Postavljanje cijena i distribucije aplikacije

Na Play konzoli možete postaviti hoće li se aplikacija plaćati ili će biti besplatna, možete odabrati zemlje u kojima će biti dostupna i uključiti distribuiranje aplikacije za dodatne Android uređaje i programe.

Napomena: nakon što objavite aplikaciju ili ažuriranje, uključujući promjene cijena, dodavanje SKU-ova ili promjenu postavki distribucije aplikacije, može proći nekoliko sati dok se vaše promjene ne prikažu na Google Playu.

 1. Otvorite Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Odaberite Prisutnost u trgovini > Cijene i distribucija.
 4. Pokraj stavke "Aplikacija je dostupna" odaberite Besplatno ili Uz plaćanje.
  • Napomena: korisnici u većini zemalja mogu preuzeti aplikacije koje se plaćaju i kupovati putem aplikacije. Da biste provjerili dostupnost kupnje, pregledajte naš popis raspona cijena i valuta po zemljama.

Promjene u odabiru dostupnosti aplikacije

 • Za aplikaciju koja se plaća možete postaviti da bude dostupna besplatno.
 • Za aplikaciju koja je bila ponuđena besplatno ne možete postaviti da se plaća. Ako želite naplaćivati aplikaciju, trebate izraditi novu aplikaciju s novim nazivom paketa i postaviti cijenu.

Unos cijene

Kada na Google Playu nudite aplikacije koje se plaćaju i proizvode ponuđene putem aplikacije, primjenjuje se transakcijska naknada.

Napomena: ako ne distribuirate aplikaciju koja se plaća ili stavku u aplikaciji u zemlji za koju unesete cijenu, korisnici joj neće imati pristup.

aplikacije koje se plaćaju

Da biste postavili cijenu za aplikaciju koja se plaća:

 1. Postavite račun za plaćanje. Putem Play konzole navest ćete porezne stope.
 2. Pregledajte naš popis valuta i dopuštenih raspona cijena po zemljama.
 3. Na stranici Cijene i distribucija na Play konzoli unesite cijenu.
  • Cijenu koju unesete koristit ćemo kao osnovu za izračunavanje cijena za pojedina tržišta. Cijenu ćemo pretvoriti u lokalnu valutu, dodati porez (u određenim zemljama) i primijeniti lokalno relevantne uzorke cijena i važeće devizne tečajeve za datum na koji ste postavili cijenu za aplikaciju. Lokalnu cijenu možete osvježiti ručno kako bi odražavala najnoviji devizni tečaj.
  • Cijena koju unesete koristit će se u svim zemljama bez podrške za lokalnu valutu. Kada nije podržana lokalna valuta, cijena se generira u USD ili EUR. Cijene generirane u USD ili EUR temelje se na cijeni koju unesete.
  • Postavit će se valuta koja se koristi u pojedinoj zemlji i nije je moguće promijeniti.
Stavke u aplikaciji

Za postavljanje cijena stavki u aplikaciji pogledajte upute za upravljanje naplatom putem Playa iz aplikacije.

Prikaz ili ažuriranje lokalnih cijena

Aplikacije koje se plaćaju

Upotreba zadanih lokalnih cijena

 1. Na stranici Cijene i distribucija odaberite pojedinačne zemlje ili stavite kvačicu u okvir opcije "Odaberi sve zemlje".
 2. U stupcu "Cijena" pregledajte lokalne cijene za svaku zemlju.
  • Lokalne cijene temelje se na današnjem tečaju i uzorcima cijena za pojedine zemlje.
  • Ako za neku zemlju nema podrške za lokalnu valutu, upotrebljavat će se cijena koju unesete za zadanu valutu.

Ažuriranje zadanih lokalnih cijena

Da biste ažurirali lokalne cijene na temelju današnjeg tečaja i uzoraka cijena za pojedine cijene:

 1. Stavite kvačice u okvire pored zemalja koje želite ažurirati.
 2. Odaberite Osvježi tečajnu listu.

Da biste postavili vlastitu lokalnu cijenu:

 1. Pored zemlje koju želite ažurirati odaberite Uredi.
 2. Unesite cijenu koju želite ponuditi.
 3. Odaberite Primijeni.

Više informacija možete pronaći u članku Ponuda aplikacija u više valuta.

Stavke u aplikaciji

Za postavljanje cijena stavki u aplikaciji pogledajte upute za upravljanje naplatom putem Playa iz aplikacije.

Upotreba iste cijene za više stavki

Predlošci za cijene omogućuju primjenu istog skupa cijena na više aplikacija koje se plaćaju i proizvoda ponuđenih putem aplikacije. Ako ažurirate predložak za cijene, za sve će se stavke povezane s predloškom upotrebljavati najnovije cijene u predlošku.

Možete upotrijebiti najviše 100 različitih predložaka za cijene po računu razvojnog programera i povezati najviše 1000 stavki s predloškom za cijene.

Zahtjevi za dopuštenja za predložak za cijene
 • Potrebno vam je dopuštenje za uređivanje unosa u trgovini, cijena i distribucije za svaku aplikaciju koju želite uključiti u predložak za cijene.
 • Da biste vidjeli sve aplikacije uključene u predložak za cijene, potrebno vam je dopuštenje "Prikaz informacija o aplikaciji" za svaku aplikaciju.
 • Ako ne možete urediti predložak koji ste izradili, provjerite je li netko predlošku dodao aplikaciju za koju nemate dopuštenje za pristup.
Dodavanje stavki u predložak za cijene
 1. Otvorite Play konzolu.
 2. Odaberite Postavke Postavke > Predložak za cijene > Novi predložak za cijene.
 3. Unesite naziv predloška.
 4. Unesite cijenu. Cijenu koju unesete koristit ćemo kao osnovu za izračunavanje cijena za pojedina tržišta. Cijenu ćemo pretvoriti u lokalnu valutu, dodati porez (u određenim zemljama) i primijeniti lokalno relevantne uzorke cijena i važeće devizne tečajeve za datum na koji ste postavili cijenu za aplikaciju. Lokalnu cijenu možete osvježiti ručno kako bi odražavala najnoviji devizni tečaj.
  • Cijena koju unesete koristit će se u svim zemljama bez podrške za lokalnu valutu.
 5. Odaberite želite li uključiti porez u cijenu koju ste unijeli.
  • Cijena uključuje primjenjivi porez: tu opciju upotrijebite ako vaša zadana cijena iznosi 9,99 EUR i želite da sve cijene na tržištu EU-a budu 9,99 EUR (neovisno o poreznim stopama za pojedine zemlje).
  • Na cijenu dodaj primjenjivi porez: cijeni će se prema zadanim postavkama dodavati primjenjivi porez. To znači da će se zadanoj cijeni od 9,99 EUR pridodati porez koji se primjenjuje u pojedinoj zemlji.
 6. Pregledajte lokalne cijene.
 7. Odaberite Izradi predložak.
 8. Otvorite karticu Povezane stavke.
 9. Odaberite naziv aplikacije u odjeljcima "Povezivanje proizvoda ponuđenih putem aplikacije" i "Povezivanje aplikacija koje se plaćaju". Ako povezujete proizvode ponuđene putem aplikacije, odaberite proizvod s popisa ponuđenih proizvoda za tu aplikaciju.
 10. Odaberite Poveži. Kad povežete stavku, prikazat će se u odjeljku "Povezane stavke".
Osvježavanje deviznog tečaja u predlošku za cijene

Nakon što izradite predložak za cijene, možete ažurirati lokalne cijene na temelju današnjeg deviznog tečaja i uzoraka cijena za pojedine zemlje.

 1. Otvorite Play konzolu.
 2. Odaberite Postavke Postavke > Predložak za cijene.
 3. Odaberite predložak za cijene.
 4. U stupcu "Zemlja" stavite kvačice u okvire pored zemalja koje želite osvježiti.
 5. Pri vrhu odjeljka "Lokalne cijene" odaberite Osvježi tečajnu listu.
  • Ako je gumb Osvježi tečajnu listu zasivljen, provjerite jeste li odabrali barem jednu zemlju.
 6. Odaberite Spremi.
Uklanjanje stavki iz predloška za cijene
 1. Otvorite Play konzolu.
 2. Odaberite Postavke Postavke > Predložak za cijene.
 3. Odaberite predložak, a zatim karticu Povezane stavke.
 4. Pored stavke koji želite ukloniti odaberite Prekini vezu.

Napomena: nećete moći prekinuti vezu sa stavkama koje su na rasprodaji. Morat ćete zaustaviti rasprodaju ili pričekati da završi da biste mogli unositi promjene na predlošku.

Izrada rasprodaje ili promocije

Nekoliko je načina na koje možete privremeno ponuditi svoje aplikacije besplatno ili s popustom putem Play konzole. 

 • Aplikacije koje se plaćaju ponudite s popustom: više informacija možete saznati u odjeljku o izradi rasprodaje za aplikacije koje se plaćaju.
 • Ponudite korisnicima aplikaciju koja se plaća ili proizvod ponuđen putem aplikacije besplatno uz promotivni kôd: više informacija možete saznati u odjeljku o izradi promocije.

Distribucija po zemljama

Pojedinosti o upravljanju dostupnošću po zemljama za produkcijsko, alfa i beta izdanje aplikacije pročitajte u članku Distribucija izdanja aplikacije u određenim zemljama

Odabir postavki distribucije

Ako vaše aplikacije uključuju značajke za druge Android uređaje ili ispunjavaju uvjete za dodatne programe, možete odabrati distribuciju na tim uređajima i/ili programima.

Ikone uređaja i programa

Pri vrhu stranice Cijene i distribucija vaše aplikacije vidjet ćete aktivne ikone za uređaje i programe u kojima distribuirate svoju aplikaciju. Da biste vidjeli kako distribuirati aplikaciju na uređaju ili u programu, kliknite jednu od ikona.

Za neke uređaje i programe možda će se prikazivati sljedeće ikone statusa:

 • Aplikacija se pregledava Review
 • Aplikacija ima poteškoću ili je odbijena Issue
Wear OS by Google

Ako vaša aplikacija uključuje značajke sustava Wear OS by Google, možete odabrati mogućnost uključivanja u zbirke Wear OS-a na Google Playu.

Prije uključivanja morate prenijeti snimku zaslona za Wear OS. Kada se uključite i objavite aplikaciju, naš će je tim pregledati kako bismo se uvjerili da slijedi smjernice za kvalitetu aplikacija za Wear OS.

Saznajte više o tome kako distribuirati aplikaciju u sustavu Wear OS by Google.

Android TV

Da biste distribuirali aplikaciju za Android TV, morate joj dodati namjeru pokretanja Leanbacka i prenijeti sliku i snimke zaslona TV bannera.

Naš tim pregledava mogu li se aplikacije upotrebljavati s DPAD-om (samo aplikacije) i Gamepadom (samo igre) i jesu li usklađene s drugim smjernicama za kvalitetu.

Saznajte više o tome kako distribuirati aplikaciju na Android TV-u.

Android Auto

Da biste distribuirali aplikaciju na Android Autu, prvo trebate prihvatiti uvjete i odredbe za Android Auto dostupne na stranici Cijene i distribucija. Nakon prihvaćanja uvjeta i odredbi možete prenijeti aplikacije koje su omogućene za Android Auto.

Aplikacija će se pregledati kako bi se utvrdilo zadovoljava li smjernice u vezi s ometanjem pažnje vozača. Dok se ne odobre, vaša aplikacija ili njezino ažuriranje neće se objaviti na Google Playu.

Saznajte više o tome kako distribuirati aplikaciju na Android Autu.

Povlačenje aplikacije iz distribucije na Android Autu

Da biste povukli aplikaciju iz distribucije na Android Autu, uklonite unos manifesta za Auto iz APK-a i pošaljite ažuriranje.

Daydream

Ako ste razvili samostalnu aplikaciju za virtualnu stvarnost, možete odabrati mogućnost uključivanja u Daydream. To će korisnicima Daydreama olakšati otkrivanje vaše aplikacije na Google Playu i vaša će se aplikacija moći pojaviti u odjeljku za virtualnu stvarnost u Trgovini Play.

Zahtjevi i ispunjavanje uvjeta

Prije uključivanja morate učiniti sljedeće:

Uključivanje

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Na lijevom izborniku odaberite Prisutnost u trgoviniUnos u trgovini.
 4. U odjeljku "Grafički materijali" otvorite karticu Telefon.
 5. Da biste prenijeli sliku, kliknite Dodaj stereoskopsku sliku od 360 stupnjeva.
 6. Nakon prijenosa slike otvorite svoju stranicu Cijene i distribucija.
 7. Stavite kvačicu u okvir pored opcije "Distribuirajte aplikaciju na Daydreamu".
 8. Odaberite intenzitet kretanja. Više informacija potražite na web-lokaciji Google VR.
 9. Spremite izmjene. Nakon što pošaljete podatke, pregledat ćemo ispunjava li vaša aplikacija uvjete za Daydream.

Isključivanje

Za isključivanje iz Daydreama: 

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Na lijevom izborniku odaberite Prisutnost u trgoviniCijene i distribucija.
 4. Uklonite kvačicu iz okvira pored opcije "Distribuirajte aplikaciju na Daydreamu".
Upravljani Google Play

Ako ste razvojni programer u SAD-u ili Kanadi i želite na upravljanom Google Playu distribuirati aplikacije koje se plaćaju, možete ih učiniti dostupnima za prodaju u većim količinama i distribuciju na uređajima s upravljanim Google Playom.

Da biste se uključili, pažljivo pregledajte uvjete i odredbe. Morate prihvatiti uvjete i odredbe da bi se vaša aplikacija mogla distribuirati na upravljanom Google Playu.

Napomena: ako imate besplatne aplikacije, ne morate se uključivati. Besplatne aplikacije automatski su dostupne za uređaje s upravljanim Google Playom.

Prikazivanje oglasa

Na stranici Sadržaj aplikacije trebate navesti sadrži li vaša aplikacija oglase (primjerice oglase koji se isporučuju putem oglasnih mreža trećih strana, prikazne oglase, nativne oglase i/ili banner oglase). Aplikacije koje sadrže oglase imat će oznaku "Sadrži oglase" na stranici unosa u trgovini.

Napomena: oznaka "Sadrži oglase" ne odnosi se na slučajeve kada aplikacija sadrži druge vrste komercijalnih sadržaja, na primjer, plaćeno spominjanje proizvoda ili ponude za kupnje putem aplikacije ili nadogradnje. Ako vaša aplikacija uključuje plaćeno spominjanje proizvoda, ono mora biti u skladu s lokalnim zakonima.

Primjeri

Evo nekoliko primjera kada biste trebali navesti da imate oglase kako biste dobili oznaku "Sadrži oglase". Ovo nije sveobuhvatan popis, već samo nekoliko primjera na temelju najčešćih vrsta oglasa.

 • Natpisi i međuprostorni oglasi: aplikacija se integrira s oglasnim SDK-om kako bi prikazivala natpise i/ili međuprostorne oglase. Upotrebljavam te formate oglasa za unovčavanje i/ili promociju svojih proizvoda ili aplikacija.
 • Nativni oglasi: aplikacija uključuje oglase nativno, neprimjetno uklopljene u ostali sadržaj (na primjer, sponzorirani članci, oglasi u feedu itd.).
 • Oglasi vlastite tvrtke: aplikacija generira mali natpis, međuprostorni oglas, oglasni zid i/ili widget za promociju mojih ostalih aplikacija.

Navedite da nemate oglase ako samo promovirate svoje ostale aplikacije na sljedeće načine:

 • Aplikacija na glavnom izborniku prikazuje odjeljak Više aplikacija* koji korisnika vodi do vaših ostalih aplikacija.
 • Opcija Više aplikacija* ne ometa pregled igre.
 • Opcija Više aplikacija* ne zbunjuje korisnika time što je ugrađena u pregled igre.

*Ostale prihvatljive zamjene izraza Više aplikacija uključuju Više igara, Istražite više, Cijela verzija, Više, O nama ili ikonu razvojnog programera.

Dodatni nadzor

Iako ste odgovorni za točno navođenje prisutnosti oglasa u aplikacijama, Google to može provjeriti u bilo kojem trenutku i prikazati oznaku "Sadrži oglase" ako je to potrebno.

Ako mislite da je naš sustav pogrešno označio vašu aplikaciju, obratite se našem timu za podršku.

Provedba

Ako lažno prikažete prisutnost oglasa u aplikacijama, to će se smatrati kršenjem pravila Google Playa i može rezultirati obustavljanjem vaše aplikacije.

Distribuiranje aplikacija izvan Google Playa

Distribucija putem Google Playa nije isključiva, tako da svoje aplikacije po želji možete distribuirati i putem drugih kanala. Važno je jedino da verzija objavljena putem Google Playa bude u skladu sa svim pravilima Google Playa.

Povezani sadržaj

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?