Podpora meny brazílsky reál a povinné dane

S radosťou vám oznamujeme, že sme pridali podporu meny brazílsky reál (BRL). Teraz môžu vývojári určovať ceny a ponúkať položky v mene BRL. V tejto mene tiež budú môcť prijímať platby.

Namiesto cien v amerických dolároch (USD) sa budú brazílskym zákazníkom v službe Google Play zobrazovať ceny v mene BRL a zákazníci budú môcť v tejto mene nakupovať aplikácie a produkty v aplikácii.

Poznámka: Ceny za svoje aplikácie si stále budete môcť stanoviť v iných podporovaných menách kupujúcich.

Ak ste vývojár v Brazílii a zverejňujete iba bezplatné aplikácie bez nákupov v aplikácii, nemusíte podniknúť žiadne kroky.

Ak ste vývojár v Brazílii a v súčasnosti zverejňujete alebo plánujete zverejňovať platené aplikácie alebo aplikácie s nákupmi v aplikácii, dôrazne vám odporúčame prečítať si informácie nižšie, v ktorých sa dozviete o migrácii svojho účtu na používanie meny BRL. Nové účty vývojárov z Brazílie budú brazílsky reál automaticky používať ako svoju predvolenú menu.

Dane povinné pre obchodníkov

V súlade so zákonmi Brazílie musia od 4. novembra 2014 obchodníci ponúkajúci obsah v Brazílii, ktorí prijímajú platby v iných menách ako brazílsky reál (BRL), odviesť 25-percentnú daň za nákupy uskutočnené brazílskymi zákazníkmi. Táto daň bude odvedená brazílskym vládnym úradom.

Ak ste brazílsky obchodník, odporúčame vám migráciu účtu na prijímanie platieb v BRL.

Príklad
Pred povinnou zrážkou dane za obsah zakúpený v Brazílii Po povinnej zrážke dane (25 %) za obsah zakúpený v Brazílii

Ak je cena aplikácie 1 USD

Platba pre vývojára po rozdelení v pomere 70:30 bude 70 centov

  • Príklad: 1 USD * 0,7 = 0,70 USD

Ak je cena aplikácie 1 USD

Platba pre vývojára po rozdelení v pomere 70:30 a povinnej zrážke dane (25 %) bude 52,5 centa

  • Príklad: (1 USD * 0,7) * 0,75 = 0,525 USD

Podľa zákona je táto daň povinná pre všetkých obchodníkov, ktorí prijímajú platby v iných menách ako brazílsky reál (BRL), a bude automaticky stiahnutá z platieb vývojárom. Brazílske zákony neumožňujú platby brazílskymi reálmi mimo Brazílie. Ak chcete prijímať v platby v brazílskych reáloch, musíte mať bankový účet v Brazílii.

Migrácia účtu vývojára (platí pre brazílskych vývojárov)

Ak ste vývojár v Brazílii a ponúkate platené aplikácie alebo aplikácie s nákupmi v aplikácii, dôrazne vám odporúčame migrovať meny na brazílsky reál. Ak ste brazílsky vývojár a budete naďalej prijímať platby v mene USD, z vašich platieb za nákupy uskutočnené brazílskymi zákazníkmi bude odvedená daň vo výške 25 %.

1. krok: Vytvorenie nového účtu

Najprv sa uistite, že ste sa odhlásili zo všetkých existujúcich účtov Google. Potom vytvorte nový účet Google a zaregistrujte si účet vývojára Google Play.

Pred registráciou skontrolujte, či ste sa odhlásili zo svojho existujúceho účtu vývojára. Nový účet vývojára si môžete zaregistrovať na stránke play.google.com/apps/publish/signup.

Dôležité: Pri vytváraní účtu vývojára musíte zaplatiť za registráciu pomocou miestneho spôsobu platby s fakturačnou adresou v Brazílii.

2. krok: Prenos aplikácii do nového účtu

Uistite sa, že ste splnili nasledujúce podmienky, a kontaktujte náš tím podpory so žiadosťou o prenos svojich existujúcich aplikácií, údajov aplikácií a histórie platieb do svojho nového účtu:

Ak chcete požiadať o prenos, skontrolujte uvedené informácie a odošlite žiadosť o prenos nižšie:

Žiadosť o prenos

Po prenose aplikácií tím podpory zruší váš pôvodný účet a vráti vám registračný poplatok. Po spracovaní vrátenia platby za tento účet sa do konzoly Play Console nebudete môcť prihlásiť prostredníctvom pôvodného účtu vývojára.

Poznámka: Zostatky obchodníkov nie je možné previesť do nového účtu. Akýkoľvek nevyrovnaný zostatok v účte používajúcom menu USD bude vyrovnaný vo zvyčajnom výplatnom cykle. Budete mať naďalej prístup k ďalším službám Google vrátane finančných prehľadov pôvodného účtu vývojára Google Play.

3. krok: Kontrola a nastavenie cien aplikácií v novom účte vývojára

Ceny svojich aplikácií v novom účte vývojára skontrolujete a nastavíte takto:

  1. Prihláste sa do konzoly Play Console prostredníctvom svojho nového účtu.
  2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
  3. V ponuke vľavo kliknite na položky Výskyt v obchode > Ceny a distribúcia.
  4. Nastavte ceny v mene BRL pre brazílskych zákazníkov.
  5. Uložte zmeny.

Časté otázky

Som brazílsky vývojár. Prečo musím migrovať svoj pôvodný účet?

Svoj pôvodný účet musíte migrovať, pretože brazílske účty vývojárov používajúce americké doláre už nebudú podporované.

Účty používajúce menu BRL dostávajú platby v brazílskych reáloch, a preto nemusia odvádzať 25-percentnú daň brazílskej centrálnej banke. Okrem toho budú môcť účty používajúce menu BRL určiť miestne ceny v 65 krajinách.

Čo ak nesídlim v Brazílii?

Migrácia na nové účty používajúce menu BRL sa týka iba účtov vývojárov so sídlom v Brazílii.

Jediná zmena týkajúca sa vývojárov, ktorí nesídlia v Brazílii, je odvod 25-percentnej dane z platieb za nákupy uskutočnených brazílskymi zákazníkmi. Túto daň vyžaduje zákon a bude odvedená brazílskym daňovým úradom.

Môžem zrušiť zrážanie daní?

Podľa zákona sa 25-percentná daň za nákupy uskutočnené brazílskymi zákazníkmi vzťahuje na všetkých vývojárov prijímajúcich platby vo všetkých ostatných menách ako brazílsky reál (BRL).

Keďže je táto brazílska daň povinná, jediným spôsobom, ako zrušiť jej zrážanie, je odstránenie aplikácie z distribúcie v Brazílii.

Ak mám iba bezplatné aplikácie, musím migrovať?

Ak máte iba bezplatné aplikácie (bez nákupov v aplikácii), nemusíte migrovať. Vaše bezplatné aplikácie budú aj naďalej k dispozícii.

Ak však v budúcnosti plánujete ponúkať platené aplikácie alebo nákupy v aplikácii, budete musieť migrovať svoj účet.

Keď budem svoj účet migrovať, kedy mi bude vrátený registračný poplatok vývojára?

Keď bude vaša migrácia úspešne dokončená a keď dostanete e-mailovú správu s potvrdením, vydáme príkaz na vrátenie platby za registračný poplatok na vašu kreditnú kartu.

Po spracovaní vrátenia platby môže niekoľko pracovných dní trvať, kým sa prostriedky prejavia na vašom účte.

Čo sa stane s peniazmi, ktoré zarobím po migrácii na nový účet obchodníka?

Ak vykonáte migráciu na nový účet, dostanete peniaze z vášho existujúceho účtu pri ďalšom mesačnom výplatnom cykle spolu so všetkými budúcimi platbami zarobenými v novom účte.

Ak napríklad dostávate platby začiatkom každého mesiaca, konečnú výplatu pre daný účet dostanete začiatkom novembra.

Stratím po migrácii nejaké informácie o svojich aplikáciách?

Po migrácii aplikácií do nového účtu budú taktiež migrované aj hodnotenia, stiahnutia, história platieb a ďalšie informácie o aplikácii. Zo svojho účtu vývojára nestratíte žiadne existujúce informácie.

Kontaktovanie podpory

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte náš tím podpory.

Kontaktovanie podpory
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?