Przenoszenie aplikacji na inne konto dewelopera

Aby przenieść aplikację na inne konto dewelopera w Google Play, zapoznaj się z tymi instrukcjami, a potem prześlij prośbę o przeniesienie.

Przygotowywanie aplikacji do przeniesienia

Krok 1. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi zasad i poziomami opłat za obsługę

Informacje dla wszystkich deweloperów

Konto i przenoszone aplikacje muszą być zgodne ze wszystkimi wytycznymi dotyczącymi zasad.

Informacje dla deweloperów korzystających z opłat za obsługę na poziomie 15%:

Gdy aplikacja jest przenoszona między kontami deweloperów z oddzielnych grup kont, wszystkie wygenerowane przez nią zarobki w danym roku kalendarzowym zostaną uwzględnione w łącznych zarobkach każdej z tych grup.

Jeśli na przykład na koncie dewelopera w grupie kont A jest aplikacja, która zarobiła w danym roku 100 tys. USD i zostanie ona przeniesiona na konto dewelopera w grupie kont B, zarobki w wysokości 100 tys. USD zostaną uwzględnione zarówno w wynikach grupy A, jak i grupy B. Łączne zarobki zostaną wzięte pod uwagę na potrzeby obliczenia pierwszego zarobionego 1 mln USD w tym roku.

Krok 2. Pobierz raporty, których możesz później potrzebować

Wraz z przenoszonymi aplikacjami na nowe konto przenoszone są również informacje o użytkownikach, statystyki pobrań, oceny i opinie, oceny treści i informacje o aplikacji.

Wyeksportowane raporty zbiorcze oraz raporty o zapłatach i zarobkach nie są przenoszone razem z aplikacją, dlatego warto pobrać te raporty, które mogą Ci się później przydać. Nowe wersje tych raportów zostaną utworzone po przeniesieniu aplikacji na nowe konto.
Krok 3. Upewnij się, że Twoje konta dewelopera w Google Play są zarejestrowane i aktywne

Zanim prześlesz prośbę o przeniesienie aplikacji z jednego konta na inne (docelowe), obydwa konta dewelopera w Google Play muszą być zarejestrowane i aktywne.

Aby potwierdzić, że konto jest aktywne:

 • Konto, z którego przenoszone są aplikacje: sprawdź, czy możesz się na nie zalogować.
 • Konto, na które przenoszone są aplikacje: sprawdź, czy rejestracja została zakończona. Jeśli w nagłówku aplikacji pojawi się komunikat „Dlaczego nie mogę publikować”, zapoznaj się z podanymi informacjami i uzupełnij brakujące dane.

Uwaga: jeśli utworzysz nowe konto, na które chcesz przenieść aplikacje, musisz wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 25 USD. Jeśli po przeniesieniu aplikacji zdecydujesz się zamknąć stare konto, nasz zespół pomocy może zwrócić Ci opłatę za jego rejestrację.

Krok 4. Znajdź identyfikator transakcji powiązany z kontem, na które przenoszone są aplikacje

Potrzebujesz identyfikatorów transakcji wygenerowanych podczas rejestrowania zarówno Twojego konta, jak i konta, na które chcesz przenieść aplikacje. Aby znaleźć identyfikator transakcji, w skrzynce odbiorczej powiązanej z kontem, na które mają być przeniesione aplikacje, wyszukaj hasło „opłata za rejestrację dewelopera”.

Jeśli nie możesz znaleźć e-maila z potwierdzeniem i identyfikatorem transakcji:

 1. Zaloguj się w Google Pay, korzystając z adresu e-mail właściciela konta docelowego.
 2. W menu z lewej strony wybierz Aktywność.
 3. Znajdź i wybierz transakcję dotyczącą rejestracji konta dewelopera.
  • Wskazówka: użyj hasła „Deweloper Google Play”.
 4. Identyfikator transakcji znajduje się u dołu szczegółów transakcji.

Identyfikatory transakcji mają zwykle jeden z tych formatów:

 • 01234567890123456789.token.0123456789012345
 • 0.G.123456789012345
 • Registration-1234ab56-7c89-12d3-4567-8e91234567f8
 • PDS.1234-5678-9012-3456

Dodatkowe wymagania dotyczące wybranych aplikacji

Podpisywanie aplikacji przez Google Play

W przypadku aplikacji korzystających z podpisywania aplikacji przez Google Play zarówno pierwotny właściciel, jak i właściciel konta docelowego powinni wziąć pod uwagę bezpieczeństwo i klucza przesyłania, i klucza podpisywania aplikacji.

 • Klucz przesyłania: w przypadku obaw związanych z używaniem tego samego klucza przesyłania przed przeniesieniem i po nim, właściciel konta docelowego może poprosić o nowy klucz, postępując zgodnie z instrukcjami w sekcji „Utracony lub przejęty klucz przesyłania”.
 • Klucz podpisywania aplikacji: w przypadku obaw związanych z używaniem tego samego klucza podpisywania aplikacji przed przeniesieniem i po nim, właściciel konta docelowego może poprosić o nowy klucz, przesyłając prośbę o uaktualnienie klucza w przypadku nowych instalacji. Google Play będzie wówczas podpisywać wszystkie nowe instalacje i aktualizacje za pomocą nowego klucza. Jest kilka ważnych kwestii, które należy wziąć pod uwagę przed zgłoszeniem prośby o uaktualnienie klucza. Instrukcje znajdziesz w sekcji „Uaktualnienie klucza podpisywania aplikacji używanego do nowych instalacji”.
Aplikacje płatne lub te z opcją zakupu produktów w aplikacji

Jeśli chcesz przenieść aplikacje płatne lub te z opcją zakupu produktów w aplikacji, na koncie docelowym musi być aktywny profil płatności.

Jeśli na koncie docelowym używasz innej waluty domyślnej, ceny zostaną automatycznie zmienione:

 • Tylko zakupy w aplikacji: po przeniesieniu aplikacji na konto docelowe jej publikacja będzie cofnięta do czasu, aż opublikujesz ją ponownie. Po zweryfikowaniu nowych cen na koncie docelowym opublikuj aplikację ponownie.
 • Płatne aplikacje: zmiany waluty domyślnej są automatycznie stosowane do cen aplikacji.

Wskazówka: jeśli przenosisz tylko bezpłatne aplikacje, a poprzednie kroki zostały już wykonane, przejdź do następnego kroku.

Aplikacje korzystające z usług zintegrowanych

Jeśli aplikacja korzysta z usług zintegrowanych, takich jak Google Analytics, Firebase czy usługi gier Google Play, pamiętaj o zaktualizowaniu ustawień konta i aplikacji.

 • Google Analytics: na koncie Google Analytics dodaj uprawnienia dla konta docelowego.
 • Projekty w Google Developers Console: dodaj konto docelowe jako właściciela projektów w Google Developers Console. Te projekty mogą obejmować logowanie przez Google+, usługi gier Google Play i inne interfejsy API Google.
 • Projekty Firebase: odłącz wszystkie projekty Firebase od starszego konta Konsoli Play i połącz je z kontem docelowym.
 • Integracja pakietów SDK do wyświetlania reklam (w tym AdMob): po przeniesieniu wszystkich aplikacji na konto docelowe musisz zaktualizować wszystkie integracje pakietów SDK do wyświetlania reklam w plikach APK aplikacji, aby ruch z reklam był przypisywany do odpowiedniego konta.
 • Tłumaczenia plików APK: jeśli w usłudze tłumaczeniowej Google Play trwają jakieś projekty tłumaczeniowe, muszą zostać zakończone przed przeniesieniem aplikacji.
 • Zarządzany Sklep Google Play: jeśli chcesz przenieść aplikację prywatną, upewnij się, że konto, na które chcesz ją przenieść, jest powiązane z Twoją organizacją. Przed przeniesieniem musisz tymczasowo cofnąć publikację aplikacji i usunąć ograniczenia dla organizacji. Nasz zespół pomocy zadba o to, aby okres, gdy aplikacja nie jest widoczna, był jak najkrótszy. Podczas przenoszenia aplikacji dotychczasowi użytkownicy wciąż będą mogli z niej korzystać i ponownie ją instalować.
  • Uwaga: aplikacji prywatnych utworzonych za pomocą elementu iframe zarządzanego Sklepu Google Play nie można przenieść na inne konto dewelopera.

Wskazówka: jeśli potrzebujesz pomocy przy przenoszeniu projektu usług gier, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy.

Co zostanie przeniesione wraz z aplikacją

 • Zostaną też przeniesieni wszyscy użytkownicy oraz wszystkie statystyki, dane, komentarze, oceny, subskrypcje i inne informacje związane z aplikacją.
 • Zamówienia utworzone przed przeniesieniem aplikacji pozostaną na pierwotnym koncie. Jeśli chcesz zwrócić środki za te zamówienia, musisz wrócić do pierwotnego konta lub użyć interfejsu Google Play Developer API.
 • Wraz z aplikacją nie zostaną przeniesione wyeksportowane zbiorczo raporty, szacunkowe raporty sprzedaży ani raporty o zarobkach.
 • Promocje nie zostaną przeniesione na konto docelowe, ale wydane wcześniej kody promocyjne powinny nadal działać.
 • Między kontami nie można przenosić grup testowych (ze ścieżek otwartych, zamkniętych, wewnętrznych i udostępniania wewnętrznego). Na nowym koncie będzie trzeba ponownie utworzyć grupy testów zamkniętych, a użytkownicy prawdopodobnie będą musieli ponownie zapisać się do testu.
 • Ustawienia uprawnień i połączeń usług zintegrowanych nie zostaną przeniesione. Pamiętaj o zaktualizowaniu ustawień konta i aplikacji.
 • Wszystkie przesłane wcześniej dokumenty i informacje przeniesiemy na nowe konto dewelopera. Może to obejmować na przykład przesłane deklaracje zgodności z zasadami lub inne informacje podane na stronie Zawartość aplikacji (Zasady > Zawartość aplikacji).

Przesyłanie prośby o przeniesienie

Po wykonaniu powyższych czynności możesz przesłać prośbę o przeniesienie. Właściciel docelowego konta otrzyma tę prośbę do sprawdzenia i zatwierdzenia. Na koniec nasz zespół pomocy sprawdzi prośbę i odpowie na nią w ciągu 2 dni roboczych.

Powiązane materiały

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne