De prijzen van je app instellen

Je kunt je app gratis of betaald maken, de prijzen van je app universeel of per land updaten, en prijstemplates gebruiken om de prijzen voor je apps in de Play Console te vereenvoudigen.

Opmerking: Nadat je een app of update hebt gepubliceerd (waaronder prijswijzigingen, toevoeging van SKU's of wijzigingen in de distributie-instellingen van je app), kan het een paar uur duren voordat je de wijzigingen ziet op Google Play.

Uitbreiding van prijzen lager dan 1 dollar naar 20 markten

In februari 2021 hebben we de minimum prijslimiet voor producten op nog 20 markten in Latijns-Amerika, EMEA en APAC verlaagd. Je kunt nu lagere prijstarieven instellen voor deze markten. Op deze manier kun je nieuwe potentiële kopers bereiken door je prijzen aan te passen, zodat ze beter aansluiten bij de lokale koopkracht en vraag.

Lees de blog voor Android-ontwikkelaars voor meer informatie.

 1. Open de Play Console en ga naar de pagina App-prijzen (Producten > App-prijzen).
 2. Klik in het gedeelte Prijzen naast 'Je app is' op Je app gratis maken of Je app betaald maken.

Wijzigingen in de keuze voor Gratis of Betaald voor je app

 • Je kunt je app wijzigen van Betaald in Gratis.
 • Als je je app eenmaal Gratis aanbiedt, kun je deze niet meer wijzigen in Betaald. Als je kosten voor de app in rekening wilt brengen, moet je een nieuwe app met een nieuwe pakketnaam maken en een prijs instellen.

Een prijs invoeren

Als je betaalde apps en in-app-producten aanbiedt op Google Play, zijn er servicekosten van toepassing.

Opmerking: Als je een betaalde app of in-app-item niet distribueert naar een land waarvoor je een prijs opgeeft, hebben gebruikers er geen toegang toe.

Betaalde apps

Een prijs voor een betaalde app instellen:

 1. Stel een betalingsprofiel in. Je gebruikt de Play Console om je belastingtarieven op te geven.
 2. Bekijk onze lijst met valuta's en het toegestane prijsbereik per land.
 3. Vul in de Play Console een prijs in op de pagina App-prijzen.
  • Wij gebruiken de prijs die je opgeeft als basis voor het berekenen van marktspecifieke prijzen. We rekenen je prijs om naar de lokale valuta, voegen btw toe (in geselecteerde landen) en passen lokaal relevante prijspatronen toe, evenals de geldende wisselkoers voor de datum waarop je de prijs voor je app instelt. Je kunt de prijs handmatig vernieuwen om ervoor te zorgen dat de lokale prijs overeenkomt met de nieuwste wisselkoers.
  • De prijs die je opgeeft, wordt gebruikt in alle landen waarin geen ondersteuning wordt geboden voor lokale valuta's. Als een lokale valuta niet wordt ondersteund, wordt een prijs in USD of EUR gegenereerd. Prijzen die worden berekend in USD of EUR zijn gebaseerd op de prijs die je opgeeft.
  • De valuta die in elk land wordt gebruikt, is vastgesteld en kan niet worden gewijzigd.
In-app-items

Lees de informatie over het beheer van in-app-facturering als je prijzen voor in-app-producten wilt instellen.

Lokale prijzen weergeven of updaten

Betaalde apps

Opmerking: Je standaardprijs wordt gebruikt om lokale prijzen voor je app in andere landen te genereren.

Standaard lokale prijzen gebruiken

 1. Open de Play Console en ga naar de pagina App-prijzen (Producten > App-prijzen).
 2. Klik op Prijs instellen.
 3. Bekijk de tabel in het gedeelte Lokale prijzen. Bekijk de lokale prijzen voor elk land in de kolom Prijs.
  • Voor lokale prijzen worden de huidige wisselkoers en landspecifieke prijspatronen gebruikt.
  • Als een land geen ondersteuning voor lokale valuta's biedt, wordt in plaats daarvan de prijs gebruikt die je voor je standaardvaluta hebt opgegeven.

Standaard lokale prijzen updaten

Zo update je de lokale prijzen zodat hiervoor de huidige wisselkoers en landspecifieke prijspatronen worden gebruikt:

 1. Klik rechtsboven in het gedeelte Lokale prijzen op Wisselkoersen updaten.
 2. Klik op Prijzen toepassen.

Zo stel je een eigen lokale prijs in:

 1. Klik op het potloodje in de kolom Prijs van het land dat je wilt updaten.
 2. Geef de prijs op die je wilt aanbieden.
 3. Klik op Prijzen toepassen.

Voor meer informatie ga je naar apps in meerdere valuta's aanbieden.

In-app-items

Lees de informatie over het beheer van in-app-facturering als je prijzen voor in-app-producten wilt instellen.

Dezelfde prijzen voor meerdere items gebruiken

Met prijstemplates kun je dezelfde reeks prijzen instellen of beheren voor meerdere betaalde apps en in-app-producten. Als je een prijstemplate updatet, worden voor alle items die aan de template zijn gekoppeld, de nieuwste prijzen uit de template gebruikt.

Je kunt maximaal 250 verschillende prijstemplates gebruiken per ontwikkelaarsaccount en je kunt maximaal 1000 items aan elke prijstemplate koppelen.

Benodigde rechten voor prijstemplates
 • Je hebt het recht Aanwezigheid in Google Play Store beheren nodig voor elke app die je wilt opnemen in een prijstemplate.
 • Als je alle apps in een prijstemplate wilt bekijken, heb je het recht Financiële gegevens bekijken nodig voor elke app.
 • Als je een door jou gemaakte template niet kunt bewerken, kijk je of iemand een app heeft toegevoegd aan de template waarvoor je geen toegangsrechten hebt.
Items aan een nieuwe prijstemplate toevoegen
 1. Open de Play Console en ga naar de pagina Prijstemplates (Instellen > Prijstemplates).
 2. Klik op Template maken.
 3. Geef een naam op voor je template.
 4. Klik op Prijs instellen en pas de prijs toe waarvoor je je app beschikbaar wilt maken. De prijs die je opgeeft, wordt door ons als basis gebruikt om de marktspecifieke prijzen te berekenen. We rekenen je prijs om naar de lokale valuta, voegen btw toe (in geselecteerde landen) en passen lokaal relevante prijspatronen toe, evenals de geldende wisselkoers voor de datum waarop je de prijs voor je app instelt. Je kunt de prijs handmatig vernieuwen om ervoor te zorgen dat de lokale prijs overeenkomt met de nieuwste wisselkoers.
  • De prijs die je opgeeft, wordt gebruikt in alle landen waarin geen ondersteuning wordt geboden voor lokale valuta's.
 5. Kies of je wilt dat de prijs die je opgeeft inclusief btw is.
  • Standaardprijs is inclusief btw: Vink het selectievakje aan om deze optie te gebruiken als je standaardprijs € 9,99 is en je wilt dat alle prijzen op de EU-markt € 9,99 zijn (ongeacht de landspecifieke btw-tarieven).
  • Standaard (met name als je Standaardprijs is inclusief btw niet selecteert) wordt er btw toegevoegd aan je prijs. Dit betekent dat we je standaardprijs van € 9,99 nemen en daar het van toepassing zijnde btw-tarief van het land bij optellen.
 6. Bekijk de lokale prijzen en selecteer Prijzen toepassen.
 7. Klik op Opslaan.
 8. Selecteer het tabblad Gekoppelde producten.
 9. Gebruik de kiezers In-app-producten linken en Betaalde app koppelen rechts van de pagina's om een app te selecteren. Als je in-app-producten wilt koppelen, selecteer je deze in de lijst met in-app-producten voor die app.
 10. Selecteer Koppelen. Nadat je een item hebt gekoppeld, zie je dit in het gedeelte Gekoppelde producten.
Wisselkoersen vernieuwen binnen een prijstemplate

Nadat je een prijstemplate hebt gemaakt, kun je lokale prijzen updaten zodat deze de huidige wisselkoers en landspecifieke prijspatronen gebruiken.

 1. Open de Play Console en ga naar de pagina Prijstemplates (Instellen > Prijstemplates).
 2. Selecteer in de tabel de pijl-rechts naast de prijstemplate die je wilt updaten.
 3. Klik op Prijs bewerken.
 4. Klik rechtsboven in het gedeelte Lokale prijzen op Wisselkoersen updaten.
 5. Klik op Prijzen toepassen.
Items verwijderen uit een prijstemplate
 1. Open de Play Console en ga naar de pagina Prijstemplates (Instellen > Prijstemplates).
 2. Selecteer een template en daarna het tabblad Gekoppelde producten.
 3. Selecteer Ontkoppelen naast het item dat je wilt verwijderen.

Opmerking: Je kunt de koppeling niet verwijderen voor items die in de uitverkoop zijn. Je moet de uitverkoopactie stoppen of wachten totdat de uitverkoopactie is afgelopen voordat je wijzigingen in de template kunt aanbrengen.

Een uitverkoopactie of promotie maken

Je kunt je apps op meerdere manieren tijdelijk gratis of met korting aanbieden:

Gerelateerde content

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen:

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu