โอนแอปไปยังบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์บัญชีอื่น

หากมีแอปที่ต้องการโอนไปยังบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play บัญชีอื่น คุณส่งคำขอโอนได้หลังจากทำตามวิธีการด้านล่างแล้ว

เตรียมแอปให้พร้อมสำหรับการโอน

ขั้นตอนที่ 1: อ่านหลักเกณฑ์ด้านนโยบาย
บัญชีเดิมและแอปทั้งหมดที่จะโอนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้านนโยบายทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 2: ดาวน์โหลดรายงานที่คุณอาจต้องใช้ภายหลัง

เมื่อคุณโอนแอปไปยังบัญชีอื่น ระบบจะโอนผู้ใช้ สถิติการดาวน์โหลด คะแนนและรีวิว การจัดประเภทเนื้อหา และข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ทั้งหมดของแอปไปยังบัญชีใหม่

รายงานการส่งออกจำนวนมาก รายงานการชำระเงิน และรายงานรายได้จะไม่โอนไปกับแอป ดังนั้นคุณอาจต้องดาวน์โหลดรายงานที่จะต้องใช้ในภายหลังไว้ เมื่อโอนแอปไปยังบัญชีใหม่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้างรายงานเวอร์ชันใหม่
ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play ว่าได้ลงทะเบียนแล้วและใช้งานได้

บัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play ทั้ง 2 บัญชีต้องลงทะเบียนแล้วและใช้งานได้ คุณจึงจะส่งคำขอโอนจากบัญชีเดิมไปยังบัญชีอื่น (หรือเรียกว่าบัญชีเป้าหมาย) ได้

วิธีตรวจสอบว่าบัญชีใช้งานได้

 • บัญชีเดิม: คุณลงชื่อเข้าใช้ได้
 • บัญชีเป้าหมาย: การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ หากคุณเห็นข้อความ "ทำไมฉันถึงเผยแพร่ไม่ได้" ในส่วนหัวของแอป ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ระบุไว้เพื่อเพิ่มข้อมูลที่ขาดหายไป

หมายเหตุ: หากคุณสร้างบัญชีเป้าหมายใหม่จะต้องชำระค่าลงทะเบียน $25 USD หากต้องการปิดบัญชีเดิมหลังจากที่โอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทีมสนับสนุนจะคืนเงินค่าลงทะเบียนให้คุณได้

ขั้นตอนที่ 4: หารหัสธุรกรรมของบัญชีเป้าหมาย

คุณต้องมีรหัสธุรกรรมการลงทะเบียนสำหรับบัญชีเป้าหมาย ซึ่งดูได้โดยค้นหาข้อความ "ค่าลงทะเบียนสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์" ในกล่องจดหมายของเจ้าของบัญชีเป้าหมาย

หากคุณไม่พบอีเมลใบเสร็จที่มีรหัสธุรกรรม ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Payments ด้วยอีเมลของเจ้าของบัญชีเป้าหมาย
 2. ที่เมนูด้านซ้าย ให้เลือกกิจกรรม
 3. ค้นหาและเลือกธุรกรรมสำหรับการลงทะเบียนบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ
 4. เคล็ดลับ: ค้นหาธุรกรรม "นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play"
 5. รหัสธุรกรรมจะแสดงอยู่บริเวณด้านล่างของรายละเอียดธุรกรรม

รหัสธุรกรรมการลงทะเบียนมักอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้

 • 01234567890123456789.token.0123456789012345
 • 0.G.123456789012345
 • Registration-1234ab56-7c89-12d3-4567-8e91234567f8
 • PDS.1234-5678-9012-3456

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบางแอป

แอปที่ต้องซื้อหรือแอปที่มีไอเทมที่ซื้อในแอป

หากคุณโอนแอปที่ต้องซื้อหรือแอปที่มีไอเทมที่ซื้อในแอป บัญชีเป้าหมายต้องมีโปรไฟล์การชำระเงินที่ใช้งานได้

หากคุณใช้สกุลเงินเริ่มต้นที่ต่างออกไปในบัญชีเป้าหมาย การโอนจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข 2 ประการต่อไปนี้

 • การซื้อในแอปเท่านั้น: คุณจะต้องเพิ่มราคาในสกุลเงินเริ่มต้นใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในแอปแต่ละรายการ หลังจากที่โอนแอปไปยังบัญชีเป้าหมายแล้ว ระบบจะไม่เผยแพร่แอปจนกว่าคุณจะเผยแพร่แอปอีกครั้ง เมื่อคุณยืนยันราคาใหม่ในบัญชีเป้าหมายแล้ว ให้เผยแพร่แอปอีกครั้ง
 • แอปที่ต้องซื้อ: ระบบจะนำการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินเริ่มต้นไปใช้กับราคาแอปโดยอัตโนมัติ

เคล็ดลับ: หากคุณโอนแอปฟรีเท่านั้น และได้ดำเนินการตามขั้นตอนก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป

แอปที่ใช้บริการแบบรวมในระบบ

หากแอปใช้บริการแบบรวมในระบบซึ่งรวมถึง Google Analytics, Firebase และบริการเกมของ Google Play คุณจะต้องอัปเดตแอปและการตั้งค่าบัญชี

 • Google Analytics: เพิ่มสิทธิ์สำหรับบัญชีเป้าหมายลงในบัญชี Google Analytics
 • โปรเจ็กต์ Google Developers Console: เพิ่มบัญชีเป้าหมายเป็นเจ้าของโปรเจ็กต์ Google Developers Console ซึ่งอาจมี Google+ Sign-In, บริการเกมของ Google Play และ Google APIs อื่นๆ
 • โปรเจ็กต์ Firebase: ยกเลิกการลิงก์โปรเจ็กต์ Firebase ทั้งหมดจากบัญชี Play Console เดิม แล้วลิงก์โปรเจ็กต์ดังกล่าวกับบัญชีเป้าหมาย
 • การรวม SDK โฆษณา (รวมถึง AdMob): เมื่อโอนแอปไปยังบัญชีเป้าหมายแล้ว จะต้องอัปเดตการรวม SDK โฆษณาทั้งหมดในไฟล์ APK ของแอปเพื่อให้มั่นใจว่ามีการเพิ่มการเข้าชมจากโฆษณาไปยังบัญชีที่ถูกต้อง
 • การแปล APK: หากคุณมีโปรเจ็กต์แปลที่บริการแปลของ Google Play กำลังดำเนินการอยู่ โปรเจ็กต์ดังกล่าวจะต้องเสร็จสมบูรณ์ก่อนจึงจะโอนแอปได้
 • Managed Google Play: หากต้องการโอนแอปส่วนตัว ให้ตรวจสอบว่าบัญชีที่ต้องการโอนแอปให้นั้นเชื่อมโยงกับองค์กรของคุณ เพื่อให้สามารถโอนแอปได้เสร็จสมบูรณ์ คุณจะต้องไม่เผยแพร่แอปและนำข้อจำกัดขององค์กรออกชั่วคราว ทีมสนับสนุนของเราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อย่นระยะเวลาที่แอปไม่แสดงให้เหลือน้อยที่สุด ผู้ใช้ปัจจุบันจะยังใช้และติดตั้งแอปอีกครั้งได้ในระหว่างการโอน

เคล็ดลับ: หากต้องการความช่วยเหลือในการโอนโปรเจ็กต์บริการเกม โปรดติดต่อทีมสนับสนุน

ส่งคำขอโอน

หลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้นเสร็จแล้ว คุณก็ส่งคำขอโอนได้เลย ทีมสนับสนุนจะตรวจสอบและตอบกลับคำขอโอนภายใน 2 วันทำการ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว