Prijzen en app-distributie instellen

Met de Play Console kunt u uw app instellen als betaald of gratis, de beschikbaarheid van uw app per land selecteren en uw app aanmelden voor distributie naar aanvullende Android-apparaten en programma's.

Opmerking: Nadat u een app of update heeft gepubliceerd (waaronder prijswijzigingen, toevoeging van SKU's of wijzigingen in de distributie-instellingen van uw app), kan het enkele uren duren voordat uw wijzigingen worden weergegeven op Google Play.

 1. Ga naar de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Selecteer Aanwezigheid in Google Play StorePrijzen en distributie.
 4. Selecteer Betaald of Gratis naast 'Deze app is'.

Wijzigingen in de keuze voor Gratis of Betaald voor uw app

 • U kunt uw app wijzigen van Betaald in Gratis.
 • Als u uw app eenmaal Gratis aanbiedt, kunt u deze niet meer wijzigen in Betaald. Als u kosten voor de app in rekening wilt brengen, moet u een nieuwe app met een nieuwe pakketnaam maken en een prijs instellen.

Een prijs invoeren

Als u betaalde apps en in-app-producten aanbiedt op Google Play, zijn er transactiekosten van toepassing.

Opmerking: Als u een betaalde app of in-app-item niet distribueert naar een land waarvoor u een prijs opgeeft, hebben gebruikers er geen toegang toe.

Betaalde apps

Een prijs voor een betaalde app instellen:

 1. Stel een betalingsprofiel in. U gebruikt de Play Console om uw belastingtarieven in te stellen.
 2. Bekijk onze lijst met valuta's en het toegestane prijsbereik per land.
 3. Voer op de pagina Prijzen en distributie van de Play Console een prijs in.
  • Wij gebruiken de prijs die u invoert als basis voor het berekenen van marktspecifieke prijzen. We rekenen uw prijs om naar de lokale valuta, voegen btw toe (in geselecteerde landen) en passen lokaal relevante prijspatronen toe, evenals de geldende wisselkoers voor de datum waarop u de prijs voor uw app instelt. U kunt de prijs handmatig vernieuwen om ervoor te zorgen dat de lokale prijs overeenkomt met de nieuwste wisselkoers.
  • De prijs die u invoert, wordt gebruikt in alle landen waarin geen ondersteuning wordt geboden voor lokale valuta's. Als een lokale valuta niet wordt ondersteund, wordt een prijs in USD of EUR gegenereerd. Prijzen die worden berekend in USD of EUR zijn gebaseerd op de prijs die u invoert.
  • De valuta die in elk land wordt gebruikt, is vastgesteld en kan niet worden gewijzigd.
In-app-items

Lees de informatie over het beheer van in-app-facturering als u prijzen voor in-app-producten wilt instellen.

Lokale prijzen weergeven of updaten

Betaalde apps

Standaard lokale prijzen gebruiken

 1. Selecteer afzonderlijke landen op de pagina Prijzen en distributie of vink het selectievakje aan naast 'Alle landen selecteren'.
 2. Controleer de lokale prijzen voor elk land in de kolom 'Prijs'.
  • Voor lokale prijzen worden de huidige wisselkoers en landspecifieke prijspatronen gebruikt.
  • Als een land geen ondersteuning voor lokale valuta's biedt, wordt in plaats daarvan de prijs gebruikt die u voor uw standaardvaluta heeft ingevoerd.

Standaard lokale prijzen updaten

Als u de lokale prijzen wilt updaten zodat hiervoor de huidige wisselkoers en landspecifieke prijspatronen worden gebruikt, gaat u als volgt te werk:

 1. Vink de selectievakjes aan naast de landen die u wilt updaten.
 2. Selecteer Wisselkoersen vernieuwen.

Als u uw eigen lokale prijs wilt instellen, doet u het volgende:

 1. Selecteer Bewerken naast het land dat u wilt updaten.
 2. Voer de prijs in die u wilt aanbieden.
 3. Selecteer Toepassen.

Voor meer informatie gaat u naar apps in meerdere valuta's aanbieden.

In-app-items

Lees de informatie over het beheer van in-app-facturering als u prijzen voor in-app-producten wilt instellen.

Dezelfde prijzen voor meerdere items gebruiken

Met prijstemplates kunt u dezelfde reeks prijzen instellen of beheren voor meerdere betaalde apps en in-app-producten. Als u een prijstemplate updatet, worden voor alle items die aan de template zijn gekoppeld, de nieuwste prijzen uit de template gebruikt.

U kunt maximaal honderd verschillende prijstemplates gebruiken per ontwikkelaarsaccount en u kunt maximaal duizend items aan elke prijstemplate koppelen.

Benodigde rechten voor prijstemplates
 • U heeft de machtiging Winkelvermelding, prijzen en distributie bewerken nodig voor elke app die u wilt opnemen in een prijstemplate.
 • Als u alle apps in een prijstemplate wilt weergeven, heeft u de rechten voor 'App-informatie bekijken' nodig voor elke app.
 • Als u een door u gemaakte template niet kunt bewerken, controleert u of iemand een app heeft toegevoegd aan de template waarvoor u geen toegangsrechten heeft.
Items aan een prijstemplate toevoegen
 1. Ga naar de Play Console.
 2. Selecteer Instellingen Instellingen > Prijssjabloon > Nieuwe prijssjabloon.
 3. Geef een naam op voor uw prijstemplate.
 4. Voer een prijs in. De prijs die u invoert, wordt door ons als basis gebruikt om de marktspecifieke prijzen te berekenen. We rekenen uw prijs om naar de lokale valuta, voegen btw toe (in geselecteerde landen) en passen lokaal relevante prijspatronen toe, evenals de geldende wisselkoers voor de datum waarop u de prijs voor uw app instelt. U kunt de prijs handmatig vernieuwen om ervoor te zorgen dat de lokale prijs overeenkomt met de nieuwste wisselkoers.
  • De prijs die u invoert, wordt gebruikt in alle landen waarin geen ondersteuning wordt geboden voor lokale valuta's.
 5. Kies of u de prijs die u invoert inclusief btw is.
  • Prijs is inclusief toepasselijke btw: Gebruik deze optie als uw standaardprijs € 9,99 is en u wilt dat alle prijzen op de EU-markt € 9,99 zijn (ongeacht de landspecifieke btw-tarieven).
  • Toepasselijke btw toevoegen boven op de prijs: Standaard wordt de btw boven op uw prijs toegevoegd. Dit betekent dat we uw standaardprijs van € 9,99 nemen en daar het van toepassing zijnde btw-tarief van het land bij optellen.
 6. Controleer de lokale prijzen.
 7. Selecteer Template maken.
 8. Ga naar het tabblad Gelinkte items.
 9. Selecteer een app-naam in de gedeelten 'In-app-producten linken' en 'Betaalde apps linken'. Als u in-app-producten linkt, selecteert u deze in de lijst met in-app-producten voor die app.
 10. Selecteer Linken. Nadat u een item heeft gelinkt, wordt dit in het gedeelte 'Gelinkte items' weergegeven.
Wisselkoersen vernieuwen binnen een prijstemplate

Nadat u een prijstemplate heeft gemaakt, kunt u lokale prijzen updaten zodat deze de huidige wisselkoers en landspecifieke prijspatronen gebruiken.

 1. Ga naar de Play Console.
 2. Selecteer Instellingen Instellingen > Prijssjabloon.
 3. Selecteer een prijstemplate.
 4. Vink in de kolom Land de selectievakjes aan naast de landen waarvan u de wisselkoersen wilt vernieuwen.
 5. Selecteer Wisselkoersen vernieuwen bovenaan het gedeelte 'Lokale prijzen'.
  • Als de knop Wisselkoersen vernieuwen grijs wordt weergegeven, controleert u of u ten minste één land heeft geselecteerd.
 6. Selecteer Opslaan.
Items verwijderen uit een prijstemplate
 1. Ga naar de Play Console.
 2. Selecteer Instellingen Instellingen > Prijssjabloon.
 3. Selecteer een template en vervolgens het tabblad Gelinkte items.
 4. Selecteer Link verwijderen naast het item dat u wilt verwijderen.

Opmerking: U kunt de koppeling niet verwijderen voor items die in de uitverkoop zijn. U moet de uitverkoopactie stoppen of wachten totdat de uitverkoopactie is afgelopen voordat u wijzigingen in de template kunt aanbrengen.

Een uitverkoopactie of promotie maken

Via uw Play Console zijn enkele manieren beschikbaar waarop u uw apps tijdelijk gratis of met korting kunt aanbieden. 

Landendistributie

Ga naar App-releases distribueren naar specifieke landen voor meer informatie over de beschikbaarheid van de alfa- en bètarelease van uw app in verschillende landen. 

Distributie-instellingen kiezen

Als uw apps functies voor andere Android-apparaten bevatten of in aanmerking komen voor aanvullende programma's, kunt u uw apps distribueren naar deze apparaten en/of programma's.

Apparaat- en programmapictogrammen

Bovenaan de pagina Prijzen en distributie van uw app ziet u actieve pictogrammen voor apparaten en programma's waar u uw app distribueert. Klik op een van de pictogrammen om te zien hoe u uw app naar een apparaat of programma kunt distributeren.

Voor sommige apparaten en programma's kunnen de volgende statuspictogrammen worden weergegeven:

 • Uw app wordt beoordeeld Review
 • Uw app heeft een probleem of is afgewezen Issue
Wear OS by Google

Als uw app Wear OS by Google-functies bevat, kunt u zich aanmelden voor een mogelijke opname in Wear OS-verzamelingen op Google Play.

Voordat u zich aanmeldt, moet u een Wear OS-screenshot uploaden. Zodra u zich aanmeldt en uw app publiceert, beoordeelt ons team uw app om te controleren of deze aan de kwaliteitsrichtlijnen voor Wear OS-apps voldoet.

Meer informatie over het distribueren van uw app naar Wear OS by Google.

Android TV

Als u uw app voor Android TV wilt distribueren, moet u een intentie voor het starten van Leanback aan uw app toevoegen en een tv-bannerafbeelding en screenshots uploaden.

Ons team controleert apps op gebruiksgemak met een DPAD (apps) en Gamepad (alleen games) en andere kwaliteitsrichtlijnen.

Meer informatie over het distribueren van uw app naar Android TV.

Android Auto

Voordat u uw app kunt distribueren voor Android Auto, moet u de algemene voorwaarden voor Android Auto accepteren die beschikbaar zijn op uw pagina Prijzen en distributie. Nadat u de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd, kunt u uw apps uploaden die zijn ingeschakeld voor Android Auto.

Er wordt gecontroleerd of uw app voldoet aan richtlijnen voor afleiding van de chauffeur. Uw app of app-update wordt pas in de Play Store gepubliceerd nadat deze is goedgekeurd.

Meer informatie over het distribueren van uw app naar Android Auto.

De distributie van uw app voor Android Auto ongedaan maken

Als u de distributie van uw app voor Android Auto ongedaan wilt maken, verwijdert u het manifest-item voor Auto volledig uit uw APK en dient u een update in.

Daydream

Als u een zelfstandige virtual reality-app heeft gebouwd, kunt u zich aanmelden voor potentiële opname in Daydream. Als uw app wordt goedgekeurd als Daydream-app, kunnen Daydream-gebruikers uw app gemakkelijker ontdekken op Google Play en kan uw app worden weergegeven in het VR-gedeelte van de Play Store.

Vereisten en geschiktheid

Voordat u zich kunt aanmelden, moet u het volgende doen:

Aanmelden

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Selecteer Aanwezigheid in Google Play StoreWinkelvermelding in het linkermenu.
 4. Ga onder 'Grafische items' naar het tabblad Telefoon.
 5. Klik op Een stereoscopische 360°-afbeelding toevoegen om uw afbeelding te uploaden.
 6. Zodra u uw afbeelding heeft geüpload, gaat u naar de pagina Prijzen en distributie.
 7. Vink het selectievakje naast 'Je app distribueren via Daydream' aan.
 8. Kies een bewegingsintensiteit. Ga naar de Google VR-site voor meer informatie.
 9. Sla uw wijzigingen op. Nadat u uw gegevens heeft ingediend, wordt beoordeeld of uw app geschikt is voor Daydream.

Afmelden

Afmelden voor Daydream: 

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Selecteer Aanwezigheid in Google Play StorePrijzen en distributie in het linkermenu.
 4. Verwijder het vinkje uit het selectievakje naast 'Je app distribueren via Daydream'.
Managed Google Play

Als u een ontwikkelaar in de Verenigde Staten of Canada bent en betaalde apps wilt distribueren op Managed Google Play, kunt u uw app beschikbaar maken voor bulkaankoop en distributie naar apparaten waarop Managed Google Play wordt uitgevoerd.

Als u zich wilt aanmelden, moet u de Algemene voorwaarden zorgvuldig doornemen. U moet de Algemene voorwaarden accepteren voordat uw app kan worden gedistribueerd naar Managed Google Play.

Opmerking: Als u gratis apps heeft, hoeft u zich niet aan te melden. Gratis apps zijn automatisch beschikbaar voor apparaten waarop Managed Google Play wordt uitgevoerd.

Apps distribueren buiten Google Play

Als u uw app op Google Play distribueert, geldt daarvoor geen speciale exclusiviteit: u kunt ervoor kiezen uw apps ook op andere manieren te distribueren. Houd er rekening mee dat de versie die u via Google Play publiceert, moet voldoen aan alle beleidsrichtlijnen van Google Play.

Gerelateerde content

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?