Nastavenie cien a distribúcia aplikácie

V konzole Play Console môžete nastaviť svoje aplikácie ako platené alebo bezplatné, vybrať krajiny, v ktorých budú k dispozícii, a prihlásiť sa na ich distribúciu do ďalších zariadení s Androidom a programov.

Poznámka: Po zverejnení aplikácie alebo aktualizácie (vrátane zmeny ceny, pridania kódov SKU či zmeny nastavení distribúcie aplikácií) sa zmeny môžu v službe Google Play prejaviť až o niekoľko hodín.

 1. Prejdite do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. Vyberte položky Výskyt v obchode > Ceny a distribúcia.
 4. Vedľa položky „Táto aplikácia je“ vyberte možnosť Bezplatná alebo Platená.

Zmena nastavení platenej alebo bezplatnej aplikácie

 • Platenú aplikáciu môžete zmeniť na Bezplatnú.
 • Aplikáciu, ktorú poskytujete ako Bezplatnú, nie je možné zmeniť na Platenú. Ak chcete za aplikáciu účtovať peniaze, musíte vytvoriť novú aplikáciu s novým názvom balíka a nastaviť jej cenu.

Zadanie ceny

Na platené aplikácie a produkty v aplikácii ponúkané na Google Play sa vzťahuje transakčný poplatok.

Poznámka: Ak platenú aplikáciu alebo položku v aplikácii nedistribuujete do krajiny, pre ktorú ste zadali cenu, používatelia k nej nebudú mať prístup.

Platené aplikácie

Postup nastavenia ceny za platenú aplikáciu:

 1. Zriaďte si platobný profil. Na stanovenie sadzieb dane použite konzolu Play Console.
 2. Prezrite si zoznam mien a cenových rozsahov povolených podľa jednotlivých krajín.
 3. Na stránke Ceny a distribúcia v službe Play Console zadajte cenu.
  • Zadanú cenu použijeme ako základ na výpočet cien na konkrétnych trhoch. Cenu konvertujeme na miestnu menu, pripočítame daň (vo vybraných krajinách), upravíme ju podľa miestnych cenových vzorov a výmenných kurzov platných v čase nastavenia ceny aplikácie. Cenu môžete manuálne obnovovať, čím zaistíte, aby miestna cena zodpovedala aktuálnemu výmennému kurz.
  • Zadaná cena bude použitá v krajinách, kde nie je podporovaná miestna mena. Ak miestna mena nie je podporovaná, vygeneruje sa cena v USD alebo EUR. Ceny v USD alebo EUR sa vygenerujú na základe ceny, ktorú zadáte.
  • Mena pre každú krajinu je nastavená a nedá sa zmeniť.
Položky v aplikácii

Ak chcete nastaviť cenu položiek v aplikácii, prečítajte si o správe fakturácie v aplikácii.

Zobrazenie a aktualizácia miestnych cien

Platené aplikácie

Použitie predvolených miestnych cien

 1. Na stránke Cena a distribúcia vyberte jednotlivé krajiny alebo začiarknite políčko vedľa možnosti „Vybrať všetky krajiny“.
 2. V stĺpci Cena skontrolujte miestne ceny v jednotlivých krajinách.
  • Miestne ceny využívajú dnešný výmenný kurz a cenové vzory konkrétnych krajín.
  • Ak v určitej krajine miestna mena podporovaná nie je, bude použitá vami zadaná cena v predvolenej mene.

Aktualizácia predvolených miestnych mien

Aktualizácia miestnych cien, aby používali dnešný výmenný kurz a cenové vzory konkrétnych krajín:

 1. Začiarknite políčka vedľa požadovaných krajín.
 2. Vyberte možnosť Obnoviť výmenné kurzy.

Nastavenie vlastnej miestnej ceny:

 1. Vedľa požadovanej krajiny kliknite na možnosť Upraviť.
 2. Zadajte cenu, ktorú chcete použiť.
 3. Vyberte Použiť.

Viac o ponúkaní aplikácií vo viacerých menách

Položky v aplikácii

Ak chcete nastaviť cenu položiek v aplikácii, prečítajte si o správe fakturácie v aplikácii.

Použitie rovnakej ceny pre niekoľko položiek

Pomocou šablón na tvorbu cien môžete nastaviť alebo spravovať rovnakú skupinu cien pre niekoľko platených aplikácií alebo produktov v aplikácii. Ak aktualizujete šablónu na tvorbu cien, ceny všetkých položiek prepojených so šablónou sa zmenia, aby zodpovedali najnovším cenám uvedeným v šablóne.

V jednom účte vývojára môžete použiť až 100 rôznych šablón na tvorbu cien. Ku každej z nich môžete pripojiť až 1 000 položiek.

Požiadavky na povolenia šablóny na tvorbu cien
 • Pre aplikácie, ktoré chcete zahrnúť do šablóny na tvorbu cien, potrebujete povolenie na úpravu záznamu v obchode, cien a distribúcie.
 • Ak si chcete zobraziť všetky aplikácie zahrnuté v šablóne na tvorbu cien, potrebujete pre všetky aplikácie povolenie Zobrazenie informácií o aplikácii.
 • Ak nemôžete upraviť šablónu, ktorú ste vytvorili, skontrolujte, či niekto do šablóny nepridal aplikáciu, pre ktorú nemáte povolenie na prístup.
Pridanie položiek do šablóny na tvorbu cien
 1. Prejdite do služby Play Console.
 2. Vyberte Nastavenia Nastavenia > Šablóna na tvorbu cien > Nová šablóna na tvorbu cien.
 3. Zadajte názov šablóny.
 4. Zadajte cenu. Zadanú cenu použijeme ako základ na výpočet cien na konkrétnych trhoch. Cenu konvertujeme na miestnu menu, pripočítame daň (vo vybraných krajinách), upravíme ju podľa miestnych cenových vzorov a výmenných kurzov platných v čase nastavenia ceny aplikácie. Cenu môžete manuálne obnovovať, čím zaistíte, aby miestna cena zodpovedala aktuálnemu výmennému kurz.
  • Zadaná cena bude použitá v krajinách, kde nie je podporovaná miestna mena.
 5. Vyberte, či k zadanej cene má byť pripočítaná daň.
  • Ceny zahrnujú príslušnú daň: Túto možnosť použite, ak je vaša predvolená cena 9,99 EUR a vy chcete, aby všetky ceny na trhu v EÚ boli 9,99 EUR (bez ohľadu na daňové sadzby v jednotlivých krajinách).
  • Pripočítať príslušnú daň k cene: Predvolene bude k cene pripočítaná daň. To znamená, že použijeme predvolenú cenu 9,99 EUR a pripočítame k nej daň podľa sadzby v jednotlivých krajinách.
 6. Skontrolujte miestne ceny.
 7. Vyberte možnosť Vytvoriť šablónu.
 8. Prejdite na kartu Prepojené položky.
 9. V sekciách Prepojenie produktov v aplikácii a Prepojenie platených aplikácií vyberte názov aplikácie. Ak prepájate produkty v aplikácii, vyberte v zozname produkty v príslušnej aplikácii.
 10. Vyberte možnosť Odkaz. Úspešne prepojené položky sa zobrazia v sekcii Prepojené položky.
Obnovenie výmenných kurzov v šablóne na tvorbu cien

Po vytvorení šablóny na tvorbu cien môžete aktualizovať miestne ceny, aby používali dnešný výmenný kurz a cenové vzory konkrétnych krajín.

 1. Prejdite do služby Play Console.
 2. Vyberte Nastavenia Nastavenia > Šablóna na tvorbu cien.
 3. Vyberte šablónu na tvorbu cien.
 4. V stĺpci Krajina začiarknite políčka krajín, ktoré chcete aktualizovať.
 5. V hornej časti sekcie Miestne ceny kliknite na Obnoviť výmenné kurzy.
  • Ak je tlačidlo Obnoviť výmenné kurzy sivé, skontrolujte, či ste vybrali aspoň jednu krajinu.
 6. Vyberte Uložiť.
Odstránenie položiek zo šablóny na tvorbu cien
 1. Prejdite do služby Play Console.
 2. Vyberte Nastavenia Nastavenia > Šablóna na tvorbu cien.
 3. Vyberte šablónu a potom kartu Prepojené položky.
 4. Vedľa položky, ktorú chcete odstrániť, vyberte Odpojiť.

Poznámka: Položky, ktoré sú vo výpredaji, nie je možné odpojiť. Musíte zastaviť výpredaj alebo počkať, kým sa skončí, a až potom budete môcť šablónu zmeniť.

Ako vytvoriť výpredaj alebo propagáciu

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete pomocou konzoly Play Console dočasne ponúknuť aplikácie zdarma alebo za zľavnenú cenu.

 • Poskytnite platené aplikácie za zníženú cenu: prečítajte si viac o tom, ako vytvoriť výpredaj platených aplikácií.
 • Poskytnite používateľom platenú aplikáciu alebo produkt v aplikácii bezplatne pomocou promo kódu: prečítajte si viac o tom, ako vytvoriť promo.

Distribúcia v krajinách

Podrobnosti o správe dostupnosti alfa, beta a produkčných vydaní vašej aplikácie v krajinách nájdete v časti Distribúcia vydaní aplikácie do konkrétnych krajín.

Výber nastavení distribúcie

Ak vaše aplikácie obsahujú funkcie pre ďalšie zariadenia s Androidom alebo sú vhodné pre ďalšie programy, môžete ich distribuovať do týchto zariadení a programov.

Ikony zariadení a programov

V hornej časti stránky Ceny a distribúcia aplikácie uvidíte aktívne ikony zariadení a programov, do ktorých momentálne svoju aplikáciu distribuujete. Ak chcete zistiť, ako distribuovať aplikáciu do zariadenia alebo programu, kliknite na jednu z ikon.

V prípade niektorých zariadení a programov sa vám môžu zobraziť nasledujúce ikony stavu:

 • Aplikácia je práve posudzovaná Review
 • V aplikácii je problém alebo bola zamietnutá Issue
Wear OS by Google

Ak vaša aplikácia obsahuje funkcie Wear OS by Google, môžete ju prihlásiť na potenciálne zahrnutie do zbierok Wear OS v službe Google Play.

Pred prihlásením musíte nahrať snímku obrazovky Wear OS. Po prihlásení a zverejnení aplikácie náš tím skontroluje, či aplikácia dodržiava pokyny pre kvalitu aplikácie pre Wear OS.

Prečítajte si viac o distribúcii aplikácie v rámci platformy Wear OS by Google.

Android TV

Ak chcete aplikáciu distribuovať pre zariadenia Android TV, musíte do aplikácie pridať intenciu uvedenia na trh Leanbacknahrať obrázok TV bannera a snímky obrazovky.

Náš tím v aplikáciách posudzuje možnosť použitia aplikácií s rozhraniami DPAD (aplikácie) a Gamepad (iba hry) a ďalšie pokyny pre kvalitu.

Prečítajte si viac o distribúcii aplikácie pre zariadenia Android TV.

Android Auto

Pred distribuovaním aplikácie pre službu Android Auto musíte prijať zmluvné podmienky služby Android Auto, ktoré nájdete na stránke Ceny a distribúcia. Po ich prijatí budete môcť nahrať svoje aplikácie podporujúce službu Android Auto.

Vaša aplikácia bude posúdená, či spĺňa pravidlá týkajúce sa rozptyľovania vodiča. Aplikácia alebo jej aktualizácia môže byť zverejnená na Google Play až po schválení aplikácie.

Prečítajte si viac o distribúcii aplikácie pre zariadenia Android Auto.

Zrušenie distribúcie aplikácie v službe Android Auto

Ak chcete zrušiť distribúciu aplikácie v službe Android Auto, odstráňte záznam manifestu služby Auto z príslušného súboru APK a odošlite aktualizáciu.

Daydream

Ak ste zostavili samostatnú aplikáciu na virtuálnu realitu, môžete sa prihlásiť na potenciálne zahrnutie do platformy Daydream. Ak sa vaša aplikácia kvalifikuje na zahrnutie do platformy Daydream, používatelia tejto platformy ju ľahšie objavia v službe Google Play a tiež sa bude môcť zobrazovať v časti Obchodu Play vyhradeného pre virtuálnu realitu.

Požiadavky a podmienky účasti

Než sa budete môcť prihlásiť, musíte vykonať nasledovné:

Prihlásenie

 1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo kliknite na položky Výskyt v obchodeZáznam v obchode.
 4. V časti Grafické prvky prejdite na kartu Telefón.
 5. Obrázok nahráte kliknutím na možnosť Pridať 360-stupňový stereoskopický obrázok.
 6. Po nahraní obrázka prejdite na stránku Ceny a distribúcia.
 7. Začiarknite políčko vedľa možnosti Distribuovať aplikáciu pre platformu Daydream.
 8. Vyberte intenzitu pohybu. Ďalšie informácie získate na webe Google VR.
 9. Uložte zmeny. Po odoslaní informácií prebehne kontrola aplikácie s cieľom zaistiť, že spĺňa kritériá účasti v platforme Daydream.

Odhlásenie

Ak sa chcete odhlásiť z platformy Daydream, postupujte nasledovne: 

 1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ľavej ponuke vyberte položky Výskyt v obchodeCeny a distribúcia.
 4. Zrušte začiarknutie políčka vedľa možnosti Distribuovať aplikáciu pre platformu Daydream.
Spravovaný obchod Google Play

Ak ste vývojár v USA alebo Kanade a chcete distribuovať platené aplikácie v spravovanom obchode Google Play, môžete aplikácie sprístupniť na hromadný predaj a distribúciu pre zariadenia so spravovaným obchodom Google Play.

Pred prihlásením si nezabudnite pozorne prečítať zmluvné podmienky. Skôr ako bude možné aplikáciu distribuovať v spravovanom obchode Google Play, musíte prijať zmluvné podmienky.

Poznámka: Ak máte bezplatné aplikácie, nemusíte sa prihlasovať. Bezplatné aplikácie sú automaticky dostupné pre zariadenia so spravovaným obchodom Google Play.

S reklamami

Na stránke Obsah aplikácie svojej aplikácie by ste mali deklarovať, či obsahuje reklamy (napríklad reklamy doručované prostredníctvom reklamných sietí tretej strany, obsahové reklamy, natívne reklamy alebo bannerové reklamy). V prípade aplikácií s reklamami sa na stránke záznamu v obchode zobrazí označenie Obsahuje reklamy.

Poznámka: Označenie Reklamy neslúži na poskytovanie informácií o tom, či aplikácia obsahuje iné druhy komerčného obsahu, ako napríklad platené umiestnenie produktu alebo ponuky propagujúce nákupy v aplikácii či prechod na vyššiu verziu. Ak vaša aplikácia obsahuje platené umiestnenia produktov, uistite sa, či sú v súlade s miestnymi zákonmi.

Príklady

Nižšie je uvedených niekoľko príkladov, kedy by ste mali odpovedať „Áno“ na otázku, či používate reklamy a či sa má použiť označenie Reklamy. Nejde o vyčerpávajúci zoznam, ale iba o niekoľko príkladov na základe najbežnejších typov reklám.

 • Bannery a intersticiálne reklamy: V mojej aplikácii je zahrnutá reklamná súprava SDK na zobrazovanie bannerov a/alebo intersticiálnych reklám. Používam formáty reklamy na speňaženie a/alebo propagáciu vlastných produktov a aplikácií.
 • Natívne reklamy: Moja aplikácia obsahuje natívne reklamy, ktoré nie sú odlíšiteľné od ostatného obsahu (napr. sponzorované články, reklamy v rámci informačného kanála atď.).
 • Vlastné reklamy: Moja aplikácia vykresľuje malý reklamný banner, intersticiálnu reklamu, reklamu podmieňujúcu prístup alebo miniaplikáciu na propagáciu ďalších mojich aplikácií.

Aplikáciu neodporúčame označiť štítkom Reklamy, ak v nej iba propagujete svoje ostatné aplikácie naprieč platformami nasledujúcimi spôsobmi:

 • Aplikácia zobrazuje v hlavnej ponuke sekciu Ďalšie aplikácie*, pomocou ktorej používateľ môže prejsť na vaše ďalšie aplikácie.
 • Možnosť Ďalšie aplikácie* nenarušuje priebeh hrania.
 • Možnosť Ďalšie aplikácie* nemätie používateľa tým, že sa vkladá do hry ako jej súčasť.

* Ďalšie prijateľné obmeny sekcie Ďalšie aplikácie zahŕňajú Ďalšie hry, Objavte viac, Plná verzia, Ďalšie, O nás alebo vašu ikonu vývojára.

Dodatočná kontrola

Za správne vyhlásenie týkajúce sa prítomnosti reklám vo vašich aplikáciách síce zodpovedáte vy, Google však môže kedykoľvek túto skutočnosť overiť a ak sú prítomné, zobraziť označenie Obsahuje reklamy.

Ak sa domnievate, že vaša aplikácia bola nesprávne označená naším systémom, kontaktujte tím podpory a požiadajte o pomoc.

Presadzovanie

Ak neuvediete správne informácie o prítomnosti reklám vo vašich aplikáciách, bude to považované za porušenie pravidiel služby Google Play, čo môže mať za následok pozastavenie príslušných aplikácií.

Distribúcia aplikácií mimo služby Google Play

Distribúcia aplikácií prostredníctvom služby Google Play nie je výhradná, takže svoje aplikácie môžete distribuovať aj prostredníctvom ďalších kanálov. Nezabúdajte však, že verzia zverejnená prostredníctvom služby Google Play musí spĺňať všetky pravidlá tejto služby.

Súvisiaci obsah

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?