Ustawienia cen aplikacji

W Konsoli Play możesz określić, czy aplikacja ma być płatna lub bezpłatna oraz aktualizować dotychczasowe ceny – zarówno zbiorczo, jak i osobno dla każdego kraju. Możesz też skorzystać z gotowych szablonów ułatwiających zarządzanie cenami aplikacji.

Uwaga: po opublikowaniu aplikacji lub aktualizacji (w tym po zmianie cen, dodaniu kodów SKU lub wprowadzeniu zmian w ustawieniach dystrybucji aplikacji) może upłynąć kilka godzin, zanim zmiany będą widoczne w Google Play.

Rozszerzenie możliwości ustalania cen poniżej 1 dolara na 20 rynkach

W lutym 2021 roku zmniejszyliśmy dolny próg cenowy dla produktów z dodatkowych 20 rynków w Ameryce Łacińskiej, Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce oraz w regionie Azji i Pacyfiku. Na tych rynkach możesz teraz ustalać niższe ceny, a tym samym lepiej dopasować ofertę do lokalnej siły nabywczej i popytu w tych lokalizacjach, co z kolei pomoże Ci dotrzeć do nowych potencjalnych klientów.

Więcej informacji znajdziesz na blogu dla deweloperów aplikacji na Androida.

 1. Otwórz Konsolę Play i wejdź na stronę Cena aplikacji (Produkty > Cena aplikacji).
 2. W sekcji „Ceny” obok pozycji „Aplikacja jest” kliknij Zmień typ aplikacji na bezpłatną lub Zmień typ aplikacji na płatną.

Uwaga: użytkownicy w większości krajów mogą pobierać płatne aplikacje i dokonywać zakupów w aplikacji. Aby zweryfikować możliwość robienia zakupów, przejrzyj naszą listę walut i przedziałów cenowych dozwolonych w poszczególnych krajach.

Zmienianie typu aplikacji z płatnej na bezpłatną

 • Możesz zmienić ustawienie wartości z Płatna na Bezpłatna.
 • Jeśli zmienisz typ aplikacji na Bezpłatna, nie możesz zmienić go na Płatna. Aby ponownie pobierać opłatę za aplikację, musisz utworzyć nową aplikację z inną nazwą pakietu i podać jej cenę.

Określanie ceny

Gdy oferujesz płatne aplikacje i produkty w aplikacji w Google Play, obowiązuje opłata za obsługę.

Uwaga: jeśli w kraju, dla którego podasz cenę, nie rozpowszechniasz płatnych aplikacji ani produktów w aplikacji, użytkownicy nie będą mieli do nich dostępu.

Płatne aplikacje

Aby ustawić cenę płatnej aplikacji:

 1. Skonfiguruj profil płatności. Stawki podatkowe określisz w Konsoli Play.
 2. Przejrzyj naszą listę walut i przedziałów cenowych dozwolonych w poszczególnych krajach.
 3. Wpisz cenę na stronie Cena aplikacji w Konsoli Play.
  • Podana cena służy nam jako podstawa do obliczania cen na poszczególnych rynkach. Przeliczamy ją na walutę lokalną, w określonych krajach dodajemy podatek, a potem stosujemy obowiązujące lokalnie zasady ustalania cen, uwzględniając kurs wymiany z dnia, w którym ustalono cenę aplikacji. Możesz ręcznie odświeżyć widok ceny, aby upewnić się, że uwzględnia ona aktualny kurs wymiany.
  • Podana cena obowiązuje we wszystkich krajach, w których nie jest obsługiwana waluta lokalna.W takim wypadku generowana jest cena w dolarach amerykańskich lub euro obliczana na podstawie wpisanej ceny.
  • Waluty używane w poszczególnych krajach są z góry ustalone i nie można ich zmienić.
Zakupy w aplikacji

Zanim określisz ceny produktów w aplikacji, poznaj zasady zarządzania rozliczeniami w aplikacji.

Wyświetlanie i aktualizowanie cen lokalnych

Płatne aplikacje

Uwaga: cena domyślna służy do generowania lokalnych cen aplikacji w innych krajach.

Używanie domyślnych cen lokalnych

 1. Otwórz Konsolę Play i wejdź na stronę Cena aplikacji (Produkty > Cena aplikacji).
 2. Kliknij Ustaw cenę.
 3. Sprawdź tabelę w sekcji „Ceny lokalne”. W kolumnie „Cena” sprawdź cenę lokalną w każdym kraju.
  • Ceny lokalne są obliczane na podstawie aktualnych kursów walut i zasad ustalania cen w poszczególnych krajach.
  • Jeśli w danym kraju waluta lokalna nie jest obsługiwana, używana jest cena wpisana w walucie domyślnej.

Aktualizowanie domyślnych cen lokalnych

Jeśli chcesz zaktualizować ceny lokalne, tak aby uwzględniały aktualne kursy walut i zasady ustalania cen w poszczególnych krajach:

 1. W prawym górnym rogu sekcji „Ceny lokalne” kliknij Zaktualizuj kursy walut.
 2. Kliknij Zastosuj ceny.

Aby ustawić własne ceny lokalne:

 1. Wybierz odpowiedni kraj i kliknij ikonę ołówka w kolumnie „Cena”.
 2. Wpisz cenę.
 3. Kliknij Zastosuj ceny.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Sprzedawanie aplikacji w wielu walutach.

Zakupy w aplikacji

Zanim określisz ceny produktów w aplikacji, poznaj zasady zarządzania rozliczeniami w aplikacji.

Używanie tej samej ceny dla wielu elementów

Dzięki szablonom cen możesz ustalać te same zestawy cen dla wielu płatnych aplikacji i produktów w aplikacjach oraz nimi zarządzać. Jeśli zaktualizujesz szablon, zmienią się ceny wszystkich powiązanych z nim produktów.

Na koncie dewelopera możesz użyć maksymalnie 250 różnych szablonów cen. Z każdym szablonem możesz połączyć maksymalnie 1000 produktów.

Wymagania dotyczące uprawnień do szablonu cen
 • Aby dodać aplikację do szablonu cen, musisz mieć w jej przypadku uprawnienia Zarządzanie obecnością w sklepie.
 • Aby zobaczyć wszystkie aplikacje uwzględnione w szablonie cen, w przypadku każdej z nich musisz mieć uprawnienia Wyświetlanie danych finansowych.
 • Jeśli nie możesz edytować utworzonego przez siebie szablonu, sprawdź, czy ktoś nie dodał do niego aplikacji, do której nie masz uprawnień dostępu.
Dodawanie aplikacji do nowego szablonu cen
 1. Otwórz Konsolę Play i wejdź na stronę Szablony cen (Konfiguracja > Szablony cen).
 2. Kliknij Utwórz szablon.
 3. Wpisz nazwę szablonu.
 4. Kliknij Ustaw cenę i wprowadź odpowiednią wartość. Podana cena służy nam jako podstawa do obliczania cen na poszczególnych rynkach. Przeliczamy ją na walutę lokalną, dodajemy podatek (w wybranych krajach), a potem stosujemy obowiązujące lokalnie zasady ustalania cen, uwzględniając kurs wymiany z dnia, w którym ustalono cenę aplikacji. Aby sprawdzić, czy cena lokalna uwzględnia aktualny kurs wymiany, odśwież widok ceny.
  • Podana cena obowiązuje we wszystkich krajach, w których nie jest obsługiwana waluta lokalna.
 5. Zdecyduj, czy chcesz uwzględnić podatek w podanej przez siebie cenie.
  • Cena domyślna obejmuje podatek: zaznacz to pole, jeśli cena domyślna (np. 9,99 EUR) ma być taka sama na wszystkich rynkach w UE (niezależnie od stawek podatkowych w danym kraju).
  • Domyślnie (czyli jeśli nie zaznaczysz pola Cena domyślna obejmuje podatek) do podanej ceny zostanie doliczony podatek. Oznacza to, że do ceny domyślnej (np. 9,99 EUR) dodamy należny w danym kraju podatek.
 6. Sprawdź ceny lokalne i kliknij Zastosuj.
 7. Kliknij Zapisz.
 8. Kliknij kartę Połączone produkty.
 9. Używając selektorów „Łączenie produktów w aplikacji” i „Połącz płatną aplikację” po prawej stronie, wybierz odpowiednią aplikację. Jeśli chcesz połączyć produkty w aplikacji, wybierz je z listy produktów dostępnych w danej aplikacji.
 10. Kliknij Połącz. Połączony produkt będzie widoczny w sekcji „Połączone produkty”.
Odświeżanie kursów walut w szablonie cen

Po utworzeniu szablonu cen możesz zaktualizować ceny lokalne, by korzystały z bieżących kursów walut i zasad ustalania cen w poszczególnych krajach.

 1. Otwórz Konsolę Play i wejdź na stronę Szablony cen (Konfiguracja > Szablony cen).
 2. W tabeli kliknij strzałkę w prawo obok szablonu cen, który chcesz zaktualizować.
 3. Kliknij Edytuj cenę.
 4. W prawym górnym rogu sekcji „Ceny lokalne” kliknij Zaktualizuj kursy walut.
 5. Kliknij Zastosuj ceny.
Usuwanie elementów z szablonu cen
 1. Otwórz Konsolę Play i wejdź na stronę Szablony cen (Konfiguracja > Szablony cen).
 2. Wybierz szablon i kliknij kartę Połączone produkty.
 3. Kliknij Odłącz obok elementu, który chcesz usunąć.

Uwaga: nie można rozłączyć produktów objętych promocją. W takim przypadku trzeba zatrzymać promocję lub zaczekać na jej zakończenie. Dopiero wtedy można zmienić szablon.

Tworzenie promocji

Jeśli chcesz, możesz tymczasowo udostępnić swoje aplikacje bezpłatnie lub po obniżonej cenie:

 • Oferując płatne aplikacje po niższej cenie: aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o tworzeniu promocji na płatne aplikacje.
 • Udostępniając płatne aplikacje lub produkty w aplikacji bez pobierania opłat od użytkowników, którzy mają kod promocyjny: aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj artykuł Tworzenie promocji.

Powiązane informacje

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
92637
false