Nastavenie cien aplikácie

Môžete nastaviť aplikáciu ako bezplatnú alebo platenú, aktualizovať jej ceny všade alebo v konkrétnej krajine a šablónami cien zjednodušiť ceny aplikácie v službe Play Console.

Poznámka: Po zverejnení aplikácie alebo aktualizácie (vrátane zmeny ceny, pridania kódov SKU či zmeny nastavení distribúcie aplikácií) sa zmeny môžu na Google Play prejaviť až o niekoľko hodín.

 1. Otvorte službu Play Console a prejdite na stránku Ceny aplikácie (Produkty > Ceny aplikácie).
 2. V sekcii Ceny kliknite vedľa „Vaša aplikácia je“ na Zmeniť aplikáciu na bezplatnú alebo Zmeniť aplikáciu na platenú.

Zmena nastavení platenej alebo bezplatnej aplikácie

 • Platenú aplikáciu môžete zmeniť na Bezplatnú.
 • Aplikáciu, ktorú poskytujete ako Bezplatnú, nie je možné zmeniť na Platenú. Ak chcete za aplikáciu účtovať peniaze, musíte vytvoriť novú aplikáciu s novým názvom balíka a nastaviť jej cenu.

Zadanie ceny

Na platené aplikácie a produkty v aplikácii ponúkané na Google Play sa vzťahuje poplatok za službu.

Poznámka: Ak platenú aplikáciu alebo položku v aplikácii nedistribuujete do krajiny, pre ktorú ste zadali cenu, používatelia k nej nebudú mať prístup.

Platené aplikácie

Postup nastavenia ceny za platenú aplikáciu:

 1. Zriaďte si platobný profil. Sadzby dane špecifikujete pomocou služby Play Console.
 2. Prezrite si zoznam mien a rozsahov cien povolených podľa jednotlivých krajín.
 3. Na stránke Ceny aplikácie v službe Play Console zadajte cenu.
  • Zadanú cenu použijeme ako základ na výpočet cien na konkrétnych trhoch. Cenu konvertujeme na miestnu menu, pripočítame daň (vo vybraných krajinách), upravíme ju podľa miestnych cenových vzorov a výmenných kurzov platných v čase nastavenia ceny aplikácie. Cenu môžete manuálne obnovovať, čím zaistíte, aby miestna cena zodpovedala aktuálnemu výmennému kurz.
  • Zadaná cena bude použitá v krajinách, kde nie je podporovaná miestna mena. Ak miestna mena nie je podporovaná, vygeneruje sa cena v USD alebo EUR. Ceny v USD alebo EUR sa vygenerujú na základe ceny, ktorú zadáte.
  • Mena pre každú krajinu je nastavená a nedá sa zmeniť.
Položky v aplikácii

Ak chcete nastaviť cenu položiek v aplikácii, prečítajte si o správe fakturácie v aplikácii.

Zobrazenie a aktualizácia miestnych cien

Platené aplikácie

Poznámka: Miestne ceny vašej aplikácie v ostatných krajinách budú vytvorené na základe vašej predvolenej ceny.

Použitie predvolených miestnych cien

 1. Otvorte službu Play Console a prejdite na stránku Ceny aplikácie (Produkty > Ceny aplikácie).
 2. Kliknite na Nastaviť cenu.
 3. Pozrite si tabuľku v sekcii Miestne ceny. V stĺpci Cena skontrolujte miestne ceny v jednotlivých krajinách.
  • Miestne ceny využívajú dnešný výmenný kurz a cenové vzory konkrétnych krajín.
  • Ak v určitej krajine miestna mena podporovaná nie je, bude použitá vami zadaná cena v predvolenej mene.

Aktualizácia predvolených miestnych mien

Aktualizácia miestnych cien, aby používali dnešný výmenný kurz a cenové vzory konkrétnych krajín:

 1. V pravom hornom rohu sekcie Miestne ceny kliknite na Aktualizovať výmenné kurzy
 2. Kliknite na Použiť ceny.

Ak chcete nastaviť vlastnú miestnu cenu:

 1. Kliknite na ikonu ceruzky v stĺpci Cena tej krajiny, ktorú chcete aktualizovať.
 2. Zadajte cenu, ktorú chcete ponúkať.
 3. Kliknite na Použiť ceny.

Viac o ponúkaní aplikácií vo viacerých menách

Položky v aplikácii

Ak chcete nastaviť cenu položiek v aplikácii, prečítajte si o správe fakturácie v aplikácii.

Použitie rovnakej ceny pre niekoľko položiek

Pomocou šablón cien môžete nastaviť alebo spravovať rovnakú skupinu cien pre viacero platených aplikácií alebo produktov v aplikácii. Ak aktualizujete šablónu na tvorbu cien, ceny všetkých položiek prepojených so šablónou sa zmenia, aby zodpovedali najnovším cenám uvedeným v šablóne.

V jednom účte vývojára môžete použiť až 100 rôznych šablón na tvorbu cien. Ku každej z nich môžete pripojiť až 1 000 položiek.

Požiadavky na povolenia šablóny na tvorbu cien
 • Pre všetky aplikácie, ktoré chcete zahrnúť do šablóny na tvorbu cien, potrebujete povolenie spravovať stránku aplikácie.
 • Ak si chcete zobraziť všetky aplikácie zahrnuté v šablóne na tvorbu cien, potrebujete pre všetky aplikácie povolenie zobrazovať finančné údaje.
 • Ak nemôžete upraviť šablónu, ktorú ste vytvorili, skontrolujte, či niekto do šablóny nepridal aplikáciu, pre ktorú nemáte povolenie na prístup.
Pridanie položiek do novej šablóny na tvorbu cien
 1. Otvorte službu Play Console a prejdite na stránku Šablóny na tvorbu cien (Nastavenia > Šablóny na tvorbu cien).
 2. Kliknite na Vytvoriť šablónu.
 3. Zadajte názov šablóny.
 4. Kliknite na Nastaviť cenu a použite cenu, za ktorú chcete aplikáciu sprístupniť. Zadanú cenu použijeme ako základ na výpočet cien na konkrétnych trhoch. Cenu konvertujeme na miestnu menu, pripočítame daň (vo vybraných krajinách), upravíme ju podľa miestnych cenových vzorov a výmenných kurzov platných v čase nastavenia ceny aplikácie. Cenu môžete manuálne obnovovať, čím zaistíte, že miestna cena bude zodpovedať aktuálnemu výmennému kurzu.
  • Zadaná cena bude použitá v krajinách, kde nie je podporovaná miestna mena.
 5. Vyberte, či k zadanej cene má byť pripočítaná daň.
  • Predvolená cena zahrnuje daň: začiarknutím príslušného políčka použite túto možnosť, ak je vaša predvolená cena 9,99 EUR a vy chcete, aby všetky ceny na trhu v EÚ boli 9,99 EUR (bez ohľadu na daňové sadzby v jednotlivých krajinách).
  • Predvolene (teda ak nevyberiete Predvolená cena zahrnuje daň) bude k vašej cene pripočítaná daň. To znamená, že použijeme predvolenú cenu 9,99 EUR a pripočítame k nej daň podľa sadzby v jednotlivých krajinách.
 6. Skontrolujte miestne ceny a vyberte Použiť ceny.
 7. Kliknite na Uložiť.
 8. Vyberte kartu Prepojené produkty.
 9. Vyberte aplikáciu pomocou selektorov Prepojenie produktov v aplikácii a Prepojenie platených aplikácií na pravej strane stránok. Ak prepájate produkty v aplikácii, vyberajte zo zoznamu produktov v aplikácii pre danú aplikáciu.
 10. Vyberte Prepojiť. Úspešne prepojená položka sa zobrazí v sekcii Prepojené produkty.
Obnovenie výmenných kurzov v šablóne na tvorbu cien

Po vytvorení šablóny na tvorbu cien môžete aktualizovať miestne ceny, aby používali dnešný výmenný kurz a cenové vzory konkrétnych krajín.

 1. Otvorte službu Play Console a prejdite na stránku Šablóny na tvorbu cien (Nastavenia > Šablóny na tvorbu cien).
 2. V tabuľke vyberte šípku doprava vedľa šablóny na tvorbu cien, ktorú chcete aktualizovať.
 3. Kliknite na Upraviť cenu.
 4. V pravej hornej časti sekcie Miestne ceny kliknite na Aktualizovať výmenné kurzy.
 5. Kliknite na Použiť ceny.
Odstránenie položiek zo šablóny na tvorbu cien
 1. Otvorte službu Play Console a prejdite na stránku Šablóny na tvorbu cien (Nastavenia > Šablóny na tvorbu cien).
 2. Vyberte šablónu a potom kartu Prepojené produkty.
 3. Vedľa položky, ktorú chcete odstrániť, vyberte Odpojiť.

Poznámka: Položky, ktoré sú vo výpredaji, nie je možné odpojiť. Musíte zastaviť výpredaj alebo počkať, kým sa skončí, a až potom budete môcť šablónu zmeniť.

Ako vytvoriť výpredaj alebo propagáciu

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete dočasne ponúknuť svoje aplikácie zdarma alebo za zľavnenú cenu:

 • Poskytnite platené aplikácie za zníženú cenu: prečítajte si viac o tom, ako vytvoriť výpredaj platených aplikácií.
 • Poskytnite používateľom platenú aplikáciu alebo produkt v aplikácii bezplatne pomocou promo kódu: prečítajte si viac o tom, ako vytvoriť promo.

Súvisiaci obsah

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory