia Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. Klepnite na kartu Aktívne distribučné kanály.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?