Stöd för valutan brasiliansk real och obligatorisk moms

Vi har nöjet att meddela att vi har lagt till stöd för valutan brasiliansk real (BRL). Nu när BRL stöds kan utvecklare ange priser och erbjuda produkter i BRL. Dessutom kan utbetalningar till brasilianska utvecklare göras i BRL.

Priserna visas inte längre i amerikanska dollar (USD) för kunder i Brasilien. Dessa kunder kan i stället köpa appar och produkter i appar i BRL.

Obs! Du har fortfarande möjlighet att ange ett pris i någon av de andra köpvalutor som stöds för dina appar.

Om du som är utvecklare i Brasilien bara publicerar gratisappar där det inte går att göra köp i appen behöver du inte göra något.

Om du som är utvecklare i Brasilien har publicerat eller har planer på att publicera betalappar eller appar där det går att göra köp i appen bör du absolut läsa igenom informationen nedan om att migrera ditt utvecklarkonto så att det använder BRL. I nya brasilianska utvecklarkonton används BRL automatiskt som standardvaluta.

Obligatorisk moms för säljare

Från och med den 4 november 2014 gäller för säljare mot Brasilien som emottar utbetalningar i en annan valuta än brasiliansk real (BRL) att 25 % moms dras vid källan på alla köp gjorda av brasilianska kunder, enligt brasiliansk lag. Momsen tillfaller den brasilianska staten.

Vi rekommenderar att du som är säljare i Brasilien migrerar ditt konto så att du kan ta emot utbetalningar i BRL.

Visa ett exempel
Före obligatoriskt momsavdrag vid källan för innehåll som köps i Brasilien Efter obligatoriskt momsavdrag (25 %) vid källan för innehåll som köps i Brasilien

Appens pris antas vara 1 USD

Utbetalas till utvecklaren efter delningen 70/30: 70 cent

 • Exempel: 1 USD * 0,7 = 0,70 USD

Appens pris antas vara 1 USD

Obligatorisk moms: 1 USD * 0,25 = 0,25 USD

Utbetalningen till utvecklaren efter uppdelningen på 70/30 och obligatorisk moms (25 %):

 • Exempel: 1 USD * 0,7) - 0,25 = 0,45 USD

Denna moms är obligatorisk enligt lag för alla säljare som emottar utbetalningar i en annan valuta än brasiliansk real (BRL) och dras automatiskt vid alla utbetalningar till utvecklaren. Enligt brasiliansk lag får utbetalningar i brasilianska reais inte göras utanför Brasilien. Du måste ha ett bankkonto i Brasilien för att kunna få dina pengar i brasilianska reais.

Migrera ditt utvecklarkonto (gäller brasilianska utvecklare)

Vi rekommenderar starkt att du som är utvecklare i Brasilien och erbjuder betalappar eller appar där det går att göra köp i appen migrerar valutan och använder BRL. Om du som är utvecklare i Brasilien fortsätter att använda USD som valuta för utbetalningar dras en moms på 25 % av från utbetalningar till dig på köp i Brasilien.

Steg 1: Skapa ett nytt konto

Kontrollera först att du inte är inloggad på något Google-konto. Skapa sedan ett nytt Google-konto och registrera dig för ett utvecklarkonto på Google Play.

Kontrollera att du har loggat ut från ditt gamla utvecklarkonto innan du registrerar dig. Du kan registrera dig för ett nytt utvecklarkonto på play.google.com/apps/publish/signup.

Viktigt! När du skapar ett nytt utvecklarkonto måste du betala registreringsavgiften med ett lokalt betalningsmedel och en faktureringsadress i Brasilien.

Steg 2: Överför appar till det nya kontot

Kontrollera att följande villkor är uppfyllda och kontakta sedan vårt supportteam så att de kan överföra appar, appdata och betalningshistorik till ditt nya konto:

 • Ditt nya utvecklarkonto på Google Play har skapats med en annan e-postadress än det gamla kontot.
 • Registreringsavgiften på 25 USD för utvecklare är betald.
 • Du har loggat in på ditt nya utvecklarkonto.
 • Du har registrerat dig för en ny betalningsprofil med den e-postadress som används i det nya utvecklarkontot.

Du begär överföring genom att läsa igenom informationen och skicka en begäran nedan:

Begära en överföring

När apparna har överförts stänger vårt supportteam ditt gamla konto och registreringsavgiften återbetalas. När återbetalningen har bearbetats för det gamla kontot kan du inte längre logga in i Play Console med det gamla utvecklarkontot.

Obs! Det går inte att överföra en säljares saldo till ett nytt konto. Om pengar kvarstår på kontot i USD regleras detta under den vanliga utbetalningscykeln. Du behåller tillgången till andra Google-tjänster, inklusive ekonomiska rapporter som avser det ursprungliga utvecklarkontot på Google Play.

Steg 3: Se över och ange pris på apparna i det nya utvecklarkontot.

Så här gör du detta:

 1. Logga in i Play Console med det nya kontot.
 2. Välj en app.
 3. Klicka på Butiksvisning i menyn till vänster > Priser och distribution.
 4. Ange priser i BRL för kunder i Brasilien.
 5. Spara ändringarna.

Vanliga frågor och svar

Jag är en brasiliansk utvecklare. Varför måste jag migrera mitt gamla konto?

Du måste migrera det gamla kontot eftersom brasilianska utvecklarkonton i amerikanska dollar (USD) inte längre stöds.

När du har ett konto i BRL kan du ta emot utbetalningar i BRL och ditt konto påverkas därför inte av det momsavdrag på 25 % som den brasilianska centralbanken påbjuder. Med ett konto i BRL går det dessutom att ange lokala priser i 65 länder.

Vad gäller om mitt företag inte har sin bas i Brasilien?

Bara utvecklare i Brasilien behöver migrera sina konton till nya som använder BRL.

Den enda förändringen för utvecklare som inte har sin bas i Brasilien är att momsen på 25 % dras för köp som görs av kunder i Brasilien. Denna moms är obligatorisk enligt lag och inbetalas till den brasilianska staten.

Kan jag välja bort momsen?

Momsen på 25 % på köp som gjorts av brasilianska kunder gäller enligt lag för alla utvecklare som emottar utbetalningar i en annan valuta än BRL (brasiliansk real).

Momsen är obligatorisk, så det enda sättet att välja bort denna brasilianska moms är att ta bort appen så att den inte distribueras i Brasilien.

Behöver kontot migreras om jag bara har gratisappar?

Om du bara har gratisappar (där det inte går att göra köp i appen) behövs inte migreringen. Gratisapparna förblir tillgängliga.

Om du tänker erbjuda betalappar eller köp i appar i framtiden kommer du dock att behöva migrera kontot.

När återbetalas registreringsavgiften för utvecklarkontot om jag migrerar det till ett nytt?

När migreringen är klar och du har fått ett bekräftelsemeddelande via e-post återbetalar vi registreringsavgiften till ditt kreditkort.

Det kan ta några arbetsdagar innan beloppet syns på ditt konto efter att återbetalningen gjorts.

Vad händer med pengar som jag tjänat efter migreringen till ett nytt säljarkonto?

Om du migrerar till ett nytt konto får du pengarna på det befintliga kontot under nästa månads utbetalningscykel tillsammans med eventuella utbetalningar som du tjänat in med det nya kontot.

Om du får dina utbetalningar i början av månaden får du till exempel den sista utbetalningen för det kontot i början av november.

Försvinner någon information om apparna vid migreringen?

När apparna har migrerats till ett nytt konto migreras betyg, recensioner, nedladdningar, betalningshistorik och andra appuppgifter också. Ingen information i det nuvarande utvecklarkontot går förlorad.

Kontakta supporten

Om du har andra frågor kontaktar du vårt supportteam.

Kontakta supporten
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
92637
false
false