Programos kainų nustatymas

Galite nustatyti programą kaip nemokamą arba mokamą, atnaujinti programos kainas visur arba konkrečioje šalyje ir naudoti kainodaros šablonus, kad galėtumėte supaprastinti programų kainodarą sistemoje „Play Console“.

Pastaba: po programos ar naujinio paskelbimo, įskaitant kainų pakeitimus, pridėję SKU ar pakeitę programos platinimo nustatymus, pakeitimus sistemoje „Google Play“ pamatysite po kelių valandų.

 1. Atidarykite „Play Console“ ir eikite į puslapį Programos kainodara (Produktai > Programos kainodara).
 2. Skiltyje „Kainodara“ šalia parinkties „Jūsų programa“ spustelėkite Nustatyti, kad programa būtų nemokama arba Nustatyti kad programa būtų mokama.

Nustatymo, ar programa yra mokama ar nemokama, pakeitimai

 • Galite pakeisti programos nustatymą iš Mokama į Nemokama.
 • Jei programa buvo Nemokama, negalima nustatyti, kad ji yra Mokama. Jei norite apmokestinti už programą, reikės sukurti naują programą su nauju paketo pavadinimu ir nustatyti kainą.

Kainos įvedimas

Kai sistemoje „Google Play“ siūlote mokamas programas ir produktus programose, taikomas paslaugos mokestis.

Pastaba: jei neplatinate mokamos programos ar elemento programoje šalyje, kurioje nurodote kainą, naudotojai negalės jos pasiekti.

Mokamos programos

Jei norite nustatyti mokamos programos kainodarą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Nustatykite mokėjimų profilį. Nurodydami mokesčių tarifus naudokite „Play Console“.
 2. Peržiūrėkite valiutų ir kainos diapazonų, leidžiamų įvairiose šalyse, sąrašą.
 3. Puslapyje Programos kainodara sistemoje „Play Console“ įveskite kainą.
  • Įvestą kainą naudosime kaip pagrindą apskaičiuodami konkrečios rinkos kainas. Jūsų kainą konvertuosime į kainą vietine valiuta, pridėsime mokestį (tam tikrose šalyse) ir pritaikysime atitinkamus vietinius rinkodaros modelius bei programos kainos nustatymo dieną galiojantį valiutos keitimo kursą. Galite patys atnaujinti kainą, kad įsitikintumėte, jog vietinė kaina atspindi naujausią valiutos keitimo kursą.
  • Jūsų įvesta kaina bus naudojama visose šalyse, kuriose nepalaikoma vietinė valiuta. Jei vietinė valiuta nepalaikoma, generuojama kaina USD arba EUR. Kainos, sugeneruotos USD ar EUR, pagrįstos jūsų įvesta kaina.
  • Nustatoma kiekvienoje šalyje naudojama valiuta ir jos negalima keisti.
Elementai programoje

Jei norite nustatyti elementų programoje kainas, sužinokite, kaip administruoti pirkimą programoje atsiskaitant per „Google Play“.

Vietinių kainų peržiūra ar atnaujinimas

Mokamos programos

Pastaba: numatytoji kaina naudojama programos vietinėms kainoms generuoti kitose šalyse.

Numatytųjų vietinių kainų naudojimas

 1. Atidarykite „Play Console“ ir eikite į puslapį Programos kainodara (Produktai > Programos kainodara).
 2. Spustelėkite Nustatyti kainą.
 3. Peržiūrėkite lentelę skiltyje „Vietinės kainos“. Stulpelyje „Kaina“ peržiūrėkite vietines kiekvienos šalies kainas.
  • Vietinės kainos generuojamos naudojant šiandieninį valiutų kursą ir konkrečios šalies kainodaros modelius.
  • Jei šalyje nenaudojama vietinė valiuta, bus naudojama jūsų įvesta kaina numatytąja valiuta.

Numatytųjų vietinių kainų atnaujinimas

Jei norite atnaujinti vietines kainas, kad būtų naudojamas šiandieninis valiutos kursas ir konkrečios šalies kainodaros modeliai, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. „Vietinių kainų“ skilties viršuje dešinėje spustelėkite Atnaujinti valiutos kursus
 2. Spustelėkite Taikyti kainas.

Jei norite nustatyti savo vietinę kainą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Norimos atnaujinti šalies stulpelyje „Kaina“ spustelėkite pieštuko piktogramą.
 2. Įveskite norimą siūlyti kainą.
 3. Spustelėkite Taikyti kainas.

Jei reikia daugiau informacijos, eikite į skiltį Programų teikimas keliomis valiutomis.

Elementai programoje

Jei norite nustatyti elementų programoje kainas, sužinokite, kaip administruoti pirkimą programoje atsiskaitant per „Google Play“.

Tų pačių kainų naudojimas keliuose elementuose

Galite naudoti kainodaros šablonus, kad galėtumėte nustatyti ar tvarkyti tą patį kelių mokamų programų ir produktų programose kainų rinkinį. Jei atnaujinsite kainodaros šabloną, visi su šablonu susieti elementai naudos naujausias šablono kainas.

Galite naudoti iki 100 skirtingų kainodaros šablonų vienoje kūrėjo paskyroje ir susieti iki 1 000 elementų su kiekvienu kainodaros šablonu.

Kainodaros šablono leidimo reikalavimai
 • Turite turėti kiekvienos programos, kurią norite įtraukti į kainodaros šabloną, leidimą „Tvarkyti pateikimą parduotuvėje“.
 • Kad galėtumėte matyti visas į kainodaros šabloną įtrauktas programas, jums turi būti suteiktas kiekvienos programos leidimas „Peržiūrėti finansinę informaciją“.
 • Jei negalite redaguoti šablono, kurį sukūrėte, patikrinkite, ar kas nors prie jo nepridėjo programos, kurios prieigos leidimo neturite.
Elementų pridėjimas prie naujo kainodaros šablono
 1. Atidarykite „Play Console“ ir eikite į puslapį Kainodaros šablonai (Nustatymai > Kainodaros šablonai).
 2. Spustelėkite Sukurti šabloną.
 3. Sukurkite šablono pavadinimą.
 4. Spustelėkite Nustatyti kainą ir taikykite kainą, kurią norite nustatyti programai. Įvestą kainą naudosime kaip pagrindą skaičiuodami konkrečios rinkos kainas. Jūsų kainą konvertuosime į kainą vietine valiuta, pridėsime mokestį (tam tikrose šalyse) ir pritaikysime atitinkamus vietinius kainodaros šablonus bei programos kainos nustatymo dieną galiojantį valiutos keitimo kursą. Galite patys atnaujinti kainą, kad įsitikintumėte, jog vietinė kaina atspindi naujausią valiutos keitimo kursą.
  • Jūsų įvesta kaina bus naudojama visose šalyse, kuriose nepalaikoma vietinė valiuta.
 5. Pasirinkite, ar norite į įvestą sumą įtraukti mokesčius.
  • Numatytoji kaina apima mokesčius: jei numatytoji kaina yra 9,99 EUR ir norite, kad visos kainos ES rinkoje būtų 9,99 EUR (neatsižvelgiant į konkrečios šalies mokesčių tarifus), naudokite šią parinktį pasirinkę šį žymimąjį laukelį.
  • Pagal numatytuosius nustatymus (t. y., jei nepasirinksite Numatytoji kaina apima mokesčius) mokesčiai bus pridėti prie kainos. Tai reiškia, kad prie numatytosios 9,99 EUR kainos pridėsime kiekvienoje šalyje taikomą mokestį.
 6. Peržiūrėkite vietines kainas ir pasirinkite Taikyti kainas.
 7. Spustelėkite Išsaugoti.
 8. Pasirinkite skirtuką Susieti produktai.
 9. Naudodami puslapių dešinėje esančius parinkiklius „Susieti produktus programoje“ ir „Susieti mokamą programą“ pasirinkite programą. Jei susiejate produktus programoje, pasirinkite iš tos programos produktų programoje sąrašo.
 10. Pasirinkite Susieti. Kai sėkmingai susiesite elementą, jis bus rodomas skiltyje „Susieti produktai“.
Valiutos kursų atnaujinimas kainodaros šablone

Sukūrę kainodaros šabloną galėsite atnaujinti vietines kainas, kad jos būtų apskaičiuojamos pagal šiandieninį valiutų kursą ir konkrečios šalies kainodaros modelius.

 1. Atidarykite „Play Console“ ir eikite į puslapį Kainodaros šablonai (Nustatymai > Kainodaros šablonai).
 2. Lentelėje pasirinkite rodyklę dešinėn šalia norimo atnaujinti kainodaros šablono.
 3. Spustelėkite Redaguoti kainą.
 4. „Vietinių kainų“ skilties viršuje dešinėje spustelėkite Atnaujinti valiutų kursus.
 5. Spustelėkite Taikyti kainas.
Elementų šalinimas iš kainodaros šablono
 1. Atidarykite „Play Console“ ir eikite į puslapį Kainodaros šablonai (Nustatymai > Kainodaros šablonai).
 2. Pasirinkite šabloną ir skirtuką Susieti produktai.
 3. Šalia norimo pašalinti elemento pasirinkite Atsieti.

Pastaba: negalėsite atsieti jokių elementų, kurie yra išparduodami. Reikės sustabdyti išpardavimą arba palaukti, kol jis pasibaigs, kad galėtumėte atlikti šablono pakeitimus.

Išpardavimo ar reklaminio pasiūlymo kūrimas

Yra keli būdai laikinai siūlyti programas nemokamai ar mažesne kaina.

 • Siūlykite mokamas programas už mažesnę kainą: jei norite sužinoti daugiau, eikite į skiltį apie tai, kaip sukurti mokamų programų išpardavimą.
 • Nemokamai suteikite naudotojams mokamą programą arba produktą programoje taikydami reklamos kredito kodą: jei norite sužinoti daugiau, eikite į skiltį apie tai, kaip sukurti reklaminį pasiūlymą.

Susijęs turinys

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta