Nastavení cen aplikace

Ve službě Play Console můžete aplikace nastavit jako bezplatné nebo placené, aktualizovat jejich ceny (obecně nebo pro jednotlivé země) nebo si stanovení cen usnadnit pomocí šablon.

Poznámka: Po publikování aplikace nebo aktualizace, včetně změn ceny, přidání jednotek SKU nebo provedení změn v nastavení distribuce aplikace, může trvat několik hodin, než se změny na Google Play projeví.

Rozšíření cen nižších než 1 dolar na 20 trzích

V únoru 2021 jsme v Latinské Americe, Evropě, na Středním východě, v Asii a v Tichomoří snížili minimální limit ceny pro produkty na 20 dalších trzích. Nyní můžete na těchto trzích nastavit nižší ceny, aby lépe odpovídaly kupní síle a poptávce. Budete tak moci oslovit nové potenciální kupující.

Další informace naleznete na blogu Android Developers.

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Cena aplikace (Produkty > Cena aplikace).
 2. V sekci Stanovení cen vedle položky „Vaše aplikace je“ klikněte na Změnit aplikaci na bezplatnou nebo na Změnit aplikaci na placenou.

Poznámka: Uživatelé ve většině zemí mohou stahovat placené aplikace a provádět nákupy v aplikacích. Dostupnost nákupů si můžete ověřit v seznamu měn a povolených cenových rozsahů podle zemí.

Změna nastavení placené nebo bezplatné aplikace

 • Placenou aplikaci lze upravit, aby byla Zdarma.
 • Aplikaci, kterou nabízíte Zdarma, změnit na Placenou nelze. Pokud za aplikaci chcete účtovat poplatky, je nutné vytvořit ji znovu s novým názvem balíčku a pro tuto novou aplikaci stanovit cenu.

Zadání ceny

Když na Google Play nabízíte placené aplikace a produkty v aplikacích, je účtován poplatek za službu.

Poznámka: Pokud placenou aplikaci nebo položku v aplikaci nedistribuujete v zemi, pro kterou jste zadali cenu, uživatelé k ní nebudou mít přístup.

Placené aplikace

Postup nastavení ceny za placenou aplikaci:

 1. Nastavte platební profil. Pomocí Play Console pak zadejte daňové sazby.
 2. Prostudujte si seznam měn a povolených cenových rozsahů v jednotlivých zemích.
 3. Na stránce Cena aplikace ve službě Play Console zadejte cenu.
  • Zadanou cenu použijeme jako základ k výpočtu cen na konkrétních trzích. Cenu převedeme na místní měnu, přidáme daň (ve vybraných zemích) a cenu upravíme podle místních zvyklostí. Použijeme směnný kurz platný v den nastavení ceny aplikace. Cenu můžete ručně obnovit, aby místní cena odpovídala aktuálnímu směnnému kurzu.
  • Zadaná cena bude použita v zemích, kde není podporována místní měna. Pokud místní měna není podporována, bude vygenerována cena v USD nebo EUR. Tato cena bude vycházet z vámi zadané ceny.
  • Měna používaná v jednotlivých zemích je pevně dána a nelze ji změnit.
Položky v aplikaci

Pokud chcete nastavit cenu položek v aplikaci, přečtěte si o správě fakturace v aplikaci.

Zobrazení a aktualizace místních cen

Placené aplikace

Poznámka: Výchozí cena slouží k vygenerování místních cen aplikace v jiných zemích.

Použití výchozích místních cen

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Cena aplikace (Produkty > Cena aplikace).
 2. Klikněte na Nastavit cenu.
 3. Zkontrolujte tabulku v sekci Místní ceny. Ve sloupci Cena zkontrolujte místní ceny v jednotlivých zemích.
  • Místní ceny používají aktuální směnné kurzy a řídí se cenovými zvyklostmi příslušných zemí.
  • Pokud v určité zemi místní měna není podporována, bude použita vámi zadaná cena ve výchozí měně.

Aktualizace výchozích místních cen

Pokud chcete místní ceny aktualizovat tak, aby používaly aktuální směnné kurzy a řídily se cenovými zvyklostmi příslušné země:

 1. V pravém horním rohu sekce Místní ceny klikněte na Aktualizovat směnné kurzy
 2. Klikněte na Použít ceny.

Nastavení vlastní místní ceny:

 1. U země, kterou chcete aktualizovat, klikněte ve sloupci Cena na ikonu tužky.
 2. Zadejte cenu, kterou chcete použít.
 3. Klikněte na Použít ceny.

Další informace o nabízení aplikací ve více měnách

Položky v aplikaci

Pokud chcete nastavit cenu položek v aplikaci, přečtěte si o správě fakturace v aplikaci.

Použití stejné ceny u několika položek

Pomocí šablon cen můžete nastavit stejnou sadu cen pro několik placených aplikací nebo produktů v aplikaci. Pokud šablonu cen aktualizujete, ceny všech položek propojených se šablonou se aktualizují tak, aby odpovídaly nejnovějším cenám v šabloně.

V jednom účtu vývojáře můžete použít až 250 různých šablon cen a ke každé šabloně cen můžete připojit až 1000 položek.

Požadavky na oprávnění pro šablonu cen
 • U aplikací, které chcete zahrnout do šablony cen, potřebujete oprávnění Správa přítomnosti v Obchodě.
 • K zobrazení všech aplikací zahrnutých v šabloně cen potřebujete pro každou aplikaci oprávnění Zobrazení finančních údajů.
 • Pokud vytvořenou šablonu nemůžete upravovat, zkontrolujte, zda k ní někdo nepřiřadil aplikaci, u které nemáte potřebné oprávnění.
Přidání položek do nové šablony cen
 1. Otevřete službu Play Console a přejděte na stránku Šablony cen (Nastavení > Šablony cen).
 2. Klikněte na Vytvořit šablonu.
 3. Zadejte název šablony.
 4. Klikněte na Nastavit cenu a zadejte cenu, za kterou aplikaci chcete nabízet. Zadanou cenu použijeme jako základ k výpočtu cen na konkrétních trzích. Cenu převedeme na místní měnu, přidáme daň (ve vybraných zemích) a cenu upravíme podle místních zvyklostí. Použijeme směnný kurz platný pro datum, kdy cenu aplikace nastavíte. Cenu můžete ručně obnovit, aby místní cena odpovídala aktuálnímu směnnému kurzu.
  • Zadaná cena bude použita v zemích, kde není podporována místní měna.
 5. Určete, zda má být k zadané ceně připočtena daň.
  • Výchozí cena zahrnuje daň: Pokud je vaše výchozí cena 9,99 EUR a chcete, aby všechny ceny v EU činily 9,99 EUR (bez ohledu na daňové sazby v jednotlivých zemích), zaškrtněte toto políčko.
  • Ve výchozím nastavení (pokud nezvolíte Výchozí cena zahrnuje daň) se k ceně přičte daň. To znamená, že použijeme výchozí cenu 9,99 EUR a přičteme k ní daň podle sazby v jednotlivých zemích.
 6. Zkontrolujte místní ceny a vyberte možnost Použít ceny.
 7. Klikněte na Uložit.
 8. Vyberte kartu Propojené služby.
 9. Pomocí nástrojů pro výběr Propojení produktů v aplikaci a Připojit placenou aplikaci v pravé části stránky vyberte aplikaci. Pokud propojujete produkty v aplikaci, vyberte v seznamu produkty v příslušné aplikaci.
 10. Klikněte na Propojit. Úspěšně propojené položky se zobrazí v sekci Propojené produkty.
Obnovení směnných kurzů v šabloně cen

Po vytvoření šablony cen můžete aktualizovat místní ceny, aby používaly aktuální směnný kurz a cenové zvyklosti příslušných zemí.

 1. Otevřete službu Play Console a přejděte na stránku Šablony cen (Nastavení > Šablony cen).
 2. V tabulce vyberte šipku vpravo vedle šablony cen, kterou chcete aktualizovat.
 3. Klikněte na Upravit cenu.
 4. V pravém horním rohu sekce Místní ceny klikněte na Aktualizovat směnné kurzy.
 5. Klikněte na Použít ceny.
Odstranění položek ze šablony cen
 1. Otevřete službu Play Console a přejděte na stránku Šablony cen (Nastavení > Šablony cen).
 2. Vyberte šablonu a poté kartu Propojené produkty.
 3. Vedle položky, kterou chcete odstranit, vyberte Odpojit.

Poznámka: Položky, které jsou ve slevě, odpojit nelze. Pokud chcete šablonu změnit, bude třeba slevu ukončit nebo počkat, než vyprší její platnost.

Vytvoření slevy nebo promo akce

Je několik způsobů, jak aplikace dočasně nabízet zdarma nebo za sníženou cenu:

 • Nabízení placených aplikací za sníženou cenu: Další informace naleznete v článku o vytváření slev na placené aplikace.
 • Zpřístupnění placené aplikace nebo produktu v aplikaci zdarma prostřednictvím propagačního kódu: Další informace naleznete v článku o vytváření promo akcí.

Související obsah

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
92637
false
false