Настройване на цените на приложението ви

От Play Console можете да зададете дали приложението ви да е безплатно, или платено, да актуализирате цените му навсякъде или в отделни държави и да използвате шаблони, с които да опростите ценообразуването за приложенията си.

Забележка: След като публикувате приложение или актуализация, включително промени в цената, добавяне на складови единици на продукт или промени на настройките за разпространение на приложението ви, може да отнеме няколко часа, докато промените ви се покажат в Google Play.

Разширяване на предлагането на ниски цени в 20 пазара

През февруари 2021 г. намалихме ограничението за минимална цена за продуктите в още 20 пазара в Латинска Америка, EMEA и Азиатско-тихоокеанския регион. Вече можете да задавате по-ниски цени в тези пазари, което ви дава възможност да достигате до нови потенциални купувачи, като коригирате цените си, така че да отразяват по-добре местната покупателната способност и търсене.

Прочетете блога за програмисти под Android, за да научите повече.

 1. Отворете Play Console и посетете страницата Ценообразуване на приложението (Продукти > Ценообразуване на приложението).
 2. В секцията „Ценообразуване“ до „Приложението ви е“ изберете приложението ви да е безплатно или кликнете върху Преобразуване на приложението в платено.

Промяна на избраната настройка за приложението ви, определяща дали е безплатно, или платено

 • Можете да промените приложението си от платено на безплатно.
 • След като сте предлагали приложението си безплатно, не можете да го направите платено. Ако искате да таксувате за приложението, трябва да създадете ново, с друго име на пакета, и да зададете цена за него.

Въвеждане на цена

Когато предлагате платени приложения и продукти в приложения в Google Play, се прилага такса за обслужване.

Забележка: Ако не разпространявате платено приложение или елемент в приложение в държавата, за която въвеждате цена, потребителите няма да имат достъп до него.

Платени приложения

За да настроите цени за платено приложение:

 1. Настройте потребителски профил за плащания. Ще използвате Play Console, за да посочите данъчните си ставки.
 2. Прегледайте списъка ни с разрешените по държава валути и ценови диапазони.
 3. Въведете цена на страницата Ценообразуване на приложението в Play Console.
  • Използваме въведената от вас цена като основа за изчисляване на цените за конкретни пазари. Ще я конвертираме в местната валута, ще добавим данъците (в избрани държави) и ще приложим подходящи на местно ниво модели за ценообразуване, както и валидни обменни курсове за датата, на която сте задали цената на приложението си. Можете ръчно да опресните цената, за да сте сигурни, че местната цена отразява най-актуалния обменен курс.
  • Въведената от вас цена ще се използва във всички държави, чиято местна валута не се поддържа. Когато дадена местна валута не се поддържа, се генерира цена в щатски долари или евро. Тези генерирани цени са въз основа на въведената от вас.
  • Валутата, използвана във всяка държава, е зададена и не може да бъде променяна.
Елементи в приложения

За да настроите цени за елементи в приложения, научете как да използвате системата за вградено таксуване.

Преглед или актуализиране на местните цени

Платени приложения

Забележка: Стандартната ви цена се използва за генериране на местните цени за приложението ви в други държави.

Използване на стандартни местни цени

 1. Отворете Play Console и посетете страницата Ценообразуване на приложението (Продукти > Ценообразуване на приложението).
 2. Кликнете върху Задаване на цена.
 3. Прегледайте таблицата в секцията „Местни цени“. В графата „Цена“ прегледайте местните цени за всяка държава.
  • За местните цени се използват обменният курс за деня и моделите за ценообразуване за конкретните държави.
  • Ако за дадена държава не се поддържа местната валута, вместо това ще се използва въведената от вас цена за стандартната ви валута.

Актуализиране на стандартните местни цени

За да актуализирате местните цени така, че да се използват обменният курс за деня и моделите за ценообразуване за конкретните държави:

 1. Горе вдясно на секцията „Местни цени“ кликнете върху Актуализиране на валутните курсове.
 2. Кликнете върху Прилагане на цените.

За да зададете своя собствена местна цена:

 1. Кликнете върху иконата на молив в графата „Цена“ за държавата, която искате да актуализирате.
 2. Въведете предложението си за цена.
 3. Кликнете върху Прилагане на цените.

За повече информация вижте Предлагане на приложения в няколко валути.

Елементи в приложения

За да настроите цени за елементи в приложения, научете как да използвате системата за вградено таксуване.

Използване на едни и същи цени за няколко елемента

Посредством шаблоните за ценообразуване можете да настройвате или управлявате един и същ набор от цени за няколко платени приложения и продукти в приложения. Ако актуализирате даден шаблон, най-новите цени ще се използват за всички свързани с него елементи.

Можете да използвате до 100 шаблона за ценообразуване на профил на програмист. Към всеки шаблон можете да свързвате до 1000 елемента.

Изисквания за разрешенията за шаблоните за цените
 • За всяко приложение, което искате да включите в шаблон за цените, ви е нужно разрешението Управление на присъствието в Google Play Магазин.
 • За да видите всички приложения, включени в даден шаблон за цените, ви е необходимо разрешението Преглед на финансовата информация за всяко приложение.
 • Ако не можете да редактирате създаден от вас шаблон, проверете дали някой не е добавил към него приложение, за което нямате разрешение.
Добавяне на елементи към нов шаблон за цените
 1. Отворете Play Console и посетете страницата Шаблони за ценообразуване (Настройване > Шаблони за ценообразуване).
 2. Кликнете върху Създаване на шаблон.
 3. Посочете име за шаблона.
 4. Кликнете върху Задаване на цена и приложете цената, на която искате да предлагате приложението си. Ще използваме въведената от вас цена като основа за изчисляване на цените за конкретни пазари. Ще я конвертираме в местната валута, ще добавим данъците (в избрани държави) и ще приложим подходящи на местно ниво модели за ценообразуване, както и валидни обменни курсове за датата, на която сте задали цената на приложението си. Можете ръчно да опресните цената, за да сте сигурни, че местната цена отразява най-актуалния обменен курс.
  • Въведената от вас цена ще се използва във всички държави, чиято местна валута не се поддържа.
 5. Изберете дали въведената от вас цена да включва данъците.
  • Стандартната цена включва данък: Ако стандартната ви цена е 9,99 EUR и искате тя да е една и съща навсякъде в ЕС (независимо от данъчните ставки на конкретните държави), поставете отметка в това квадратче, за да използвате съответната опция.
  • По подразбиране (ако не изберете Стандартната цена включва данък) данъкът ще бъде добавен към цената ви. Това означава, че ще вземем стандартната ви цена от 9,99 EUR и ще добавим приложимите данъци за всяка отделна държава.
 6. Прегледайте местните цени и изберете Прилагане на цените.
 7. Кликнете върху Запазване.
 8. Изберете раздела Свързани продукти.
 9. Посредством инструментите за избор „Свързване на продукти в приложения“ и „Свързване на платени приложения“ отдясно на страниците изберете приложение. Ако свързвате продукти в приложение, изберете от съответния списък за него.
 10. Изберете Свързване. Когато успешно свържете даден елемент, той ще се показва под секцията „Свързани продукти“.
Опресняване на обменните курсове в рамките на шаблон за цените

След като създадете шаблон за цените, можете да актуализирате местните цени така, че да се използват обменният курс за деня и моделите за ценообразуване за конкретните държави.

 1. Отворете Play Console и посетете страницата Шаблони за ценообразуване (Настройване > Шаблони за ценообразуване).
 2. В таблицата изберете стрелката надясно до шаблона за ценообразуване, който искате да актуализирате.
 3. Кликнете върху Редактиране на цената.
 4. Горе вдясно на секцията „Местни цени“ кликнете върху Актуализиране на валутните курсове.
 5. Кликнете върху Прилагане на цените.
Премахване на елементи от шаблон за цените
 1. Отворете Play Console и посетете страницата Шаблони за ценообразуване (Настройване > Шаблони за ценообразуване).
 2. Изберете шаблон и след това отворете раздела Свързани продукти.
 3. До елемента, който искате да премахнете, изберете Прекратяване на връзката.

Забележка: Не можете да прекратите връзката с елементи, които са в разпродажба. Ще трябва да спрете разпродажбата или да изчакате, докато завърши, преди да можете да направите промени в шаблона.

Създаване на разпродажба или промоция

Има няколко начина да предложите временно приложенията си безплатно или с отстъпка:

 • Предлагане на платените ви приложения с отстъпка: За да научите повече, разгледайте информацията за създаване на разпродажби за платени приложения.
 • Осигуряване на безплатен достъп за потребител до платено приложение или продукт в приложение посредством промоционален код: За да научите повече, разгледайте информацията за създаване на промоции.

Сродно съдържание

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
92637
false