Nastavení cen a distribuce aplikace

Pomocí konzole Play Console můžete nastavit, zda aplikace budou placené nebo zdarma, ve kterých zemích budou dostupné, a přihlásit je k distribuci v dalších zařízeních Android a programech.

Poznámka: Po publikování aplikace nebo aktualizace, včetně změn ceny, přidání jednotek SKU nebo provedení změn v nastavení distribuce aplikace, může trvat několik hodin, než se změny na Google Play projeví.

 1. Přejděte do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. Vyberte Přítomnost v Obchodě > Cena a distribuce.
 4. V nabídce Tato aplikace je vyberte možnost Zdarma nebo Placená.

Změna nastavení placené nebo bezplatné aplikace

 • Placenou aplikaci lze upravit, aby byla Zdarma.
 • Aplikaci, kterou nabízíte Zdarma, změnit na Placenou nelze. Chcete-li za aplikaci účtovat poplatky, je nutné vytvořit ji znovu s novým názvem balíčku a pro tuto novou aplikaci stanovit cenu.

Zadání ceny

Když na Google Play nabízíte placené aplikace a produkty v aplikacích, je účtován transakční poplatek.

Poznámka: Pokud placenou aplikaci nebo položku v aplikaci nedistribuujete v zemi, pro kterou jste zadali cenu, uživatelé k ní nebudou mít přístup.

Placené aplikace

Postup nastavení ceny za placenou aplikaci:

 1. Nastavte profil plateb. Pomocí konzole Play Console pak zadejte daňové sazby.
 2. Prostudujte si seznam měn a povolených cenových rozsahů v jednotlivých zemích.
 3. Na stránce Cena a distribuce v konzoli Play Console zadejte cenu.
  • Zadanou cenu použijeme jako základ k výpočtu cen na konkrétních trzích. Cenu převedeme na místní měnu, přidáme daň (ve vybraných zemích) a cenu upravíme podle místních zvyklostí. Použijeme směnný kurz platný pro datum, kdy cenu aplikace nastavíte. Cenu lze ručně obnovit, čímž zajistíte, že místní cena bude odpovídat aktuálnímu směnnému kurzu.
  • Zadaná cena bude použita v zemích, kde není podporována místní měna. Pokud místní měna není podporována, bude vygenerována cena v USD nebo EUR. Tato cena bude vycházet z vámi zadané ceny.
  • Měna používaná v jednotlivých zemích je pevně dána a nelze ji změnit.
Položky v aplikaci

Chcete-li nastavit cenu položek v aplikaci, přečtěte si o správě fakturace v aplikaci.

Zobrazení a aktualizace místních cen

Placené aplikace

Použití výchozích místních cen

 1. Na stránce Cena a distribuce vyberte jednotlivé země nebo zaškrtněte políčko Vybrat všechny země.
 2. Ve sloupci Cena zkontrolujte místní ceny v jednotlivých zemích.
  • Místní ceny používají aktuální směnné kurzy a řídí se cenovými zvyklostmi příslušných zemí.
  • Pokud v určité zemi místní měna podporována není, bude použita vámi zadaná cena ve výchozí měně.

Aktualizace výchozích místních cen

Chcete-li aktualizovat místní ceny tak, aby používaly aktuální směnné kurzy a řídily se cenovými zvyklostmi příslušné země:

 1. Zaškrtněte políčka vedle požadovaných zemí.
 2. Vyberte Obnovit směnné kurzy.

Nastavení vlastní místní ceny:

 1. Vedle požadované země klikněte na Upravit.
 2. Zadejte cenu, kterou chcete použít.
 3. Klikněte na Použít.

Další informace o nabízení aplikací ve více měnách

Položky v aplikaci

Chcete-li nastavit cenu položek v aplikaci, přečtěte si o správě fakturace v aplikaci.

Použití stejné ceny u několika položek

Pomocí šablon cen můžete nastavit stejnou sadu cen pro několik placených aplikací nebo produktů v aplikaci. Pokud aktualizujete šablonu cen, ceny všech položek propojených s šablonou budou aktualizovány, aby odpovídaly nejnovějším cenám uvedeným v šabloně.

Požadavky na oprávnění pro šablonu cen
 • U aplikací, které chcete zahrnout do šablony cen, potřebujete oprávnění k úpravám záznamu v obchodu, ceny a distribuce.
 • Chcete-li zobrazit všechny aplikace, které využívají jednu šablonu cen, potřebujete pro každou aplikaci oprávnění Zobrazení informací o aplikaci.
 • Pokud vytvořenou šablonu nemůžete upravovat, zkontrolujte, zda k ní někdo nepřiřadil aplikaci, u které nemáte potřebné oprávnění.
Přiřazení položek k šabloně cen
 1. Přejděte do služby Play Console.
 2. Vyberte Nastavení Nastavení > Šablona cen > Nová šablona cen.
 3. Zadejte název šablony.
 4. Zadejte cenu. Zadanou cenu použijeme jako základ k výpočtu cen na konkrétních trzích. Cenu převedeme na místní měnu, přidáme daň (ve vybraných zemích) a cenu upravíme podle místních zvyklostí. Použijeme směnný kurz platný pro datum, kdy cenu aplikace nastavíte. Cenu lze ručně obnovit, čímž zajistíte, že místní cena bude odpovídat aktuálnímu směnnému kurzu.
  • Zadaná cena bude použita v zemích, kde není podporována místní měna.
 5. Určete, zda má být k zadané ceně připočtena daň.
  • Ceny zahrnují příslušnou daň: Tuto možnost použijte, pokud vaše výchozí cena činí 9,99 EUR a vy chcete, aby všechny ceny na trhu v EU činily 9,99 EUR (bez ohledu na daňové sazby v jednotlivých zemích).
  • Připočítat k ceně příslušnou daň: Ve výchozím nastavení bude k ceně připočtena daň. To znamená, že použijeme výchozí cenu 9,99 EUR a přičteme k ní daň podle sazby v jednotlivých zemích.
 6. Zkontrolujte místní ceny.
 7. Klikněte na Vytvořit šablonu.
 8. Přejděte na kartu Propojené položky.
 9. V sekcích Propojení produktů v aplikaci a Propojení placených aplikací vyberte název aplikace. Pokud propojujete produkty v aplikaci, vyberte v seznamu produkty v příslušné aplikaci.
 10. Klikněte na Propojit. Úspěšně propojené položky se zobrazí v sekci Propojené položky.
Obnovení směnných kurzů v šabloně cen

Po vytvoření šablony cen můžete aktualizovat místní ceny, aby používaly aktuální směnný kurz a cenové zvyklosti příslušných zemí.

 1. Přejděte do služby Play Console.
 2. Vyberte Nastavení Nastavení > Šablona cen.
 3. Vyberte šablonu cen.
 4. Ve sloupci Země zaškrtněte políčka zemí, které chcete aktualizovat.
 5. V horní části sekce Místní ceny klikněte na Obnovit směnné kurzy.
  • Pokud je tlačítko Obnovit směnné kurzy zašedlé, zkontrolujte, zda jste vybrali alespoň jednu zemi.
 6. Klikněte na Uložit.
Odstranění položek ze šablony cen
 1. Přejděte do služby Play Console.
 2. Vyberte Nastavení Nastavení > Šablona cen.
 3. Vyberte šablonu a poté kartu Propojené položky.
 4. Vedle položky, kterou chcete odstranit, vyberte Odpojit.

Poznámka: Položky, které jsou ve slevě, odpojit nelze. Pokud chcete šablonu změnit, bude třeba slevu ukončit nebo počkat, než vyprší její platnost.

Vytvoření slevy nebo promo akce

Existuje několik způsobů, jak pomocí konzole Play Console dočasně nabízet aplikace zdarma nebo za sníženou cenu. 

 • Nabízení placených aplikací za sníženou cenu: Další informace naleznete v článku o vytváření slev na placené aplikace.
 • Zpřístupnění placené aplikace nebo produktu v aplikaci zdarma prostřednictvím propagačního kódu: Další informace naleznete v článku o vytváření promo akcí.

Distribuce v zemích

Další informace o správě dostupnosti alfa, beta a produkčních verzí v jednotlivých zemích nalezete v článku o distribuci vydání aplikace v konkrétních zemích

Výběr nastavení distribuce

Pokud vaše aplikace zahrnují funkce pro další zařízení Android nebo programy, můžete je přihlásit k distribuci pro tato zařízení a programy.

Ikony zařízení a programů

V horní části stránky Cena a distribuce uvidíte aktivní ikony zařízení a programů, pro které aplikaci distribuujete. Kliknutím na ikonu zobrazíte, jak můžete aplikaci distribuovat pro dané zařízení nebo program.

U některých zařízení a programů se mohou zobrazit následující ikony:

 • Aplikace prochází testováním Review
 • U aplikace se vyskytly problémy nebo byla odmítnuta Issue
Wear OS by Google

Pokud vaše aplikace zahrnuje funkce systému Wear OS by Google, můžete požádat o zařazení do sbírek pro Wear OS na Google Play.

Než se přihlásíte, je třeba nahrát snímek obrazovky z Wear OS. Až se přihlásíte a publikujete aplikaci, náš tým zkontroluje, zda je aplikace v souladu s pokyny pro zajištění kvality aplikací pro Wear OS.

Další informace o distribuci aplikace v systému Wear OS by Google

Android TV

Chcete-li svou aplikaci distribuovat v zařízeních Android TV, musíte do nich přidat objekt Intent ke spuštění Domácího kinanahrát obrázek televizního banneru a snímky televizní obrazovky.

Náš tým ověřuje, zda aplikace lze používat s ovladači DPAD (u aplikací) a gamepad (pouze u her) a zda vyhovují dalším pokynům pro zajištění kvality.

Další informace o distribuci aplikací pro zařízení Android TV

Android Auto

Než aplikaci budete moci distribuovat pro Android Auto, musíte přijmout smluvní podmínky služby Android Auto, které jsou k dispozici na stránce Cena a distribuce. Po přijetí smluvních podmínek můžete nahrát aplikace s podporou služby Android Auto

Aplikace bude zkontrolována z hlediska souladu s normami ohledně vlivu na pozornost řidičů. Dokud nebude schválena, nebude aplikace nebo její aktualizace na Google Play publikována.

Další informace o distribuci aplikací pro platformu Android Auto

Odstranění aplikace z distribuce pro Android Auto

Chcete-li aplikaci odebrat z distribuce Android Auto, odstraňte ze souboru APK záznam manifestu Auto a odešlete aktualizaci.

Daydream

Pokud jste vyvinuli samostatnou aplikaci pro virtuální realitu, můžete požádat o zařazení do programu Daydream. Bude-li vaše aplikace zařazena do programu Daydream, uživatelé platformy Daydream ji budou moci na Google Play snáze objevit a bude se moci zobrazovat v sekci Obchodu Play s obsahem pro vrituální realitu.

Požadavky a způsobilost

Než se budete moci přihlásit, je třeba splňovat následující požadavky:

Přihlášení

 1. Přihlaste se do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Přítomnost v Obchodě Záznam v obchodu.
 4. V sekci Grafické podklady přejděte na kartu Telefon.
 5. Klikněte na Přidat 360° stereoskopický obrázek a nahrajte obrázek.
 6. Přejděte na stránku Cena a distribuce.
 7. Zaškrtněte políčko Distribuovat aplikaci na platformě Daydream.
 8. Vyberte intenzitu pohybu. Další informace naleznete na webu Google s informacemi o publikování obsahu pro virtuální realitu.
 9. Změny uložte. Po odeslání informací bude u aplikace zkontrolována způsobilost k účasti v programu Daydream.

Odhlášení

Postup odhlášení z programu Daydream: 

 1. Přihlaste se do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Přítomnost v ObchoděCena a distribuce.
 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Distribuovat aplikaci na platformě Daydream.
Spravovaný obchod Google Play

Pokud jste vývojáři v USA nebo v Kanadě a chcete distribuovat placené aplikace ve spravovaném obchodu Google Play, můžete aplikace zpřístupnit ke hromadnému nákupu a distribuci do zařízení, která spravovaný obchod Google Play používají.

Chcete-li se přihlásit, pozorně si prostudujte smluvní podmínky. Aby bylo možné aplikace ve spravovaném obchodu Google Play distribuovat, je nutné tyto smluvní podmínky přijmout.

Poznámka: Pokud jsou vaše aplikace bezplatné, přihlašovat se nemusíte. Bezplatné aplikace jsou pro zařízení se spravovaným obchodem Google Play dostupné automaticky.

Podpora reklam

Na stránce Obsah aplikace je třeba uvést, zda aplikace obsahuje reklamy (například reklamy zobrazované prostřednictvím externích reklamních sítí, obsahové reklamy, nativní reklamy nebo bannerové reklamy). U aplikací obsahujících reklamy bude na stránce záznamu v obchodu zobrazen štítek Obsahuje reklamy.

Poznámka: Štítek Obsahuje reklamy není určen k tomu, aby udával, zda aplikace obsahuje jiné typy komerčního obsahu, například placené umístění produktů (product placement) nebo nabídky k nákupům v aplikaci či přechodu na vyšší verzi. Pokud vaše aplikace obsahuje placené zobrazení produktu, zajistěte, aby tento druh propagace splňoval místní právní předpisy.

Příklady

Zde je několik příkladů, kdy je třeba uvést, že aplikace obsahuje reklamy, a je proto třeba ji opatřit štítkem Obsahuje reklamy. Nejedná se o úplný seznam, ale jen o několik příkladů nejběžnějších typů reklam.

 • Bannery a vsunuté reklamy: V mojí aplikaci je integrována reklamní sada SDK, aby bylo možné zobrazovat bannery a vsunuté reklamy. Pomocí těchto formátů reklamy zpeněžuji nebo propaguji své vlastní produkty či aplikace.
 • Nativní reklamy: Moje aplikace obsahuje nativní reklamy, které nelze rozeznat od ostatního obsahu (např. sponzorované články, reklamy ve zdroji apod.).
 • Vlastní reklamy: Moje aplikace vykresluje malý reklamní banner, vsunutou reklamu, přístup podmíněný aktivitou nebo widget propagující ostatní aplikace, které jsem publikoval(a).

Aplikaci nedoporučujeme označovat štítkem Obsahuje reklamy, pokud v ní propagujete své ostatní aplikace pouze napříč platformami podle následujících podmínek:

 • Aplikace zobrazuje sekci Další aplikace* v hlavní nabídce, pomocí které uživatele naviguje k vašim dalším aplikacím.
 • Možnost Další aplikace* se nezobrazuje při hraní.
 • Možnost Další aplikace* nemate uživatele tím, že se vkládá do hry jako její součást.

*Další varianty názvu sekce Další aplikace mohou být Další hry, Další k prozkoumání, Plná verze, Další, O nás nebo vaše ikona vývojáře.

Další sledování

Vzhledem k tomu, že za označení přítomnosti reklam ve své aplikaci odpovídáte vy, Google může tuto skutečnost kdykoliv ověřit a v odpovídajících případech zobrazit štítek Obsahuje reklamy.

Pokud se domníváte, že náš systém vaši aplikaci opatřil štítkem omylem, obraťte se na náš tým podpory.

Uplatňování

Pokud přítomnost reklam ve svých aplikacích označíte chybně, bude to považováno za porušení zásad služby Google Play, což může vést k pozastavení vašich aplikací.

Distribuování aplikací mimo Google Play

Distribuce aplikací prostřednictvím služby Google Play není výhradní, své aplikace tak můžete distribuovat prostřednictvím dalších kanálů. Mějte na paměti, že verze vydaná prostřednictvím Google Play musí splňovat všechny zásady služby Google Play.

Související obsah

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?